Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
ZASADY PRZYZNAWIANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO, ARTYSTYCZNEGO ORAZ SPORTOWEGO szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019
10 / 06 / 2019 Aleksandra Chlebosz 3646

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach uprzejmie informuje, iż do 7 września 2019 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

 

Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Siechnicach, dołączając:

 

 • w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:
 1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem przez szkołę);
 2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).

 

 • w przypadku stypendium sportowego:
 1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem przez szkołę);
 2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2018/2019  
  z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

 

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno stypendium naukowe lub artystyczne oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 7 wrzesień 2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Kolejowa 4a (budynek dworca kolejowego)
 • telefonicznie:71/78 60 995;
 • elektronicznie: we@umsiechnice.pl

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się