Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (759)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
11 / 12 / 2019 mieszkaniec
Proszę o informację odnośnie złego stanu ulicy Polnej w Iwinach
11 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Kieruję do mieszkańców oficjalne stanowisko Burmistrza Siechnic w sprawie ulicy Polnej w Iwinach. Do drugiej połowy 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiającej plan finansowy zadań inwestycyjnych gminy w okresie do roku 2025 nie była ujęta budowa ulicy Polnej. Nie ujęcie tej ulicy wynikało z faktu, że zaplanowane były budowy i przebudowy ulic w miejscowościach, przy których wszystkie działki lub znacząca większość działek było już docelowo zabudowanych a budynki były zamieszkałe od ponad kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat. Takie ulice jak ulica Polna, która wcześniej była dosłownie drogą polną, gdzie firmy deweloperskie decydowały się inwestować w ostatnich kilku latach, pomimo braku infrastruktury drogowej, były przewidziane do ujęcia w planach inwestycyjnych w drugiej kolejności, gdy pozwolą na to możliwości finansowe gminy. Burmistrz Siechnic widząc niepohamowany apetyt firm deweloperskich, nie mając żadnych prawnych możliwości powstrzymania działań inwestycyjnych na terenie jeszcze nie wyposażonym w konieczne uzbrojenie, (bo nie Burmistrz Siechnic tylko Starosta Powiatu Wrocławskiego wydaje pozwolenie na budowę a gmina nie jest stroną w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę) podjął działania, które miały zmierzać do zapewnienia przyszłym nabywcom lokali mieszkalnych i jednocześnie przyszłym mieszkańcom gminy godziwe warunki egzystowania do czasu wybudowania przez gminę pełnej infrastruktury technicznej i drogowej na ulicy Polnej. W tym celu prowadzone były rozmowy z deweloperami z firmą Rafin i z firmą K&K w sprawie wykonania utwardzonej nawierzchni ulicy. Sam przedstawiciel firmy Rafin zobowiązał się do wpłacenia kwoty 130.000,00zł na poczet prac projektowych i wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni co zostało zawarte w podpisanej w dniu 31.07.2015 roku przez Firmę i Burmistrza Siechnic umowie. Podobnie z firmą K&K Burmistrz prowadził rozmowy jednak ostatecznie Firma nie podpisała stosownej umowy. Dodatkowo firmy otrzymując uzgodnienia obsługi komunikacyjnej budów były zobowiązane do wykonania tymczasowych nawierzchni ulicy i stałego utrzymywania drogi w należytym stanie. Jednak ani firma Rafin w całości, ani firma K&K w części nie wywiązały się ze swoich zobowiązań i obowiązków. W związku z takim obrotem sprawy, kierując się dobrem mieszkańców, których stale przybywa w wyniku działalności inwestycyjnej deweloperów, Burmistrz w ramach zadań drogowych przewidzianych do realizacji w Iwinach wprowadził do planu finansowego zadania polegające na budowie ulicy Polnej począwszy od roku 2020, na co zyskał zgodę Rady Miejskiej w Siechnicach. Zadania drogowe przewidziane do realizacji w Iwinach opiewają na kwotę 2.500.000,00zł w 2020r. Jaka część docelowej nawierzchni ul. Polnej będzie możliwa do wybudowania za część tych środków pokaże przetarg planowany na I połowę 2020r.
04 / 12 / 2019 Dorota Barankiewicz
Dzień dobry. Jestem mieszkanką osiedla Słoneczne Groblice do którego coraz gorzej dojechać. Ulica Pogodna która prowadzi do tego osiedla jest w tak fatalnym stanie, że nawet terenowym autem trudno jest przejechać. Do tej pory droga ta byłą dwa razy w roku naprawiana. Teraz jest w fatalnym stanie. Proszę o odpowiedź czy mamy jakieś szanse na poprawę jakości tej ulicy.
12 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 4 grudnia 2019 r. w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Pogodnej w Groblicach i wykonania naprawy uprzejmie informuję, że nawierzchnia została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w technologii „Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm z wypełnieniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Przewidywany termin wykonania napraw cząstkowych do 15 grudnia 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
03 / 12 / 2019 Beata Popek-Krystek -Zarząd Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie
Witam Pana, W imieniu Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie, prosimy o pilną interwencję -naprawę ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich. Informuję ,że droga jest nieprzejezdna ze względu na bardzo zły stan nawierzchni drogi- wielkie dziury, głębokie koleiny . Konsekwencje takiej nawierzchni, ponosimy my mieszkańcy- poruszając się swoimi pojazdami. Pozdrawiam Beata Popek - Krystek Zarząd Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie
12 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 grudnia 2019 r. r. w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie i wykonania naprawy uprzejmie informuję, że nawierzchnia została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w technologii „Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm z wypełnieniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Przewidywany termin wykonania napraw cząstkowych do 15 grudnia 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
17 / 11 / 2019 Anna
Dzień dobry, zwracam się po raz kolejny z prośbą o utwardzenie nawierzchni na ulicy Jesionowej i Brzozowej w Żernikach Wroc. . Ul. Wiosenna jest obecnie zamknięta. Stan dróg jest fatalny - dziury i błoto. Nie można przejechać a co dopiero przejść. Dzieci nie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły i z powrotem, ponieważ oprócz błota ulica Jesionowa jest nie oświetlona. Bardzo proszę o szybka i skuteczną interwencję.
09 / 12 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 17 listopada 2019 r. przesłane drogą elektroniczną w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych: ulica Brzozowa i ulica Jesionowa w miejscowości Żerniki Wrocławskie uprzejmie informuje, że nawierzchnia ulicy Brzozowej została zlecona do wykonania naprawy w terminie do 15 grudnia 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa polegać będzie na „Odnowie nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm z wypełnieniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Nawierzchnia ulicy Jesionowej zostanie zlecona do wykonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie po zapewnieniu środków finansowych na ten cel. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.
31 / 10 / 2019 Jacek Kata
Panie Burmistrzu, czy jest planowane w niedalekiej przyszlosci dofinansowanie OZE a w szczegolnosci paneli fotowoltaicznych, jesli tak to kiedy? Dziekuje za odpowiedz
15 / 11 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Uprzejmie informuję, iż aktualnie gmina Siechnice realizuje projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, który jest zadaniem dofinansowanym ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). W ramach ww. projektu mieszańcy gminy mogli pozyskać dofinansowanie do wys. 85% na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach jednorodzinnych. Aktualnie RPO WD nie przewiduje dodatkowego naboru projektów. Jednocześnie zgodnie z decyzją Burmistrza Siechnic w przypadku przesunięć środków w ramach RPO WD 2014-2020 i ewentualnym nowym naborze ma być ponownie złożony wniosek o dofinansowanie na rzecz mieszkańców gminy Siechnice. Jednocześnie gmina nie dysponuje informacjami o ewentualnym terminie dodatkowego naboru. Chcielibyśmy jednoczenie zwrócić Pana uwagę na programy priorytetowe; „Czyste Powietrze” realizowane przez WFOŚiGW oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki na inwestycje fotowoltaiczne dla osób fizycznych oraz programem priorytetowym „Mój Prąd”, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Informujemy jednocześnie, że w celu umożliwienia dotarcia z Programem Czyste Powietrze do szerszej grupy mieszkańców oraz usprawnienia procesu przygotowywania projektów przez potencjalnych Wnioskodawców Gmina Siechnice organizuje w Urzędzie Miejskim w Siechnicach (sala na parterze) w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godzinach od 8.30 do 15.00 (z przerwą o godz. 12.00-12.30) konsultacje indywidualne dla mieszkańców gminy zainteresowanych uzyskaniem dotacji (m.in. na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych lub zakup nowych źródeł ciepła, dociepleniem budynku oraz zakupem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej). Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w zakresie działań termomodernizacyjnych i wymiany pieców dla właścicieli domów jednorodzinnych w ramach programu rządowego "Czyste Powietrze" oraz programu "Mój Prąd"- dopłata do instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo będzie udzielana informacja o możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Konsultacji będzie udzielać Pan Piotr Ner Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg