Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Ogłoszenie przyjmowania rezerwacji długoterminowych na obiekty sportowe na terenie Gminy Siechnice na okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku
15 / 05 / 2020

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 14.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice oraz § II pkt 3 Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice, Burmistrz Siechnic ogłasza nabór formularzy rezerwacji obiektów sportowych na okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Termin składania formularzy rezerwacji obiektów sportowych na w/w okres odbywa się od 15 maja do 15 czerwca 2020 roku.

 

Rezerwacje długoterminowe są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu do tego przeznaczonym (załącznik nr 2 do Regulaminu), który można pobrać na stronie internetowej gminy Siechnice (www.siechnice.gmina.pl w zakładce „sport”).

 

Wypełniony formularz rezerwacji długoterminowej należy dostarczyć osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) do kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice z dopiskiem WSS – „wniosek o rezerwacje obiektu” wraz z kompletem dokumentów (określonych szczegółowo w formularzu rezerwacji) takich jak: kopie nadania numerów NIP i Regon oraz KRS (w przypadku klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie posiadają wpisu do KRS, należy dostarczyć wpis do ewidencji jednostek kultury fizycznej oraz kopię statutu) wraz z listą uczestników zajęć tj. zawodników lub członków klubu.

 

Drugą równoważą możliwością złożenia formularza rezerwacji jest złożenie go wraz  kompletem dokumentów w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

 

Zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu stawka odpłatności za zajęcia w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku została utrzymana na poziomie 10% stawki komercyjnej określonej w cenniku danego obiektu (http://siechnice.gmina.pl/strona-2500-platny_wynajem_obiektow.html).  Preferencyjny poziom odpłatności dotyczy jedynie zajęć innych niż w „godzinach szkolnych” pon.-pt. do godziny 20:00 dla grup dziecięcych i młodzieżowych spełniających wymagania regulaminu.

 

Szczegóły warunków przyznawania rezerwacji i dokumenty (m.in. formularz rezerwacji) znajduje się tutaj...

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg