Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 02 / 2020 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (877)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
17 / 05 / 2020 Jarek Kropiowski
Dzień dobry, chciałbym uzyskać informację jakie działania będą podejmowane przez Burmistrza Gminy Siechnice w związku kolejnym unieważnieniem przetargu na wykonanie ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Iwinach prowadzącego jednocześnie do mającego powstać na końcu tej ulicy przystanku kolejowego w Iwinach. Ostatni przetarg na roboty budowlane został unieważniony w dniu 12 maja 2020 r. Z uzyskanych od PKP PLK Region Śląski prace na linii kolejowej miały zostać rozpoczęte już 15 marca 2020 r. lecz nadal żadne prace nie są prowadzone. Czy powyższe opóźnienie wynika z faktu, że nadal nie wykonano prac budowlanych polegających na wykonaniu tej drogi.? Proszę o informację. Z poważaniem Jarosław Kropiowski
26 / 05 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zapytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 17.05.2020r. uprzejmie informuję, że po unieważnieniu kolejnego przetargu, ogłoszony zostanie kolejny przetarg. Unieważnienie, podobnie jak w poprzednich, uzasadnione było faktem, że określone w ofercie środki przewyższały zabezpieczone przez Gminę Siechnice w budżecie na ten cel. Odnośnie związku pomiędzy realizacją komponentu drogowego realizowanego we współpracy z PKP PLK uprzejmie informuję, że nie jestem upoważniony do wypowiadania się w imieniu PKP PLK, niemniej jednak w dniu 15.05.2020r. wpłynęło do mnie Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2020 o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku kolejowego na linii kolejowej Nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie (…) link http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12044,idmp,31,r,r Jednocześnie potwierdzam, że w związku z brakiem wkładu własnego w odpowiedniej wysokości na budowę drogi dojazdowej (komponent projektu, za który odpowiedzialna jest Gmina Siechnice) termin oddania do użytku tego zadania z PKP PLK został przesunięty w stosunku do pierwotnego terminu 30.06.2020 r. na termin 30.06.2021 r. Oczekując na wyniki kolejnego przetargu na dziś nie mogę potwierdzić, że wpłynie to na przekroczenie tego nowego terminu.
11 / 05 / 2020 Jerzy Frydlewicz
Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie prosze o przesłanie linku do nagrania z posiedzenia Komisji Gospodarczej , która obradowała w dniu 22 kwietnia 2020r. Nie znalazłem zapisu na stronie internetowej urzędu. Czy za pis został opublikowany ? Z poważaniem Jerzy Frydlewicz
19 / 05 / 2020 Sekretarz Gminy Barbara Kosterska
W odpowiedzi na Pana pytanie , które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 11 maja 2020 r. za pośrednictwem formularza „ Zapytaj Burmistrza”, w sprawie przesłania linku do nagrania z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 22 kwietnia 2020 r., informuję, że nagrania z posiedzeń komisji nie są publikowane na stronie internetowej urzędu.
11 / 05 / 2020 Jerzy Frydlewicz
Dzień dobry Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytania dotyczące sposobu zapewnienia udziału mieszkańców w posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Siechnicach w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Z poważaniem Jerzy Frydlewicz
19 / 05 / 2020 Sekretarz Gminy Barbara Kosterska
W odpowiedzi na Pana pytanie, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 11 maja 2020 r. za pośrednictwem formularza „Zapytaj Burmistrza”, w sprawie sposobu zapewnienia udziału mieszkańców w posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Siechnicach w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, informuję, że o sposobie wzięcia udziału w posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, został Pan poinformowany mailem z dnia 20 kwietnia 2020r. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w posiedzeniu komisji lub sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, każdorazowo są informowani o możliwościach uczestnictwa w danym posiedzeniu tj. zdalnie lub osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach, przy zachowaniu procedur mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
08 / 05 / 2020 Michał Przybył
Dzień dobry, Ponawiam pytanie jednej z Mieszkanek z 19/06/2019r.: Proszę o informację, czy nasza Gmina zamierza dofinansować inwestycje związane z gromadzeniem wody deszczowej dla osób fizycznych? Wrocław ma swój program "Złap deszcz". Czy u nas również taki powstanie?
27 / 05 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie czy w Gminie Siechnice powstanie program podobny do wrocławskiego programu „Złap deszcz”, uprzejmie informuję, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem takiego programu. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, która odbędzie się w dniu 28.05.2020 r. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego.
06 / 05 / 2020 Katarzyna Markiewicz
Dzień Dobry, Planujemy budowę domu przy ul. Bzowej w Kotowicach. Czy są już w planie prace nad przejezdnością ulicy Bzowej?
27 / 05 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza”- www.siechnice.gmina.pl, z dnia 06.05.2020 r., informuję, że aktualnie nie zaplanowano wykonania utwardzenia ulicy Bzowej w Kotowicach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2020-2024. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość złożenia wniosku o ujęcie w/w zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024.
1 2 3 4 5