Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021
09 / 04 / 2020

AKTUALIZACJA | 09.04.2020 - Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na rok 2020/21 CZYTAJ TUTAJ


AKTUALIZACJA | 06.04.2020 - Informacje dla rodziców, dotyczące  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii CZYTAJ TUTAJ


AKTUALIZACJA | 03.04.2020 r. - Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/21 CZYTAJ TUTAJ


AKTUALIZACJA - 27.03.2020 r.

 

!!WAŻNE!! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach - CZYTAJ TUTAJ


Uprzejmie informuję, iż postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Siechnic nr 5/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „przedszkole” i właściwą lokalizację), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

 

W dniach 21.02.2020 – 28.02.2020 zostanie uruchomiony system informatyczny a wraz z nim możliwość wypełnienia deklaracji kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne) jak również zgłoszenia przez kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły (szkoła podstawowa).

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 r.

 

W załączeniu:

Harmonogram - Przedszkola i oddziały przedszkolne.

Harmonogram - Klasy pierwsze w szkołach podstawowych.

Zasady i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz klas I publicznych szkół podstawowych

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.

Ponadto informuję, iż wszystkie oświadczenia złożone wraz z wnioskiem będą weryfikowane przez komisje rekrutacyjne w placówkach, w szczególności oświadczenia o miejscu zamieszkania.

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie zgodnie z art. 24 i 27 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2019 poz.1397, 2294 ) to:

  • zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym lub czasowym.

 

Siechnice, 31.01.2020 r.

Wioletta Odorczyk,

Kierownik Wydziału Edukacji

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się