Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
e-Urząd
01 / 07 / 2019

Gmina Siechnice zakończyła prace wdrożeniowe nad realizacją projektu dotyczącego uruchomienia nowych usług publicznych, które mogą być zgłaszane przez mieszkańców gminy elektronicznie z wykorzystaniem sieci Internet. Tym samym dobiegła końca realizacja ważnego projektu partnerskiego pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Wskazane zadanie zostało wsparte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Efektem końcowym jest wdrożenie wielu nowych jakościowo, elektronicznych usług publicznych w Gminie Siechnice. W ramach przedsięwzięcia dokonano:

 

1. Wdrożono nowe e-usługi publiczne na platformie ePUAP (czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)

 

Usługi te związane są z:
1) zobowiązaniem podatnika ws. podatku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
2) zobowiązaniem ws. podatku z tytułu podatku rolnego/leśnego od osób fizycznych i prawnych;
3) zobowiązaniem podatnika ws. podatku z tytułu transportowego od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
4) wydaniem wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) zezwoleniem na usunięcie drzew i krzewów;

6) wnioskiem o nadanie numeru porządkowego budynku.

 

 

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy mają:
• możliwość pobrania ze strony internetowej Urzędu stosowanych wniosków w w/w sprawach;
• możliwość elektronicznego wypełnienia wniosków;
• możliwość przesłania drogą elektroniczną wypełnionych wniosków;
• możliwość monitorowania statusu założonej sprawy;
• możliwość dokonania płatności elektronicznej;
• dodatkowo poprzez uwzględnienie indywidualnych informacji dla podatnika dotyczących wysokości wpłaty, danych dodatkowych oraz terminów płatności możliwość wysyłki indywidualnych powiadomień dla podatnika o zbliżającym się terminie płatności lub powstałych zaległościach;
• możliwość uzyskania decyzji w sprawie.

 

2. Uruchomiono portal interesanta pn. „eUrząd Gmina Siechnice”, który jest dostępny pod adresem https://eurzad.umsiechnice.pl.

 

 

Portal umożliwia mieszkańcom załatwianie w/w spraw urzędowych poprzez Internet. W systemie eUrzędu interesanci, dokonują uwierzytelnienia za pomocą profilu zaufanego, mogą sprawdzić swoje należności z tytułu podatków i opłat oraz dokonać płatności w formie bezgotówkowej. Korzystanie z tej e-usługi pozwala aby mieszkańcy mogli na bieżąco monitorować status swojej sprawy.

 

Portal eUrząd składa się przede wszystkim z trzech ikon, które odwołują do elektronicznych usług:

1) „Informacje publiczne” – informacje o BIP oraz Radzie Miejskiej w Siechnicach, a w tym dokumenty Rady Miejskiej w Siechnicach, transmisja na żywo z posiedzenia Rady oraz archiwa transmisji sesji kadencji 2018-2023.

2) „Twoje dane” – Interesant do swoich danych otrzymuje dostęp po wypełnieniu wniosku o konto na platformie eUrząd za pośrednictwem konta ePUAP. Wniosek znajduje się w zakładce „Usługi elektroniczne” -> „Inne usługi w gminie”. Aby skorzystać z wniosku interesant powinien mieć aktualny Profil Zaufany na koncie ePUAP. W tej zakładce interesanci mają dostęp do spraw zarówno archiwalnych jak i aktualnych wraz z historią złożenia wniosku oraz dostęp do informacji o wierzytelnościach wobec Gminy Siechnice.

3) „Usługi elektroniczne” – dzielą się na cztery zakładki:

a) „Inne usługi w gminie” – elektroniczne formularze na platformie ePUAP dedykowane dla Gminy Siechnice,

b) „Działalność gospodarcza” – dotyczy zakładania, modyfikowania danych firmy przez Internet oraz umożliwia wyszukiwanie podmiotów w CEIDG,

c) „Podatki lokalne” – umożliwia złożenia formularza elektronicznego deklaracji lub informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz transportowego,

d) „Inne usługi” – są to inne elektroniczne usługi udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 

3. Opracowano i wdrożono darmową aplikację mobilną "eUrząd Siechnice", którą można pobrać i zainstalować z Google Play (dla użytkowników Android).

 

Aplikację na smartfony i tablety można znaleźć i zainstalować poprzez Google Play (dla użytkowników Andrioda) wpisując hasło eUrząd Siechnice lub klikając w LINK aplikacji. Aplikacja funkcjonuje na dwóch płaszczyznach (urzędowej i informacyjnej). Funkcjonalność urzędowa pozwala na integrację z wdrożonymi e-usługami publicznymi.

 

 

 

Aplikacja mobilna posiada funkcje:

- informacje o aktualnościach w Gminie Siechnice,

- informacje o pogodzie,

- informacje o godzinach otwarcia i adresie Urzędu Miejskiego w Siechnicach,

- otrzymywanie powiadomień,

- mapa Gminy,

- zgłoszenia incydentu przez interesanta,

- możliwość podejrzenia zobowiązań oraz dokonania płatności.

 

4. Utworzono punkt potwierdzania profili zaufanych EPUAP. 

W celu zachęcenia mieszkańców Gminy Siechnice do korzystania z usług elektronicznych uznano za niezbędne maksymalne przybliżenie i zapewnienie wsparcia w autoryzacji profilu zaufanego. W związku z powyższym utworzono punktu potwierdzający profil zaufany ePUAP, dając szansę na pełne korzystanie z wszystkich możliwości systemu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udawania się do urzędu. Potwierdzenia profilu zaufanego można dokonać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Można się nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

 

Jak założyć konto na ePUAP:

 

1) Przez internet

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, jeśli interesant posiada:

- konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę można odnaleźć na stronie profilu zaufanego),

- kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

2) W punkcie potwierdzającym

Punkty potwierdzające to przede wszystkim różne urzędy i niektóre banki. Wniosek o założenie profilu zaufanego automatycznie wysyłany jest przez internet, kiedy rejestrujesz konto. Natomiast swoje dane interesant potwierdza osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu potwierdzającego poprosi interesanta o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony przez interesanta wniosek i poprosi o jego podpisanie.

 

Adres pomocy ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/pomoc

 

 

Usługi na ePUAP Gmina Siechnice:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika/katalog-spraw/klasyfikacja-terytorialna/DOLNO%C5%9AL%C4%84SKIE/wroc%C5%82awski/Siechnice%20(gmina%20miejsko-wiejska)

 

Adresy skrytek ePUAP Gminy Siechnice:

/Siechnice/skrytka

/Siechnice/SkrytkaESP

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg