Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Posiedzenia Rady Miejskiej w Siechnciach w okresie epidemii
18 / 05 / 2020

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami, informuje się, że:

 

- sesje Rady Miejskiej w Siechnicach odbywają się w trybie zdalnym, a ich transmisje można śledzić on-line „na żywo” oraz oglądać nagrania z poprzednich sesji pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQkHI1VQq3Ut0rPezwmx0c9OfvdY7guvM

 

- posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbywają się również zdalnie, jednakże nie są transmitowane.

 

Urząd Miejski w Siechnicach umożliwia wzięcie osobistego udziału zainteresowanym mieszkańcom Gminy w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej na zasadach określonych poniżej:

 

1.   Udział w sesjach Rady Miejskiej w Siechnicach:

1)  przed wejściem głównym do Urzędu należy zadzwonić domofonem na portiernię Urzędu Miejskiego w celu uzasadnienia wizyty,

2)  pracownik Urzędu po skontrolowaniu temperatury ciała, zaopatrzeniu osoby zainteresowanej w maseczkę ochronną oraz wskazaniu miejsca przeznaczonego do dezynfekcji rąk, odprowadza osobę zainteresowaną do Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego,

3)  dyskusja oraz głosowanie nad projektami uchwał odbywają się za pośrednictwem programu e-Sesja oraz Microsoft Teams,

4)  osobie zainteresowanej wzięciem udziału w dyskusji, na jej wniosek zgłoszony przed rozpoczęciem sesji, może być udzielony głos za zgodą Rady.

 

Osoba zainteresowana zdalnym wzięciem udziału w dyskusji na sesji Rady Miejskiej zobowiązana jest na minimum 5 dni przed sesją zgłosić swój udział na adres: radamiejska@umsiechnice.pl ze wskazaniem punktu porządku obrad. W zgłoszeniu należy podać adres e-mailowym, na który zostało zarejestrowane konto w aplikacji Microsoft Teams.

 

2.   Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej odbywających się zwyczajowo w godzinach popołudniowych:

1) oczekując przed wejściem głównym do Urzędu należy skontaktować się
z pracownikiem Biura Rady Miejskiej w Siechnicach (nr tel. 71 786 09 17),

2) pracownik Urzędu po skontrolowaniu temperatury ciała, zaopatrzeniu osoby zainteresowanej w maseczkę ochronną oraz wskazaniu miejsca przeznaczonego do dezynfekcji rąk, odprowadza osobę zainteresowaną do Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego,

3) dyskusje nad projektami uchwał odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Przewodniczący Rady Miejskiej lub Przewodniczący Komisji oraz pracownik Biura Rady obsługujący posiedzenia od strony technicznej, każdorazowo przebywają
w Urzędzie podczas zdalnych prac Komicji Rady w formie videokonferencji,

4) osoba  zainteresowana  udziałem  w  posiedzeniu  Komisji  będzie  miała  możliwość dołączenia do dyskusji po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji (wniosek
o dołączenie do dyskusji ze wskazaniem punktu porządku obrad, powinien być zgłoszony do Przewodniczącego Komisji przed rozpoczęciem posiedzenia). Jeżeli taka informacja nie zostanie przekazana, osoba zainteresowana będzie miała możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Komisji bez możliwości zabierania głosu.

 

Osoba zainteresowana zdalnym wzięciem udziału w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej zobowiązana jest na minimum 6 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia zgłosić swój udział na adres: radamiejska@umsiechnice.pl wraz z podaniem adresu e-mailowego, na który zostało zarejestrowane konto w aplikacji Microsoft Teams.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się