Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 44
16 / 04 / 2012

Pytanie:


Witam. Dlaczego tylko jeden prywatny żłobek korzysta z dofinansowania z gminy,co gmina robi,aby to zmienić?Pragnę tu zwrócić uwagę, iż niewiele to dofinansowanie zmienia w ogólnej sytuacji finansowej rodziców.„Leśnych Skrzatach” w Zębicach–koszt już z dofinansowaniem wynosi: czesne 450zł(za dziecko w wieku żłobkowym)+10zł*około 20 dni(wyżywienie – normalna cena)=650zł. Gdzie w całkowicie prywatnym żłobku,który nie korzysta z dofinansowania „Kącik Myszka Miki” w Siechnicach płaci się czesne 650+70zł m-c(wyżywienie)=720zł. Na dzień dzisiejszy jest to dofinansowanie wspierające działalność danego żłobka a nie rodziców. Aczkolwiek uważam,że nawet w takiej formie jest ono potrzebne,ponieważ wystarczy porównać te dwa żłobki i goły okiem widać różnice w ich standardzie.Ale gdzie my rodzice w tym jesteśmy i jak to wpływa na naszą ogólną sytuacje – jest taniej 70zł, jest ładniej, schludniej, ale to dalej koszt 650zł m-c,bariera dla wielu nie do pokonania. Pozdrawiam cdn.
Witam serdecznie. Mam następujące pytania: Dlaczego w całej gminie nie ma ani jednego publicznego żłobka? Czy gminę stać na to, aby nowi mieszkańcy, których jest obecnie coraz więcej nie zmieniali swojego adresu zamieszkania ( najczęściej wrocławskiego) z uwagi na fakt, że aby ich dzieci dostały się do publicznego żłobka we Wrocławiu muszą tam składać pity, a tym samy gmina traci swój główny dochód?Ile kosztuje wybudowanie jednopoziomowego lokalu na żłobek - co gmina robi w kierunku jego wybudowania, czy istnieje jakiś program z UE, z którego gmina mogła, może skorzystać na ten cel, czy poszukuje prywatnych inwestorów, projektantów którzy chcieli by wspomóc tą inicjatywę itp.?Czy niemożna było wybudować skromniejszego ratusza - rozumiem, że reprezentuje on gminę, ale gminę również w negatywny sposób reprezentuje brak publicznego żłobka? Z poważaniem. Rozczarowany rodzic. Cdn
Witam serdecznie. Jest to ciąg dalszy dotyczący: Dlaczego w całej gminie nie ma ani jednego publicznego żłobka? Dlaczego gmina nie daje nam szansy powrotu do pracy, rozpoczęcia zatrudnienia, czy gmina woli zamiast sfinansować powstanie żłobka wypłacać nam świadczenia rodzinne z GOPS- u? Rok temu rozmawiała z dyrektorką oświaty w naszej gminie, mówiła mi wtedy, że ma mnóstwo takich telefonów dotyczących żłobka publicznego i, że się tym zajmie na zebraniu rady miasta, – dlaczego miną rok a nic się nie zmieniło – pragnę dodać, iż jestem od niedawna mieszkanką gminy i bardzo staram się zmienić coś w tym temacie dopiero od roku, ale wątpię, aby starsze stażem mieszkanki nie walczyły o żłobek już wcześniej – ile lat ma gmina już w planach wybudowanie żłobka 5,10, 20 a może 40? Z poważaniem. Rozczarowany rodzic.

 

Odpowiedź:


Szanowna Pani,
Ustawa z dnia 4 - go  lutego 2004 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ( zwana ustawa żłobkową) stworzyła szereg możliwości do tworzenia warunków organizowania przez różne podmioty opieki nad dziećmi do lat 3. Większość zadań wynikających z ustawy z zakresu realizacji przekazanych zostało samorządom bez istotnego wsparcia finansowego ( np. takiego jak w przypadku oświaty- subwencji oświatowej).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało program wsparcia : „ Maluch” polegający na wspieraniu finansowym  osób prawnych i fizycznych w zakresie powstawania nowych miejsc żłobkowych . Na ten cel w roku 2011 przeznaczono kwotę 40-tu milionów złotych. Otrzymanie dotacji warunkowane było posiadaniem własnego wkładu finansowego na realizację zadania.
Wspomniana wyżej ustawa pozwala na tworzenie nowych miejsc żłobkowych poprzez różne formy takie jak: wprowadzenie instytucji opiekuna dziennego, zakładanie żłobków i klubów dziecięcych przez osoby prawne i fizyczne, a także regulacje prawne statusu  „ niani ”.
Realizując ustawę „ żłobkową” podjąłem następujące działania :
-  skierowałem do Rady Miejskiej Siechnic  projekty uchwał,  które określają sposób rejestracji podmiotów ubiegających się o prowadzenie żłobków
- po podjęciu uchwał przez Radę Miejską przekazałem do realizacji prowadzenie tych zadań Jednostce Obsługi Szkół
- skierowałem do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji  dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice. W dniu 29 września 2011 r. Rada Miejska Siechnic podjęła w tej sprawie uchwałę nr XI/93/11.
Na dzień dzisiejszy tj. 05.04.2012 rejestracji dokonał jeden podmiot spełniając jednocześnie wymogi kwalifikujące do dopłat zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Jest to żłobek prowadzony prze Panią  Hęciak w Zębicach. Zgodnie z uchwałą w sprawie dopłat gmina dotuje kwotą 400-tu złotych miesięcznie każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Siechnice uczęszczające do żłobka. Warunkiem otrzymania dotacji jest wysokość opłaty jaką uiszcza rodzic za pobyt dziecka w żłobku. Nie może być ona wyższa niż 450 złotych. Wysokość opłat za wyżywienie dziecka w żłobku ustala podmiot prowadzący. Na wysokość tej opłaty może mieć wpływ rodzic. Jak dotychczas dotacja udzielana prze gminę kierowana jest tylko do jednego podmiotu. Dyrektor JOSZ  spotkała się z właścicielką kolejnego podmiotu -  klubu dziecięcego „Myszka Miki” . W trakcie rozmowy poinformowała o możliwościach korzystania z budżetu gminy w zakresie dopłat przekazując jednocześnie informacje, o warunkach jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o dotacje, a więc obowiązkowa płatna rejestracja podmiotu w JOSZ-u i kwota nieprzekraczająca 450-ciu złotych od rodzica dziecka. Właścicielka klubu „Myszki Miki” wykazała zainteresowanie ubiegania się o dopłaty i prawdopodobnie wystąpi o nie we wrześniu bieżącego roku. Ponadto GOPS korzystając ze wsparcia środków unijnych zorganizował kurs na opiekunów dziennych. Po jego zakończeniu i  po ogłoszeniu konkursu będę mógł podpisać umowy z opiekunami dziennymi o prowadzenie opieki żłobkowej dziennej w mieszkaniach opiekunów. W kursie uczestniczy 8 osób i zakończy się on w czerwcu bieżącego roku.
Zastane przeze mnie zaległości z poprzednich lat nie mogą być naprawione w ciągu roku mojego urzędowania, tym bardziej, że poprzednie władze Gminy nie planowały w ogóle przystąpienia do programu „Maluch”(przygotowywanego już pod koniec poprzedniej kadencji). Aktualnie przygotowywany jest wniosek gminy o udzielenie dotacji z programu „Maluch” na utworzenie żłobka publicznego. Warunkiem uruchomienia tego żłobka są: pozyskanie lokalu oraz zapewnienie w budżecie gminy środków na wkład własny. W tym zakresie prowadzę przygotowania i jeszcze w tym roku zaproponuję Radzie Miejskiej odpowiednie zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
Odnośnie ratusza uprzejmie informuję, że projekt został wykonany i budowa rozpoczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji, a koszt zerwania umowy wyniósłby ok. 1,5 mln zł. Zapewniam też, że nie jest zbyt duży na potrzeby bardzo dynamicznie rozwijającej się gminy. Koszt budowy parterowego budynku na potrzeby żłobka mieści się w granicach 2500-3500 zł/m2 (bez wyposażenia). Dodać do tego trzeba koszt działki. Racjonalniej będzie urządzić żłobek w lokalu wynajętym długoterminowo lub kupionym od dewelopera. Na tym obecnie skupiam swoje przygotowania do uruchomienia żłobka.


Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg