Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Ogłoszenie przyjmowania rezerwacji długoterminowych na obiekty sportowe na terenie Gminy Siechnice na okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku
15 / 05 / 2020

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 14.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice oraz § II pkt 3 Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice, Burmistrz Siechnic ogłasza nabór formularzy rezerwacji obiektów sportowych na okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Termin składania formularzy rezerwacji obiektów sportowych na w/w okres odbywa się od 15 maja do 15 czerwca 2020 roku.

 

Rezerwacje długoterminowe są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu do tego przeznaczonym (załącznik nr 2 do Regulaminu), który można pobrać na stronie internetowej gminy Siechnice (www.siechnice.gmina.pl w zakładce „sport”).

 

Wypełniony formularz rezerwacji długoterminowej należy dostarczyć osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) do kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice z dopiskiem WSS – „wniosek o rezerwacje obiektu” wraz z kompletem dokumentów (określonych szczegółowo w formularzu rezerwacji) takich jak: kopie nadania numerów NIP i Regon oraz KRS (w przypadku klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie posiadają wpisu do KRS, należy dostarczyć wpis do ewidencji jednostek kultury fizycznej oraz kopię statutu) wraz z listą uczestników zajęć tj. zawodników lub członków klubu.

 

Drugą równoważą możliwością złożenia formularza rezerwacji jest złożenie go wraz  kompletem dokumentów w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

 

Zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu stawka odpłatności za zajęcia w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku została utrzymana na poziomie 10% stawki komercyjnej określonej w cenniku danego obiektu (http://siechnice.gmina.pl/strona-2500-platny_wynajem_obiektow.html).  Preferencyjny poziom odpłatności dotyczy jedynie zajęć innych niż w „godzinach szkolnych” pon.-pt. do godziny 20:00 dla grup dziecięcych i młodzieżowych spełniających wymagania regulaminu.

 

Szczegóły warunków przyznawania rezerwacji i dokumenty (m.in. formularz rezerwacji) znajduje się tutaj...

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się