Gmina Siechnice

banerek---plac-podatki.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
26 / 09 / 2018 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (548)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
08 / 04 / 2019 Marcin
Dzień dobry, Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z pytaniem kiedy zostanie rozpoczęta budowa drogi na ulicy Polnej w Świętej Katarzynie ? Z tego co pamiętam prace miały się rozpocząć w zeszłym roku, ale przetarg był unieważniony i czy termin zakończenia budowy drogi na ulicy Polnej nadal jest aktualny do końca czerwca 2019 ? Mieszkam w Świętej Katarzynie od 2007 i odkąd pamiętam, mieszkańcy ulic Nowej, Polnej, Kolejowej żyli nadzieją co roku na wykonanie drogi. Obecnie ulica Nowa jest chyba od 2 lat gotowa, Kolejowa od zeszłej jesieni, więc mam nadzieję, że nic się nie zmieniło i ulica Polna w końcu będzie wykonana i będzie drogą polną już bardziej już tylko z nazwy :-) Obecny stan drogi jest fatalny, głębokie wgłębienia zaraz przy budynku wielorodzinnnym wspólnoty mieszkaniowej na Polnej. Z góry dziękuję za odpowiedź.
18 / 04 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 08.04.2019r. informuję, że w styczniu br. został przekazany plac budowy dla realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, gm. Siechnice”. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: WIDBUD Sp. z o.o z Wrocławia oraz POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK z Cieśli k/Oleśnicy. Termin umowny zakończenia robót został ustalony do dnia 30 czerwca 2019r. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane poniższe roboty : - ułożono dwie warstwy konstrukcyjne z tłucznia ul. Polnej na odcinku do skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Prostą, - wykorytowano nowe włączenie ul. Jastrzębiej na skrzyżowaniu z ul. Polną i rozpoczęto układanie warstw konstrukcyjnych jezdni - rozpoczęto korytowanie ul. Polnej na odc. od ul. Jastrzębiej do ul. Kolejowej. Na podstawie prowadzonych systematycznych kontroli przez pracowników Gminy Siechnice oraz inspektora nadzoru dla ww. zadania należy stwierdzić, iż obecnie nie ma zagrożenia wykonania robót ww. terminie umownym.
03 / 04 / 2019 Dariusz Staniów
W imieniu mieszkańców ul. Polnej w Iwinach dziękujemy za zainstalowanie progów zwalniających prędkość aut. Jednak są one częściowo omijane poboczem lub brane, przeskakiwane na dużej prędkości. Czy możliwe jest poszerzenie i podwyższenie progów tak aby spełniały swoją rolę ?
12 / 04 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 3 kwietnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż zasady zamontowania progów zwalniających regulują przepisy załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.), zgodnie z którymi progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego służącymi do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych. Przywołane przepisy określają zasady stosowania tego typu urządzeń, z których wynika m.in., iż wykonanie i utrzymani progów zwalniających musi być w sposób wykluczający zbieranie się wody lub powstawanie tafli lodu przed i za progiem zwalniającym. W celu uspokojenia ruchu zostaną zamontowane słupki blokujące U-12c w terminie do 30 maja bieżącego roku. W sprawie nie przestrzegają przepisów i zasad ruchu drogowego informuję, iż Gmina nie posiada niestety narzędzi prawnych do karania kierowców. Sprawa zostanie przekazana do Straży Miejskiej i Policji w celu sprawdzenia w/w problemu i podjęcia interwencji.
01 / 04 / 2019 Agnieszka Konieczna
Dzień dobry, piszę w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Kościelnej, a konkretnie na odcinku od kościoła w kierunku szkoły. Samochody pędzą tędy jak oszalałe, prawie rok temu zostało zniszczone drzewo i ogrodzenie, całe szczęście, że nikogo nie było na chodniku. Dzisiaj odprowadzam córkę do szkoły - to samo - kilka metrów przed Kredką stłuczone szkło, staranowany żywopłot, uszkodzone drzewo i płot. Znowu ktoś wjechał z impetem na chodnik. Obawiam się o bezpieczeństwo przechodniów. Codziennie przechodzi tędy bardzo dużo dzieci i dorosłych. Co można zrobić w tej sprawie? Ktoś już na to zwracał uwagę?
18 / 04 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani zapytanie do Burmistrza z dnia 01.04.2019r. informuję, że po przeanalizowaniu poruszonej problematyki na wstępie należy odnieść się do istniejącej organizacji ruchu drogowego na ulicy Kościelnej w m. Siechnice, zabezpieczającej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ulica Kościelna posiada nawierzchnię bitumiczną w stanie dobrym. Zostały na niej wybudowane obustronnie chodniki z kostki betonowej oraz jednostronna ścieżka rowerowa, oddzielone od przyległej jezdni wyniesionym krawężnikiem betonowym. Istniejąca infrastruktura drogowa pozwala na bezpieczne rozdzielenie poszczególnych użytkowników ruchu tj. ruch pieszy i rowerowy od ruchu samochodowego. Na ul. Kościelnej dodatkowo na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich do skrzyżowania z ul. Sportową zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz znajduje się bezpieczne przejście dla pieszych usytuowane na progu zwalniającym, oznakowanym punktowo ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W związku z powyższym opisane przez Panią w e-mailu z dnia 01.04.2019r. zdarzenia na powyższym odcinku drogi gminnej wynikają nie z braku prawidłowego oznakowania ulicy Kościelnej, lecz z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, a przede wszystkim o braku dostosowania przez kierujących pojazdami prędkości do istniejącego oznakowania. Gmina Siechnice nie ma wpływu na kulturę jazdy użytkowników swoich dróg, a jedynie może zastosować elementy uspokojenia ruchu drogowego ww. dostępnymi środkami technicznymi w ramach posiadanych środków finansowych, co w tym rzeczonym przypadku zostało wprowadzone. Dodatkowo informuję, że organem kontrolującym przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest Policja i przypadki naruszania obowiązujących zasad ruchu można zgłaszać bezpośrednio do Komisariatu Policji w Siechnicach. Jednakże mając na uwadze, że w obszarze układu komunikacyjnego ulicy Kościelnej i Szkolnej znajdują się ważne obiekty użyteczności publicznej, Gmina Siechnice planuje docelowo wprowadzić takie rozwiązania komunikacyjne, które pozwolą w przyszłości na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zostały wykonane opracowania projektowe na przebudowę dwóch skrzyżować typu rondo oraz przystanku wiedeńskiego w poniższych lokalizacjach: - skrzyżowanie ulic: Zacisze, Kościelna, Jarzębinowa, - skrzyżowanie ulic: Kościelna, Szkolna, Świerczewskiego. - przystanek wiedeński w ciągu ulicy Kościelnej na wysokości ulicy Jana Pawła II. Przystanek wiedeński jest to podniesienie jezdni do poziomu chodnika. Rozwiązanie takie spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Planowana realizacja powyższych inwestycji w następnych latach jest zależna od posiadanych środków finansowych. Obecnie Gmina Siechnice będzie na bieżąco analizować istniejący ruch drogowy we wskazanym układzie drogowym w zakresie powstawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reagować adekwatnie do zaistniałych potrzeb ich użytkowników.
31 / 03 / 2019 GRAŻYNA GAŁECKA
Panie Burmistrzu, chciałam zarejestrować swój ePUAP i na stronie ministerstwa nie ma punktu potwierdzającego w naszym mieście - czy tak ma być? A w Radwanicach jest!!!!
10 / 04 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani e-maila z dnia 31 marca 2019 r. w sprawie potwierdzania profilu zaufanego w związku z założeniem konta na portalu ePUAP, w chwili obecnej Gmina Siechnice oczekuje na zgodę Ministerstwa Cyfryzacji na pełnienie przez Urząd Miejski w Siechnicach funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP. Z konta założonego na portalu ePUAP Obywatel wysyła wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. W celu uwierzytelnienia profilu zaufanego, Obywatel musi się udać do dowolnego Punktu Potwierdzającego (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdza swoje dane osobowe przed urzędnikiem, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie, a także Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Pełna lista punktów potwierdzających dostępna jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList Punkt potwierdzający profil zaufany właściwy dla Gminy Radwanice, Województwo Dolnośląskie, Powiat Polkowicki mieści się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice.
28 / 03 / 2019 Marcin
Dzień dobry, Jestem jednym z wielu mieszkańców ulicy Mickiewicza (wjazd od strony Henryka III) w Siechnicach. Chciałbym w skrócie opisać nurtujący nas problem od wielu lat, a mianowicie droga i zagrożenie jakie sprawiają poruszające się po niej pojazdy. Na wstępie Nie proszę Pana o wylanie asfaltu lecz tylko o zamontowanie progów zwalniających możliwie gęsto (odcinek 70 metrów) Ulica jest objęta tzw strefą lecz nikt nie przestrzega prędkości i zasad, a wykonywane przez kierowców rajdowe manewry wywołują ogromne nerwy i przede wszystkim obawę przed bezpieczeństwem siedmiorga dzieci zamieszkałych na tej ulicy. Ponadto w sezonie wiosna lato nie można normalnie funkcjonować przy otwartych oknach i drzwiach gdyż pędzące pojazdy wzbijają ogromne tumany kurzu z drogi. Elewacja, dach, okna, parapety, samochód etc wszystko jest pokryte ogromną ilością kurzu. Bardzo uprzykrza to nam życie i funkcjonowanie od wielu sezonów. Rozwiązaniem byłyby CHOCIAŻ progi zwalniające. W dniu dzisiejszym dziury w drodze, jak co sezon, zostały wyłożone tłuczniem. Zatem będzie jeszcze szybciej i niebezpieczniej.. Proszę o zajęcie się tematem zanim dojdzie do tragedii. Pozdrawiam
12 / 04 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 28 marca 2019 r. i odnosząc się do problemów, które poruszył Pan w swoim piśmie poniżej przedstawiam stanowisko. W planach Gminy Siechnice na najbliższe 5 lat nie ma i nie było zaplanowanej przebudowy drogi. Gmina utrzymuje ulicę Mickiewicza w stanie przejezdności poprzez przeprowadzanie okresowych napraw, minimum 2 razy w roku w sezonie wiosennym i jesiennym. Pana wniosek o zamontowanie elementów spowalniających ruch pojazdów ograniczających prędkości nie mogą zostać uwzględnione. Zasady zamontowania progów zwalniających regulują przepisy załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.), zgodnie z którymi progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego służącymi do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych. Przywołane przepisy określają zasady stosowania tego typu urządzeń, z których wynika m.in., że niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na jezdniach innych niż utwardzone, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25 „próg zwalniający”. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż ulica Mickiewicza posiada nawierzchnię tłuczniową, na której nie ma możliwości zastosowania oznakowania poziomego P-25 tj. fizycznie namalowania pasów, a tym samym braku możliwości zlokalizowania progów zwalniających bez równoczesnego wprowadzenia oznakowania poziomego, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i odnieść odwrotny skutek od zamierzonego. Ulica Mickiewicza znajduje się w strefie zamieszkania, który został oznakowany znakiem B-40 „strefa zamieszkania” obejmującym wszystkie ulice znajdujące się w jego strefie. W związku z powyższym ograniczenie prędkości na ulicy Mickiewicza już obowiązuje poprzez ww. istniejące oznakowanie. W sprawie uprawianych rajdów samochodowych na ulicy Mickiewicza informuję, iż Gmina nie posiada niestety narzędzi prawnych do karania kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Sprawa zostanie przekazana do Straży Miejskiej i Policji w celu sprawdzenia w/w problemu i podjęcia interwencji.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg