Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
zapytaj_burmistrza_ze_zdjeciem.gif
banerek-telefony-alarmowe-ruchomy.gif
banerek---MPZP.gif
malutkie info na stronę gminy.png
wiadomości siechnickie.JPG
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
POSESJA Zarządca Nieruchomości Kazimierz Kucharski
Adres:
Miasto:
Telefon:
E-mail:
www:
Żernicka 1/ 14
55-010 Święta Katarzyna
88-66-55-347
posesja.az@gmail.com
www.posesja.wroclaw.pl

Oferta
Zarządzanie nieruchomościami

1. Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej, obsługa prawna
    1) reprezentowanie wspólnoty:

    * przed organami administracji państwowej i samorządowej
    * przed sądami i organami egzekucyjnymi
    * w relacjach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali

    2) negocjowanie i zawieranie umów w sprawach:

    * dostaw mediów
    * utrzymania porządku i czystości
    * konserwacji bieżącej, przeglądów technicznych i usuwania awarii
    * prowadzenia rachunku bankowego
    * ubezpieczenia nieruchomości itp.

    3) sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, uchwał, protokołów.


2. Obsługa księgowa

    * prowadzenie ewidencji finansowej wspólnoty
    * dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy wspólnoty
    * terminowe regulowanie zobowiązań wspólnoty wobec dostawców mediów i usług
    * sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
    * sporządzanie rocznych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej przypadających na każdego właściciela oraz rozliczeń tych kosztów utrzymania lokali, w których pośredniczy wspólnota mieszkaniowa (woda i ścieki, ciepło).


3. Dochodzenie należności

    * monitorowanie płatności
    * przygotowanie okresowych informacji o stanie rozliczeń finansowych
    * ściąganie należnych wspólnocie opłat - postępowanie polubowne, sądowe i komornicze.


4. Obsługa administracyjna

    * zapewnienie dostaw usług komunalnych i bieżący nadzór nad ich realizacją
    * dbanie o utrzymanie czystości i porządku
    * prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów
    * prowadzenie i udostępnianie właścicielom dokumentacji wspólnoty
    * prowadzenie korespondencji wspólnoty z kontrahentami i urzędami
    * przygotowywanie, obsługa i prowadzenie zebrań właścicieli
    * sporządzanie okresowych sprawozdań oraz projektu planu gospodarczego.


5. Obsługa techniczna nieruchomości

    * organizowanie obowiązkowych przeglądów technicznych
    * prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej przewidzianej przez przepisy prawa budowlanego
    * przyjmowanie zgłoszeń awarii i usuwanie ich
    * bieżące utrzymanie nieruchomości (konserwacja, drobne naprawy).


Pomoc i doradztwo

   1. Przy tworzeniu nowej wspólnoty mieszkaniowej
   2. Przy powoływaniu zarządu w istniejącej wspólnocie i organizacji jej funkcjonowania
   3. W procesie uwalniania się wspólnot mieszkaniowych od administratorów gminnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych)
   4. W procesie organizacji wspólnoty mieszkaniowej w budynku spółdzielni mieszkaniowej
   5. Przy rejestracji w Urzędzie Statystycznym (REGON) i Urzędzie Skarbowym (NIP), przy zakładaniu konta w banku
   6. Przy zmianie sposobu zarządu - z zarządu powierzonego na właścicielski
   7. Przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej: uchwał, regulaminów, protokołów, sprawozdań zarządu, rocznych planów gospodarczych, kalkulacji opłat, umów.


Co nas wyróżnia?

   1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami i wspólnot mieszkaniowych
   2. Indywidualne podejście do klienta
   3. Przejrzysta i czytelna sprawozdawczość finansowa
   4. Sprawna windykacja należności wspólnoty mieszkaniowej
   5. Rzetelność, uczciwość i kompetencja
   6. Konkurencyjne ceny


Dołącz do grona naszych klientów!

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

    * napisz do nas: posesja.az@gmail.com
    * zadzwoń: tel. 88-66-55-347

Pdf
Drukuj
stronę
Powrót
(wstecz)
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg