Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
OGŁOSZENIE W SPRAWIE UPRAWY MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH
22 / 05 / 2018 Aleksandra Chlebosz 1342

Urząd Miejski w Siechnicach informuje, że 22 marca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr XLV/1516/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2018, poz. 1537), która określa rejonizację upraw konopi włóknistych w województwie dolnośląskim z podziałem na poszczególne gminy.

 

Zgodnie z ww. uchwałą na terenie Gminy Siechnice dopuszczono pod uprawę konopi włóknistych obszar do 105 ha.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. 2017, poz. 783), zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. Zezwolenie takie wydaje się w drodze decyzji, na wniosek strony, która planuje uprawę maku lub konopi włóknistych.

 

W związku z powyższym Urząd Miejski w Siechnicach informuje, że osoby, które planują uprawę konopi włóknistych na terenie Gminy Siechnice, zobowiązane są do złożenia wniosku do Burmistrza Siechnic, o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.

 

Wniosek winien zawierać:

  1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków;
  3. oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy
    o przeciwdziałaniu narkomani;
  4. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 i za wykroczenie, o którym mowa w art. 65 ustawy
    o przeciwdziałaniu narkomani.
Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg