Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
banerek---plac-podatki.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
W Gminie będzie więcej drzew i terenów zielonych
08 / 05 / 2018 Mariusz Różnowicz 2400

Gmina Siechnice od lat prowadzi wiele działań związanych z rewitalizacją i tworzeniem terenów zielonych. Aż 4 mln złotych to kwota, którą Gmina planuje przeznaczyć w najbliższym czasie na tego typu działania w samych Siechnicach. W pozostałych trzech największych miejscowościach gminy będzie to po 1-1,5 mln zł. Jest więc szansa, że wkrótce zrobi się więc bardziej zielono, w tym powstaną nowe skwery i tereny parkowe.

 

Masowe sadzenie drzew na terenie Gminy rozpoczęło się z inicjatywy obecnego Burmistrza Milana Ušáka pod koniec lat 90-tych XX wieku, kiedy pełnił on funkcję zastępcy Wójta Gminy. Przez kilka lat w ramach tej akcji posadzono w całej Gminie kilka tysięcy drzew. Dzisiaj wiele z nich to duże egzemplarze, które wpisały się w krajobraz naszych miejscowości m.in. Siechnic, Świętej Katarzyny, Radwanic czy Żernik Wrocławskich.

 

ul. Zacisze w Siechnicach, Siechnice, drzewa, drzewo

Ul. Zacisze w Siechnicach to jedno z miejsc, w którym wykonano nasadzenia na przełomie XX i XXI wieku

---------------------------------

Gmina przez lata aktywnie współpracowała z Fundacją EkoRozwoju FER m.in. w związku z ogólnopolską akcją „Drogi dla natury”. Dzięki tej współpracy przed 2011 rokiem obsadzono drzewami obszar Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach.

 

Największe nasilenie współpracy z Fundacją EkoRozwoju FER miało jednak miejsce po objęciu stanowiska Burmistrza przez Milana Ušáka. Od 2011 roku Gmina sfinansowała tę współpracę przy dofinansowaniu pozyskanemu z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. W ramach współpracy z FER:

  • opracowano dokument pod nazwą „Program ochrony zadrzewień przydrożnych w otwartym krajobrazie w Gminie Siechnice”, który w ramach dostępnych środków finansowych oraz możliwości formalnych jest realizowany przez Urząd Miejski,
  • przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu oraz jednostki gminnej zajmujących się zielenią,
  • w Siechnicach i Kotowicach zasadzono kolejnych 100 drzew.

 

W artykule pt. „Siechnice – miasteczko i gmina pełne zieleni” podsumowującym opisany projekt czytamy m.in.:

„Miasto i gmina Siechnice (...), mogą być wzorem działań wzbogacających przyrodę.”


Zachęcamy do przeczytania pełnej wersji artykułu znajdującego się na stronie http://aleje.org.pl/pl/o-alejach/dobre-praktyki/321-siechnice-miasteczko-i-gmina-pelne-zieleni

 

sadzenie drzew w Kotowicach, Kotowice, Gmina Siechnice

W akcję sadzenia drzew w Kotowicach zaangażowani byli też: Sołtys Małgorzata Mokrowska oraz najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości (źródło fot. aleje.org.pl)

---------------------------------

 

Gmina dba o drzewa przez coroczne zabiegi pielęgnacyjne czy palikowanie (młodszych okazów), ale także prowadzi dość nietypowe działania jak montaż zabezpieczeń przed szkodami, jakie wywołują bobry.

 

Najbardziej spektakularne są jednak akcje przesadzania drzew, które kolidują z inwestycjami gminnymi. Aby nie dokonywać wycinki, Gmina tam gdzie jest to technicznie możliwe, wynajmuje specjalistyczną firmę przesadzającą drzewa. Przesadzarka zamontowana na aucie ciężarowym przesadza drzewa z miejsc, w których nie mogą pozostać do miejsc, które wymagają dodatkowej zieleni. Przykładem takich działań może być przesadzanie drzew z terenu budowy nowej szkoły w Siechnicach, w sąsiedztwo nowych osiedli w okolicach ul. Świętego Krzyża. Więcej informacji na temat takiej akcji można poznać tutaj… Zachęcamy też do obejrzenia filmu zamieszczonego poniżej.

 

 

---------------------------------

Gmina co roku przeznacza około miliona złotych na utrzymanie terenów zielonych oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. Lata 2019-2020 będą prawdopodobnie pod tym względem wyjątkowe.

 

Gmina będzie ubiegać się o dotację z Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie do działań przeprowadzanych na terenach miejskich, a dotyczących zieleni i zwiększenia jej funkcji ekologicznej i wypoczynkowej.


Niestety nie ma obecnie uruchomionego podobnego działania dla terenów wiejskich. Sytuacja jest jednak monitorowana przez Urząd Miejski i w przypadku pojawienia się szansy na pozyskanie podobnego dofinansowania, Gmina będzie starać się o takie dofinansowanie. Niemniej jednak już teraz w pozostałych trzech największych miejscowościach gminy zabezpieczone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy i będą wydatkowane środki, o których mowa na wstępie.

 

Do złożenia wniosku do Programu Infrastruktura i Środowisko niezbędne jest przygotowanie „Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów na potrzeby realizacji działań”. To właśnie ten  dokument przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego wskaże, które tereny w Siechnicach mogą zostać zgłoszone do wniosku jako obszary wymagające dofinansowania. Według wstępnej analizy szansę na wpisanie w dokument i późniejsze działania z zakresu tworzenia terenów zielonych (nasadzenia drzew, krzewów, zagospodarowanie małą architekturą m.in: ławki, oświetlenie, kosze na śmieci) będą miały: skwer przy ulicy Szkolnej i Kolejowej, tereny pomiędzy ul. Szkolną i Energetyczną, a także okolice Błękitnej Laguny.

 

ul. energetyczna szkolna siechnice tereny zielone skwer park

Jednym z obszarów, który prawdopodobnie zostanie zagospodarowany w ramach projektu będzie teren pomiędzy ul. Szkolną i Energetyczną

 

---------------------------------

Warto przypomnieć, że na terenie naszej gminy znajdują się drzewa, które jak się szacuje, mają nawet 200 lat. Często zlokalizowane są one na prywatnych działkach, a tym samym są mogły być zagrożone np. uszkodzeniem czy wycinką.

 

Aby temu zapobiec Gmina w zeszłym roku uchwałą Rady Miejskiej ustanowiła dziesięć tzw. pomników przyrody, czyli cennych elementów przyrody posiadających walory historyczne, krajobrazowe czy kulturowe. „Nowe” pomniki przyrody znajdują się miejscowościach: Siechnice, Kotowice, Radwanice, Sulimów, Sulęcin, Grodziszów i Łukaszowice. Dołączyły one do pomników przyrody, wyznaczonych jeszcze w latach 90-tych tj. trzech dębów zlokalizowanych w Świętej Katarzynie.

 

Teraz prawnie chronione drzewa nie mogą być w żaden sposób niszczone lub przekształcane. Od zeszłego roku specjalistyczne zabiegi na pomnikach przyrody wykonywane są przez firmy zatrudnione przez Gminę Siechnice.

 

 pomnik przyrody pomniki przyrody siechnice drzewa pomnikowe

Drzewo pomnikowe przy ul. Fabrycznej w Siechnicach

---------------------------------

Na koniec przywołamy kilka liczb, aby uświadomić czytelnikom jak wiele w zakresie rozwoju terenów zielonych w naszych miejscowościach robi Urząd Miejski. Łącznie tylko w latach 2016-2017 Gmina Siechnice sfinansowała nasadzenia:

- 440 drzew oraz 4717 krzewów.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg