Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (713)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
11 / 10 / 2019 Michal J
Witam. W nawiazaniu do Pana odpowiedzi z dnia 29/08/2018 o tresci: "W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Czeremchowej zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych." Chcialbym zapytac czy zostaly poczynione jakies postepy? Droga na ta chwile jest w fatalnym stanie. Do jazd do ulicy Cyprysowej na ktorej mieszkam to doslownie meka. Pozdrawiam
16 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 11 października 2019 r., w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Kalinowej, Czeremchowej i Cisowej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że do chwili wykonania przebudowy w/w ulic w standardzie pełnego przekroju ulicznego, jezdni bitumicznej lub nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych nawierzchnie w/w ulic będą utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ulica Grafitowa jest drogą o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Gmina w ramach posiadanych środków dokonuje cyklicznych napraw aby poprawić stan nawierzchni. Informuję ponadto, że na w/w ulicach została wykonywana sieć ciepłownicza, a prace budowlane były prowadzone w pasie drogowym. Po zakończonych inwestycjach (budowa sieci ciepłowniczej, budowa 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanej na działce nr 791) planowane jest wykonanie przy współpracy firmy Bygverk nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych żelbetonowych na odcinku od ulicy Prawocińskiej do ulicy Kalinowej i odcinek ulicy Kalinowej do końca działki nr 791, wraz z budową przepustu drogowego na rowie melioracyjnym (budowa przepustu zakończona). Planuję również przy współpracy 3 firm developerskich wykonać tymczasową nawierzchnię z płyt drogowych żelbetonowych na ulicy Czeremchowej na odcinku od obiektu inżynierskiego (most drogowy) do ulicy Kalinowej oraz odcinek ulicy Kalinowej wzdłuż działki nr 33/1. Zostanie też wykonana odnowa nawierzchni bitumicznej ulicy Czeremchowej na odcinku od drogi krajowej DK 94 do obiektu mostowego. Przewidywany termin wykonania nawierzchni z płyt żelbetonowych na ulicy Czeremchowej i częściowo na ulicy Kalinowej oraz nawierzchni bitumicznej do końca bieżącego roku. W celu poprawy bezpieczeństwa została zlecona naprawa nawierzchni tłuczniowej ulicy Kalinowej. Naprawa polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z profilowaniem, zagęszczeniem mechanicznymi wraz z zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych. Termin naprawy nawierzchni ulicy Kalinowej do 30.10.2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.. W bieżącym roku nie planuje się budowy oświetlenia drogowego na przedmiotowych ulicach.
27 / 09 / 2019 Mirosław Ligorowski
Szanowny Panie Burmistrzu. Czytając ostatnią odpowiedź na moje zapytanie odnoszę wrażenie, że ma Pan poważny problem czytania ze zrozumieniem. W swoim wywodzie nie napisałem, że gmina zleciła utwardzenie drogi na prywatnej działce, ale mija się Pan z prawdą, żeby nie powiedzieć, że Pan kłamie, gdyż utwardzenie drogi wykonano na działce 994/2 zamiast na działce 315/5, o której to Pan wspomina, że gmina jest jej właścicielem, choć nigdy nie odnosiłem się co do własności tej działki. Jeżeli potrzebuje Pan świadków w tej kwestii to nie będzie problemu, jest ich kilku, więc nie prawdą jest, że gmina nie poniosła z tego tytułu szkody. Gdyby zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i uchwałą Rady Gminy został wykonany KPJ na działce 998 od ul. Tęczowej do ul. Lazurowej nie dochodziłoby do nieporozumień. Przez zaniechanie Gminy KPJ samoistnie została wytyczona przez społeczeństwo na prywatnej działce 994/2 zamiast na działce 998 wzdłuż rowu melioracyjnego. Czy w związku z powyższym nadal Pan uważa, że KPJ od ul. Tęczowej do ul. Lazurowej nie jest istotny w skomunikowaniu z nieruchomościami? W mojej opinii ulica Słoneczna od 14 do 20a, która została stworzona wg opowieści okolicznych mieszkańców dzięki szwindlowi w przeszłości, nie spełnia żadnych wymogów z wyjątkiem drogi gruntowej.
14 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 01.10.2019r. ponownie informuję, że Gmina Siechnice nie zlecała wyrównania nawierzchni na działce nr 994/2 oraz na działce nr 315/5. W okresie wiosennym zostały zlecone prace na ul. Słonecznej ( działka nr 308/8) na długości ok. 120 mb na odcinku od miejsca ułożenia płyt betonowych przez Dewelopera do ul. Pogodnej. Pana przeświadczenie o ponoszeniu szkody przez Gminę z tytułu wykonywania prac przez wykonawcę na wskazanych przez Pana działkach nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wykonawca działający na rzecz Gminy potwierdził, iż prace które zostały zlecone zostały wykonane i rozliczone w ilości zgodnej z przedmiotem zlecenia, zaś inne prace wykonywane przez niego w tym obszarze nie były w zakresie zlecenia Gminy Siechnice. Nie kwestionuję, że wykonawca wykonywał większy zakres robót, który został stwierdzony podczas odbioru robót, ale jak już wskazano w poprzedniej odpowiedzi na Pana zapytanie Gmina Siechnice zapłaciła wykonawcy jedynie za te prace, które zleciła i odebrała. Pozostały zakres nie był zlecany, więc nie został uznany przez pracowników nadzorujących wykonanie usługi. W poprzedniej odpowiedzi na Pana zapytanie, zostało wskazane, że Gmina nie zlecała remontu na działkach prywatnych, ani nie poniosła kosztów z tego tytyłu, co jest zgodne ze stanem faktycznym. Należy podkreślić, iż Gmina Siechnice nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonawcy, za jakiekolwiek wykonywane prace bez jej zgody na działkach prywatnych. Ewentualne roszczenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy z powództwa cywilnego. Odnośnie pozostałych kwestii poruszonych w Pana zapytaniu wyjaśniam, iż wszelkie inwestycje drogowe realizowane przez Gminę Siechnice zostały wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019-2034. Zakres i kolejność wykonywanych zadań została ustalona z Radą Osiedla miejscowości Radwanice. Nie przewiduje ona budowy ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 315/5, której przebieg wskazuje rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebieg istniejącego dojazdu/dojścia przy posesjach ul. Słoneczna 14 – 20a na działce nr 316/5 – własność prywatna i działce nr 315/5 – własność gminna, również znajduje się w granicach określonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze bardzo duży rozwój obszaru Gminy Siechnice i związanym z tym zwiększającymi się kosztami na zarządzanie siecią dróg gminnych, ewentualna przebudowa układu drogowego wskazanego przez Pana może być realizowana po wprowadzeniu tego zadania do Wieloletniej Prognozie Finansowej i po zabezpieczeniu środków finansowych na te zadanie.
25 / 09 / 2019 Ewa Laszczkowska
Dzień dobry, ponad tydzień temu poprzez portal ePUAP złożyłam wniosek o wpisanie do rejestru wyborców na najbliższe wybory parlamentarne. W jaki sposób mogę dowiedzieć się, czy zostałam dopisana do rejestru wyborców? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Ewa Laszczkowska tel. 502779715
02 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie realizacji wniosku o wpisanie do rejestru wyborców na najbliższe wybory parlamentarne uprzejmie informuję, że decyzją Burmistrza Siechnic z dnia 18 września 2019 r. została Pani dopisana do rejestru wyborców na wybory do Senatu i Sejmu przypadające na dzień 13 października 2019 r. Decyzja w powyższej sprawie została Pani wysłana w dniu 20 września 2019 r. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O powyższym została Pani kolejno poinformowana pismem z dnia 25 września 2019 r. (znak: WOP.5342.30.2019) oraz telefonicznie przez pracownika Biura Meldunkowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 25 września 2019 r.
19 / 09 / 2019 Sławomir Prucnal
Dzień dobry Panie Burmistrzu, Rok temu, jeszcze przed wyborami, osobiście zapewniał mnie Pan w obecności świadków, że do końca roku 2018 u zbiegu ul. Św. Katarzyny i Ziemskiej pojawi się dodatkowy przystanek autobusowy w postaci słupka. "Dziękuję" za dotrzymanie słowa. Z poważaniem Sławomir Prucnal ul. ZIemska
01 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana uwagi skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 19 września 2019 r. uprzejmie informuję, że wyniesienie w teren przystanku zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej, bo taką jest ul. św. Katarzyny nie jest działaniem jednostronnym gminy Siechnice. Warunki, parametry, a także lokalizację określa Zarządca drogi w tym przypadku powiat wrocławski. Wszystkie uzgodnienia gmina Siechnice otrzymała w maju 2019 r. i niezwłocznie przystąpiła do procedury wyłaniania projektanta do wykonania projektu zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi. W obecnej chwili wybrane biuro projektowe kończy realizację projektu i uzyskania wymaganych zezwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy do realizacji tego zadania.
17 / 09 / 2019 tomasz ślipko
czy ma pan jakis plan na dalsza czesc powstancow slaskich w sw katarzyna?
16 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie, informuję jak niżej. W sierpniu 2018 r. Gmina Siechnice pozyskała dokumentację projektową dla przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie. W zakresie prac przewidziano do realizacji m.in. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości dostosowanej do istniejących granic pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowę linii oświetlenia ulicznego. Jednocześnie informuję, że z uwagi na dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych, jak i usług budowlanych, konieczna jest optymalizacja niniejszego projektu pod kątem zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji. W wyniku analizy obecnej sytuacji na rynku budowlanym podjąłem decyzję o poszukiwaniu rozwiązań w zakresie zmian technologii wykonania przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie. Po weryfikacji ofert pozyskanych w ostatnim czasie dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Siechnice stwierdzam, że wykonanie całości zakresu przewidzianego projektem przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich będzie niemożliwe bez nieuzasadnionego narażania się na znacząco zawyżone koszty inwestycji. Kierując się dobrem mieszkańców Gminy Siechnice oraz rozważnym wydatkowaniem środków publicznych, zadecydowałem o takim rozwiązaniu, które spowoduje poprawę stanu istniejącego nawierzchni, będącej obecnie jezdnią gruntową częściowo utwardzoną tłuczniem o licznych nierównościach i ubytkach, przy zastosowaniu zmiany rozwiązań projektowych, które zracjonalizują i poprawią efektywność wykorzystania środków budżetowych. Tym samym zwróciłem się do jednostki projektowej z prośbą o analizę i zajęcie stanowiska dotyczącego możliwości przeprojektowania przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich, polegającego m.in. na zmianie sposobu wykonania nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego. Po otrzymaniu oferty Projektanta podejmę decyzję odnośnie charakteru i zakresu zmian w stosunku do pierwotnego zakresu projektu.
1 2 3 4 5
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg