Gmina Siechnice

baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
co musisz wiedzieć.JPG
zjedz-kup-lokalnie.jpg
baner---praca-ZOZ.jpg
baner---kwarantanna-domowa.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 60/2016 "Budżet na 2016 – środki na administracje publiczną"
13 / 05 / 2016

Witam Panie Burmistrzu,

I ponawiam pytanie: dlaczego w naszej Gminie wydatki na administrację ujęte w planie budżetowym na 2016 r. są nieomal identyczne jak na inwestycje? Co jest tak kosztochłonne: powstanie nowych urzędów, podwyżka płac w budżetówce, a może jescze coś ... kolejne kredyty? Skoro jesteśmy zadłużeni nieomal w każdym banku zwiększanie tej pozycji kosztów wydaje się nieroztropne.

Kolejna uwaga: zamiast wydatków na tematyczne ulotki i przez nikogo nieczytane  materiały profilaktyczne lepiej mówić o sprawch trudnych w szkołach, a finansowo wspierać i popierać działalność gminnych centrum kultury i ośrodków sportowych. To zdecydowanie lepsza taktyka. 

Mam nadzieję, że na forum porusza się tematy nie tylko dziurawych dróg i opieki nad dziećmi i dlatego oczekuję odpowiedzi. Dziękuję.

P.S. Dlaczego nie ma na stronie potwierdzenia, że informacja została wysłana?

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wysokości wydatków na administrację informuję, że Dział 750 klasyfikacji budżetowej obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie do wykonania przez administrację rządową - rozdział 75011, dotacje dla Starostwa Powiatowego - rozdział 75020, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Siechnicach oraz wypłatę diet dla sołtysów - rozdział 75022, wydatki związane z wykonywaniem zadań przypisanych do Urzędu Miejskiego w Siechnicach -rozdział 75023 (jest to całokształt zadań nie stanowiących zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, a stanowiących  zadania własne gminy zgodnie z wytycznymi ustawy o samorządzie gminnym, wydatki na promocję samorządu terytorialnego - rozdział 75075 oraz wydatki związane z działalnością sołectw, funduszu sołeckiego
i szkoleń osób dorosłych w ramach projektu unijnego - rozdział 75095.

W łącznej kwocie wydatków Działu 750 rozdziału 75023 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.685.141,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 440.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki rozłożone w czasie związane z kosztami rozliczenia wybudowanego w roku  2012 budynku administracyjnego przy ul. Jana Pawła II 12
w Siechnicach. Na koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ma wpływ m.in.:

 

1)     zwiększenie zadań realizowanych przez Urząd, w tym dotyczących liczby prowadzonych i planowanych inwestycji np.: druga szkoła podstawowa w Siechnicach, ośrodek zdrowia w Siechnicach, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, przedszkole w Żernikach Wrocławskich, budowa gimnazjum w Świetej Katarzynie lub rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie (w zależności od decyzji Sejmu w sprawie likwidacji gimnazjów), modernizacja drogi Trestno-Blizanowice, ulice w Siechnicach: Jana Pawła II, Gimnazjalna, łącznik Henryka III do stadionu, Sienkiewicza, Osiedlowa, Chabrowa, ulice w Świętej Katarzynie: Różana, Sadowa, ulice w Radwanicach: Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Ogrodowa, Broniewskiego, Kościuszki, Dunikowskiego, Pułaskiego, ulice w Żernikach Wrocławskich: Kanarkowa, Wiosenna, ulice w Iwinach: Wiosenna, Słoneczna, ulic w Smardzowie: Gierka, Wesoła, ulice w Mokrym Dworze: Cmentarna oraz bieżących remontów na mieniu Gminy, funkcjonowania oświaty w Gminie, w tym polityki oświatowej i obsługi finansowo-księgowej szkół (docelowo przedszkoli i żłobka), organizacja konkursów dla przedszkoli niepublicznych, realizacja zadań związanych z rozwojem i propagowaniem sportu i rekreacji w Gminie, prowadzenie zadań z zakresu polityki zdrowotnej, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego; 

2)     zwiększenie liczby zadań skutkuje zwiększonym zatrudnieniem, w tym przejęciem przez Urząd części pracowników zlikwidowanej 31 grudnia 2015 r. Jednostki Obsługi Szkół, zwiększeniem zatrudnienia w Wydziale Inwestycyjnym z uwagi na liczbę prowadzonych i planowanych inwestycji na terenie Gminy,
w Wydziale Komunalnym z uwagi na liczbę zadań realizowanych (bieżące remonty dróg i chodników, obiektów gminnych) oraz liczbę wpływających od mieszkańców wniosków m.in. o wydanie zezwoleń na włączenia do dróg gminnych czy zajęcia pasa drogowego. Na dzień dzisiejszy wzrost zatrudnienia liczony w etatach w stosunku do grudnia 2015 roku wynosi 8,9% (8,9 etatu);

3)     przeprowadzone w lutym 2016 r. w Urzędzie podwyżki mające na celu urealnienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie „starego portfela”, objęły one 72,95 etatów. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie po
1 stycznia 2014 r. nie zostali objęci podwyżkami. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniósł 4,43%;

4)     zaplanowane środki na nagrody jubileuszowe, których wypłata wynika
z przepisów ustawy o pracownikach samorządnych;

5)     rezerwacja środków na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy uzyskali uprawnienia do świadczeń emerytalnych.

 

Dział 750  rozdział 75023  nie zawiera wydatków związanych z obsługą długu. Właściwą klasyfikacją do obsługi długu jest  dział 757 rozdział 75702.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano w roku 2016 kwotę 18 283 378,00 zł. Kwota wynika z zawartych umów oraz harmonogramu prac dla nowych zadań planowanych do wykonania.

Informuję również, że ulotki i materiały profilaktyczne są tylko jedną z wielu form  dotarcia do mieszkańców w ważnych sprawach. W szkołach, dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, organizowane są prelekcje dotyczące m.in. uzależnień, dla grup seniorów organizowane są spotkania dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej i nieuczciwej konkurencji. Gmina finansuje działalność Centrum Kultury w Siechnicach w całości oraz dofinansowuje lokalne kluby sportowe. Tym nie mniej traktuję zgłoszoną uwagę jako sygnał, że i w tej dziedzinie życia Gminy może być lepiej oraz oczekuję propozycji nowych działań, które będą służyć mieszkańcom Gminy.

 

 

Z poważeniem

 

Milan Ušák

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif