Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Polityka Prywatności
11 / 06 / 2018 Concept INTERMEDIA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Urząd Miejski w Siechnicach, z siedzibą w 55-011 Siechnice, J, jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie http://siechnice.gmina.ple‑mail: biuro@umsiechnice.pl telefon: 71 786 09 01 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

  • w celu kontaktu z Urzędem podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust..1 lit .a RODO):
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych zbieranie logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi w tym reklamacji, , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO);

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

Dane kontaktowe, Dane IP

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

firmą zajmujących się hostingiem oraz tworzeniem strony internetowej

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

1.         Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu oraz informacyjnym do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, albo też cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa  temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych.

f) prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Państwa zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znaleźć można na naszej stronie pod adresem: http://siechnice.gmina.pl W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: biuro@umsiechnice.pl, zadzwonić pod numer: 71 786 09 01 lub udać się do Sekretariatu. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że „Ty to Ty”, czyli odpowiednio Pani/Pana zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych może być utrudniony kontakt

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg