Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Załączniki:
Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Siechnice
18 / 10 / 2017 Mariusz Różnowicz 2932

Już w listopadzie rusza nabór do konkursu grantowego projektu pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacją projektu czuwa OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych. To niezależna organizacja inżynierska, specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

 

Odbiorcami  projektu są mieszkańcy  gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie gminy Siechnice, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

 

Kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 mln  PLN i posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji na terenie gminy. Zgodnie z założeniami projektu, systemy PV będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

 

W listopadzie zostanie uruchomiony konkurs z naborem wniosków o grant. W tym czasie udostępniony będzie  punkt informacyjny w Urzędzie Gminy, w którym udzielane będą wszelkie informacje dotyczące projektu. Jeszcze wcześniej, ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców zostanie uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji przez ekspertów PV na miejscu zgłoszonych budynków pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej.

 

Dodatkowo, w związku z uruchamianym konkursem zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Odbędzie się ono dnia 7 listopada 2017 r o godzinie 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (III piętro), ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Informacje na temat spotkania można uzyskać

pod numerami telefonów: 71 7860942 i 71 7860956

 

 

O grant mogą się starać mieszkańcy Gminy, którzy m.in.:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego posadowionego na terenie gminy;
 • nie zalegają z podatkami na rzecz gminy;
 • zamieszkują na terenie gminy - przynajmniej  jeden współwłaściciel;
 • mają podpisaną kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla nieruchomości (stroną umowy musi być właściciel lub współwłaściciel);
 • posiadają środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt).

Dofinansowanie w postaci grantu na montaż/instalację systemu fotowoltaicznego może zostać udzielone jeśli:

 • dotyczy budynku jednorodzinnego;
 • energia wyprodukowana z dofinansowanego systemu przeznaczona będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • budynek jednorodzinny  wyposażony jest w instalację trójfazową;
 • budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego;
 • zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe;
 • moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale od 3 kWp do 10 kWp;

Premiowane będą następujące projekty, które dotyczą instalacji fotowoltaicznych:

 • posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego;
 • których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp;
 • w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii;
 • których moc zostanie dopasowane do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego;
 • dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.

UWAGA Szczegółowe informacje, (w tym kryteria oceny wniosków czy wzór wniosku) zostaną zawarte w Regulaminie Konkursu, którego ogłoszenie planowane jest listopadzie 2017 r.

 

Więcej informacji dostępnych jest po adresem: www.pv-projekt.pl

 

Osoby zainteresowanie wsparciem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres  biuro@fea.pl ANKIETY ENERGETYCZNO-BUDOWLANEJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO” (znajdującej się w załączniku).


Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg