Gmina Siechnice

banerek-dożynki-2019].gif
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (656)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
09 / 08 / 2019 Mariola Marszałek
Dzień dobry, mam pytanie kiedy będzie uruchomiona lina 870? Autobus miał kurować na trasie Święta Katarzyna - Zacharzyce - Iwiny(ul.Brochowska) - pętla Tarnogaj. W projekcie była podana data wrzesień 2019r. Proszę o informacje.
21 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani zapytanie skierowane poprzez formularz "Zapytaj Burmistrza" dnia 9 sierpnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami i planem od września 2019 r. zostanie uruchomiona linia 970 na trasie Święta Katarzyna - Zacharzyce - Iwiny ul. Brochowska - Tarnogaj.
01 / 08 / 2019 Alina Dopieralska
Dzień dobry, dlaczego dopuszcza się w naszym miasteczku zakłócanie notorycznie ciszy, spokoju przez odgłosy huku z działek przeciwgradowych ? Jak to możliwe, że jeden przedsiębiorca terroryzuje całe miasteczko. Często wystrzały nie są zasadne, nie ma alarmu, że ma spaść grad. Kto to kontroluje ?Jak można w środku nocy strzelać i zakłócać ciszę ? Jak widzę bez żadnych konsekwencji. Czy interes jednostki jest ważniejszy od ogółu ? Ja też płacę podatki w tym mieście. Co Pan zamierza zrobić z tym problemem ? Bo to naprawdę jest problem !
23 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani wiadomość serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie użytkowania tzw. „działa przeciwgradowego” zainstalowanego na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. (PPO Siechnice), informuję, że obawy mieszkańców gminy Siechnice w odniesieniu do funkcjonowania tego urządzenia stanowią przedmiot działań Burmistrza Siechnic w kierunku wyjaśnienia okoliczności instalacji, działania i jego potencjalnych skutków środowiskowych, jakie powodować może „działo przeciwgradowe”. Burmistrz Siechnic może w tym obszarze podejmować działania w zakresie swoich kompetencji. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) wskazuje organy ochrony środowiska i ich kompetencje w zakresie odpowiedzialności administracyjnej w zakresie podmiotów negatywnie oddziałujących na środowisko lub powodujących pogorszenie jego stanu. W dniu 4 marca 2019 r. Burmistrz Siechnic wystąpił do Starosty Powiatu Wrocławskiego z prośbą o nałożenie na PPO Siechnice obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego w celu sprawdzenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto, pismem z dnia 23 maja 2019 r. Burmistrz Siechnic wystąpił do PPO Siechnice z prośbą o wyjaśnienie zasad funkcjonowania urządzenia oraz ustosunkowanie się do problemu ponadnormatywnego hałasu emitowanego w godzinach wieczornych i nocnych przez „działo przeciwgradowe” Z pisma otrzymanego w dniu 18 lipca 2019 r. od PPO Siechnice dowiadujemy się, że „działo przeciwgradowe” zainstalowane zostało w listopadzie 2018 r. po serii burz z opadem gradu, które spowodowały straty materialne oraz stanowiły zagrożenie dla ludzi i mienia. Właściciel urządzenia przedstawił w piśmie zasady jego funkcjonowania oraz opisał efekty działania. Według PPO Siechnice skuteczność urządzenia wynika z destabilizacji struktury lodu, z którego zbudowane są gradziny i ich zamiany na ciekłą postać opadu atmosferycznego (deszcz) lub stałą (śnieg). PPO Siechnice poinformowało również o podejmowanych działaniach, których celem jest wytłumienie hałasu generowanego podczas wystrzałów „działa przeciwgradowego”. Działanie urządzenia jest zautomatyzowane, a inicjacja serii detonacji jest wynikiem analizy danych pomiarowych realizowanych przez radar meteorologiczny zainstalowany na terenie przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia parametrów atmosfery świadczących o potencjalnej możliwości powstania chmur gradowych seria wystrzałów inicjowana jest ok. 20-30 min przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska meteorologicznego. „Działo przeciwgradowe” obejmuje swoim zasięgiem obszar o promieniu ok. 1 km2 wokół miejsca lokalizacji urządzenia. W celu zgłębienia wiedzy na temat lokalizacji, konstrukcji i zasad działania „działa przeciwgradowego” odbyły się spotkania Burmistrza Siechnic oraz pracowników Urzędu Miejskiego z przedstawicielami PPO Siechnice połączone z wizją terenową w miejscu instalacji urządzenia. Ustalono, że dla rzetelnego wyjaśnienia zagadnienia funkcjonowania „działa przeciwgradowego” konieczne jest opracowanie przez kompetentne środowiska naukowe ekspertyzy, która rozwieje wątpliwości i obawy mieszkańców Siechnic i okolicy dotyczące skutków środowiskowych pracy urządzenia. W wyniku interwencji Burmistrza Siechnic właściciel „działa przeciwgradowego” wdrożył działania minimalizujące hałas generowany przez urządzenie i zapowiedział dalsze modernizacje w celu niwelacji dyskomfortu mieszkańców.
01 / 08 / 2019 mieszkańcy Polnej 2
Panie Burmistrz jako mieszkańcy bloku przy ul.Polnej 2 w Świętej Katarzynie zwracamy się z prośbą o wykonanie progu zwalniającego pod naszym blokiem.W naszym bloku mieszka kilkadziesiąt osób jest teren zielony,ławka do posiedzenia, parking otwarty przy samej drodze na ok 25 aut z którego trzeba wyjechać-i ciężko to zrobić- na całą szerokość drogi. W dniu wczorajszym został wykonany 1 próg w miejscu conajmniej dziwnym-ok 100m od nas pod domkiem jednorodzinnym,który jest wg naszych obserwacji niezamieszkany. Odnosimy wrażenie,że żaden z Pana pracowników nie zadał sobie trudu wizji lokalnej na naszej ulicy ,tylko walnięto próg wg projektu i z głowy. Prosimy o uwzględnienie bezpieczeństwa kilkudziesięciu osób ,ich dzieci a nie stawianie progu (sztuk 1 ! na odcinku drogi kilkuset metrów) dla samego postawienia.Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Z poważaniem mieszkańcy bloku na Polnej 2
21 / 08 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 01.08.2019r. uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu poruszonej problematyki na wstępie należy odnieść się do istniejącej organizacji ruchu drogowego na ulicy Polnej w m. Święta Katarzyna. Ulica Polna na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Jastrzębią znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Na tym odcinku drogi gminnej w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, gm. Siechnice” wykonano próg zwalniający U-16a, który ma za zadanie wymuszenie na kierowcach dostosowanie prędkości do istniejącej organizacji ruchu. Powyższy próg zwalniający został wyniesiony po konsultacjach z Radą Osiedla na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego „Projektu stałej organizacji ruchu dla wykonania progu zwalniającego U-16a na ul. Polnej w Świętej Katarzynie”. Dodatkowo informuję, iż zgodnie z przepisami progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic, zaś lokalizacja progu dodatkowo musi być oznakowywana obustronnie znakami pionowymi wskazującymi odległość progu 20 m i ograniczenie prędkości do 20 km/h. Odcinek ul. Polnej, na której wybudowano próg zwalniający znajduje się pomiędzy dwoma skrzyżowaniami co powoduje, że ww. próg od strony ul. Kolejowej może znajdować się w odległości nie bliższej niż 60 m licząc od początku ul. Polnej i podobnie 60 m od strony ul. Jastrzębiej. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz istniejące zagospodarowanie nieruchomości znajdujących się przy ul. Polnej ( liczne zjazdy, parking) projektant organizacji ruchu wybrał optymalne miejsce usytuowania progu wraz z możliwością ustawienia oznakowania pionowego na drodze gminnej. Jednakże Gmina Siechnice będzie na bieżąco analizować istniejący ruch drogowy we wskazanym układzie drogowym w zakresie powstawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reagować adekwatnie do zaistniałych potrzeb ich użytkowników.
26 / 07 / 2019 Henryk Szponarski
Panie Burmistrzu zraszacze trawników na deptaku /targowisko miejskie / przy ul. Jana Pawła II 16 - 30 zamiast podlewać poletka trawy podlewają przez 2-3 godz w nocy płytki na deptaku. Czy tak ma wyglądać oszczędność wody.
08 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowny Panie, dziękuję za zgłoszenie. Mam informację od Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej (SISK), że zlecenie zostało przyjęte do realizacji, a stan zraszaczy zostanie sprawdzony i możliwie szybko naprawiony.
23 / 07 / 2019 Anna W.
Dzień dobry, proszę o informację kiedy zostanie skoszony rów przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie. W tym roku nie odbyło sie ani jedno koszenie, w wyniku czego stan rowu jest bardzo zły.
09 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie skoszenia rowu przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie, uprzejmie informuję, że ww. rów jest rowem melioracyjnym o numerze Z.4 (działka nr 739, obręb Św. Katarzyna) stanowiącym własność Gminy Siechnice. Rów melioracyjny nr Z.4 jest objęty działalnością Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych (WZSW). W 2019 roku na rowie melioracyjnym nr Z.4 zostały zaplanowane, w porozumieniu z Gminą Siechnice, prace konserwacyjne (koszenie, hakowanie, wywóz), które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu i aktualnie nadal trwają. Ponadto, w bieżącym roku WZSW planuje pozyskać dotację na wykonanie faszyn, w celu umocnienia skarp rowu nr Z.4, na odcinku od cieku Katarzynka do stacji transformatorowej (zlokalizowanej na działce nr 932/2) przy ul. Prostej. Gmina Siechnice w ramach członkostwa w WZSW corocznie opracowuje „Harmonogram robót - konserwacja rowów odwadniających tereny zabudowane i urządzeń melioracji na terenie gminy Siechnice”. Harmonogram opracowywany jest na początku każdego roku na dany rok na podstawie analizy wniosków mieszkańców i sołectw oraz dostępnych środków w budżecie gminy.
1 2 3 4 5
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif