Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM NAUKOWE, ARTYSTYCZNE i SPORTOWE ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 – nowy wzór wniosku !
25 / 06 / 2020 Aleksandra Chlebosz 317

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 25 czerwca br., na sesji Rady Miejskiej w Siechnicach zostały podjęte uchwały, dotyczące przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży w Gminie Siechnice:

 1. Uchwała nr XXVIII/240/2020 r. Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice,
 2. Uchwała nr XXVIII/241/2020 W sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice.

Na mocy powyższych uchwał uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego oraz sportowego są rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII pobierający naukę w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice (zgodnie z zapisem art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej wojewódzkiej za dany rok szkolny.

 

Wnioski o przyznanie stypendium, w tym roku,  należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie do 7 września, dołączając:

 1. kserokopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny (potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem przez szkołę);
 2. kserokopie nie więcej niż pięciu dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za dany rok szkolny (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub klub sportowy (dot. stypendium sportowego).

Jednocześnie informujemy, iżtraci moc:

 1. Uchwała nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2018 r.
  w sprawie określania szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w Ramach Programu wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice.
 2. Uchwała nr LII/437/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2018 r.
  w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolniony uczniom w Gminie Siechnice.

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o szczegółowe  zapoznanie się z nowymi uchwałami, w szczególności z warunkami i trybem przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych. W załączeniu uchwały oraz wniosek w wersji WORD i PDF.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg