Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
WAŻNE ! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach (AKTUALIZACJA 06.04.2020 r.)
12 / 03 / 2020 Aleksandra Chlebosz 3779

 

AKTUALIZACJA | 06.04.2020

 

Informacje dla rodziców, dotyczące  postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii

 

 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu uległ termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z nim terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. Poniżej harmonogram :

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

do 17.04.2020

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

20.04.2020

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

Od 20.04.2020 do  24.04.2020

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 28.04.2020  do 07.05.2020

Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Przesłanie przez dyrektora do JST listy dzieci nieprzyjętych.

do 29.05.2020

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

03.08.2020

 

 

WAZNE !!!

 

 

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zgodnie z§11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

 

 

 

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane –

 

  • dla rodziców, którzy złożyli wniosek w formie elektronicznej nie będzie konieczności potwierdzania woli zapisu dziecka osobiście! Udostępniona zostanie możliwość złożenia potwierdzania poprzez system elektroniczny. Wiązać się  to będzie z zalogowaniem rodzica do systemu oraz potwierdzeniem swojego wyboru.  (Instrukcja na stronie https://nabor.pcss.pl/siechnice w zakładce „dokumenty”)

 

 

 

  • dla rodziców, którzy wypełnili wniosek w placówce bez pomocy systemu, potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się  w formie elektronicznej - przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki.

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zgodnie  oraz wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym listy dzieci przyjętych, nieprzyjętychz§11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

 

 

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej -  przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na skrzynkę mailową wybranej placówki. Placówka potwierdza przyjęcie dokumentu również drogą email’ową.

 

 

 

Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia – zostanie ona wysłana do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres email podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.

 

 

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej -  przesłanie skanu lub zdjęcia odwołania na skrzynkę mailową wybranej placówki.

 

 

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia -
zostanie ono wysłane do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.

 

 

 

BARDZO WAŻNE !!!

 

Po odwieszeniu zajęć Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki w terminie wyznaczonym przez placówkę.

 

W przypadku:

 

  • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
  • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie

 

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

 

 

 


 

AKTUALIZACJA | 03.04.2020 r. - Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/21

 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu ulegnie termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z tym kolejne terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany w poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.

 

Prosimy o wyrozumiałość.


W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że wypełnianie wniosków rekrutacyjnych  w systemie Nabór zakończyło się z dniem 19 marca 2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

Wydłużony został termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówki prowadzą dyżury na przyjmowanie dokumentów. Godziny dyżurów znajdują się na stronach poszczególnych placówek.

 

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

  • w formie elektronicznej -  przesłanie skanu, zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki (dostępne poniżej), 

lub

  • w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się) i wrzucenie do skrzynki podawczej w wybranej placówce. Rodzic otrzyma informację mailową o przyjęciu dokumentów.

 

UWAGA!

Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować wnioski na podstawie przesłanych  skanów, zdjęć

lub

  • oryginałów złożonych w skrzynce podawczej placówki, jeśli takie zostały dostarczone do placówki.

W przypadku przesłania dokumentacji w formie elektronicznej rodzic jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki po odwieszeniu zajęć. Termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy.

 

WAŻNE !

W przypadku:

  • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
  • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

 

Poniżej adresy emaliowe placówek prowadzących rekrutację na rok 2020/21:

 

1. Nowotworzone Przedszkole Publiczne „Sportowa Kraina”

biuro@przedszkolesportowakraina.pl

 

2. Przedszkole Publiczne im. św. Jana Pawła II w Siechnicach

przedszkolejp2.siechnice@gmail.com

 

3. Przedszkole Publiczne UKŁADANKA w Świętej Katarzynie

przedszkole.katarzyna@gmail.com

 

4. Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich

dyrektor@przedszkole-zerniki.pl

 

5. Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" w Siechnicach

kontakt@happykids-siechnice.pl

 

6. Przedszkole Publiczne „Wedanek” w Żernikach Wrocławskich

wedanek@gmail.com

 

7. Przedszkole Sensoryczne „Pluszaki”  w Świętej Katarzynie

przedszkolesensoryczne@gmail.com

 

8. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej

Katarzynie

sp.katarzyna94@gmail.com

 

9. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach

radwanice-sekretariat@wp.pl

  

10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach

spsiechnice@interia.pl

 

11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach

sp2siechnice@wp.pl

 

12. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich

sp.zerniki.wr@interia.pl

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się