Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (755)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
11 / 12 / 2019 mieszkaniec
Proszę o informację odnośnie złego stanu ulicy Polnej w Iwinach
11 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Kieruję do mieszkańców oficjalne stanowisko Burmistrza Siechnic w sprawie ulicy Polnej w Iwinach. Do drugiej połowy 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiającej plan finansowy zadań inwestycyjnych gminy w okresie do roku 2025 nie była ujęta budowa ulicy Polnej. Nie ujęcie tej ulicy wynikało z faktu, że zaplanowane były budowy i przebudowy ulic w miejscowościach, przy których wszystkie działki lub znacząca większość działek było już docelowo zabudowanych a budynki były zamieszkałe od ponad kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat. Takie ulice jak ulica Polna, która wcześniej była dosłownie drogą polną, gdzie firmy deweloperskie decydowały się inwestować w ostatnich kilku latach, pomimo braku infrastruktury drogowej, były przewidziane do ujęcia w planach inwestycyjnych w drugiej kolejności, gdy pozwolą na to możliwości finansowe gminy. Burmistrz Siechnic widząc niepohamowany apetyt firm deweloperskich, nie mając żadnych prawnych możliwości powstrzymania działań inwestycyjnych na terenie jeszcze nie wyposażonym w konieczne uzbrojenie, (bo nie Burmistrz Siechnic tylko Starosta Powiatu Wrocławskiego wydaje pozwolenie na budowę a gmina nie jest stroną w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę) podjął działania, które miały zmierzać do zapewnienia przyszłym nabywcom lokali mieszkalnych i jednocześnie przyszłym mieszkańcom gminy godziwe warunki egzystowania do czasu wybudowania przez gminę pełnej infrastruktury technicznej i drogowej na ulicy Polnej. W tym celu prowadzone były rozmowy z deweloperami z firmą Rafin i z firmą K&K w sprawie wykonania utwardzonej nawierzchni ulicy. Sam przedstawiciel firmy Rafin zobowiązał się do wpłacenia kwoty 130.000,00zł na poczet prac projektowych i wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni co zostało zawarte w podpisanej w dniu 31.07.2015 roku przez Firmę i Burmistrza Siechnic umowie. Podobnie z firmą K&K Burmistrz prowadził rozmowy jednak ostatecznie Firma nie podpisała stosownej umowy. Dodatkowo firmy otrzymując uzgodnienia obsługi komunikacyjnej budów były zobowiązane do wykonania tymczasowych nawierzchni ulicy i stałego utrzymywania drogi w należytym stanie. Jednak ani firma Rafin w całości, ani firma K&K w części nie wywiązały się ze swoich zobowiązań i obowiązków. W związku z takim obrotem sprawy, kierując się dobrem mieszkańców, których stale przybywa w wyniku działalności inwestycyjnej deweloperów, Burmistrz w ramach zadań drogowych przewidzianych do realizacji w Iwinach wprowadził do planu finansowego zadania polegające na budowie ulicy Polnej począwszy od roku 2020, na co zyskał zgodę Rady Miejskiej w Siechnicach. Zadania drogowe przewidziane do realizacji w Iwinach opiewają na kwotę 2.500.000,00zł w 2020r. Jaka część docelowej nawierzchni ul. Polnej będzie możliwa do wybudowania za część tych środków pokaże przetarg planowany na I połowę 2020r.
17 / 11 / 2019 Anna
Dzień dobry, zwracam się po raz kolejny z prośbą o utwardzenie nawierzchni na ulicy Jesionowej i Brzozowej w Żernikach Wroc. . Ul. Wiosenna jest obecnie zamknięta. Stan dróg jest fatalny - dziury i błoto. Nie można przejechać a co dopiero przejść. Dzieci nie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły i z powrotem, ponieważ oprócz błota ulica Jesionowa jest nie oświetlona. Bardzo proszę o szybka i skuteczną interwencję.
09 / 12 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 17 listopada 2019 r. przesłane drogą elektroniczną w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych: ulica Brzozowa i ulica Jesionowa w miejscowości Żerniki Wrocławskie uprzejmie informuje, że nawierzchnia ulicy Brzozowej została zlecona do wykonania naprawy w terminie do 15 grudnia 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa polegać będzie na „Odnowie nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm z wypełnieniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Nawierzchnia ulicy Jesionowej zostanie zlecona do wykonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie po zapewnieniu środków finansowych na ten cel. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.
31 / 10 / 2019 Jacek Kata
Panie Burmistrzu, czy jest planowane w niedalekiej przyszlosci dofinansowanie OZE a w szczegolnosci paneli fotowoltaicznych, jesli tak to kiedy? Dziekuje za odpowiedz
15 / 11 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Uprzejmie informuję, iż aktualnie gmina Siechnice realizuje projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, który jest zadaniem dofinansowanym ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). W ramach ww. projektu mieszańcy gminy mogli pozyskać dofinansowanie do wys. 85% na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach jednorodzinnych. Aktualnie RPO WD nie przewiduje dodatkowego naboru projektów. Jednocześnie zgodnie z decyzją Burmistrza Siechnic w przypadku przesunięć środków w ramach RPO WD 2014-2020 i ewentualnym nowym naborze ma być ponownie złożony wniosek o dofinansowanie na rzecz mieszkańców gminy Siechnice. Jednocześnie gmina nie dysponuje informacjami o ewentualnym terminie dodatkowego naboru. Chcielibyśmy jednoczenie zwrócić Pana uwagę na programy priorytetowe; „Czyste Powietrze” realizowane przez WFOŚiGW oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki na inwestycje fotowoltaiczne dla osób fizycznych oraz programem priorytetowym „Mój Prąd”, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Informujemy jednocześnie, że w celu umożliwienia dotarcia z Programem Czyste Powietrze do szerszej grupy mieszkańców oraz usprawnienia procesu przygotowywania projektów przez potencjalnych Wnioskodawców Gmina Siechnice organizuje w Urzędzie Miejskim w Siechnicach (sala na parterze) w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godzinach od 8.30 do 15.00 (z przerwą o godz. 12.00-12.30) konsultacje indywidualne dla mieszkańców gminy zainteresowanych uzyskaniem dotacji (m.in. na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych lub zakup nowych źródeł ciepła, dociepleniem budynku oraz zakupem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej). Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w zakresie działań termomodernizacyjnych i wymiany pieców dla właścicieli domów jednorodzinnych w ramach programu rządowego "Czyste Powietrze" oraz programu "Mój Prąd"- dopłata do instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo będzie udzielana informacja o możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Konsultacji będzie udzielać Pan Piotr Ner Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
30 / 10 / 2019 Joanna Krause
Szanowny Panie, Proszę o informację co dzieje się na placu budowy nowej szkoły podstawowej w Siechnicach. Od wielu miesięcy nie widać postępów prac, a pierwotny termin oddania budynku dzieciom minął już dawno. Z czego wynika tak duże opóźnienie, jakie są plany związane z tą inwestycją i kiedy przewiduje Pan zakończenie i oddanie szkoły do użytku? Mam również pytanie o sklep Lidl, który miał się pojawić w Siechnicach (w następstwie inicjatywy, którą chwalił się Pan na stronie gminy). Czy temat jest aktualny? Jaki jest status tej sprawy? Będę wdzięczna za ustosunkowanie się do moich pytań. Z pozdrowieniami Joanna Krause
28 / 11 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w zakresie budowy szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach informuję, że w dniu 12 września 2018 r. odstąpiłem od umowy z Wykonawcą robót z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania oraz niezadawalającą jakość wykonanych dotychczas robót budowlanych. Następnie Gmina Siechnice przystąpiła do czynności związanych z przejęciem placu budowy, inwentaryzacją wykonanych robót, zabezpieczeniem terenu budowy oraz zabezpieczeniem budynku szkoły. Dokończenie budowy szkoły zostało zapisane w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019-2034 w zadaniu pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” z kwotą przeznaczona na realizacje zadania 15 762 755,64 zł. W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone pierwsze postepowanie przetargowe na dokończenie budowy szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach. Do dnia dzisiejszego ogłoszono osiem postepowań przetargowych na to zadanie. Poprzednie postepowania unieważniono z uwagi braku ofert lub z uwagi, że oferty przewyższały przeznaczone środki na realizację inwestycji. W dniu 28 października 2019 r. Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę zmieniającą Budżet Gminy Siechnice na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2019-2034 zwiększając kwotę przeznaczona na realizacje zadania do 19 164 442,61 zł. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siechnice zamieszczone jest postepowanie przetargowe na dokończenie budowy szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach. Otwarcie ofert nastąpiło 14 listopada 2019 r. Aktualnie trwa w badanie 3 ofert, które wpłynęły do ogłoszenia. Termin realizacji zadania wynosi 21 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych.
29 / 10 / 2019 Piotr Kowalski
Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o zamontowanie systemu adaptacyjnego sterownia sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Kolejowej i Świętej Katarzyny w Siechnicach. W godzinach zwiększonego natężenia ruchu (np. ok. 7 rano w dni robocze) nieraz dużo samochodów stoi przed tym skrzyżowaniem od strony ul. Św. Katarzyny. Potrzebują one 2-3 cyklów zmian świateł, żeby przejechać. Kiedy dla kierowcy chcącego z ul. Św. Katarzyny skręcić w lewo zapala się zielone światło, najpierw ustępuje on pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na to skrzyżowanie od strony ul. Kolejowej. Kiedy one przejadą, wówczas w tej samej chwili ruszają auta ul. Opolską w stronę Oławy - mają zielone światło. Muszą chwilę poczekać zanim kierowca jadący od strony ul. Św. Katarzyny nie opuści skrzyżowania. Adaptacyjne sterowanie sygnalizacją świetlną usprawniłoby na nim ruch, dzięki czemu do takich sytuacji by nie dochodziło. Z poważaniem, Piotr Kowalski
12 / 11 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” uprzejmie informuję, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej ( droga krajowa ), ul. Świętej Katarzyny ( droga powiatowa) i ul. Kolejowej ( droga gminna) w m. Siechnice jest w utrzymaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, która zarządza przedmiotowym skrzyżowaniem wraz z infrastrukturą techniczną związaną z organizacją ruchu drogowego, jako właściwy zarządca drogi dla drogi wyższej kategorii. W związku z powyższym propozycję zmiany oprogramowania powyższej sygnalizacji świetlnej należy kierować do tej instytucji. Niemniej jednak w okresie wcześniejszym były kierowane wnioski ze strony Gminy Siechnice do oddziału Wrocławskiego GDKiA o przeanalizowanie możliwości usprawnienia istniejącej sygnalizacji, jednakże zarządca drogi krajowej argumentował, że nie widzi takiej możliwości bowiem zaprojektowane fazy świetlne na poszczególnych wlotach mają priorytet dla drogi krajowej z uwagi na występujące na niej duże natężenie ruchu oraz konieczność zachowania przepustowości na pobliskim skrzyżowaniu z drogą wojewódzką - Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Dodatkowo informuję, że Pana prośba zostanie przekazana do GDDKiA O/WR.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg