Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
26 / 09 / 2018 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (590)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
06 / 06 / 2019 Kamila Wojakowska
Dzień dobry, chciałabym zapytać o możliwość dofinansowania ( otrzymania stypendium) za osiągnięcia sportowe dziecka. Moja córka Klaudia, od kilku lat tańczy w grupie tanecznej disco dance oraz hip hop. W tym roku zakwalikowała się jej grupa taneczna do konkursu mistrzostw świata, zdobywając III miesjce na podium. Docelowo mistrzostwa odbędą się w październiku tego roku. Dodatkowo ma duże osiągnięcia na arenie krajowej. Chciałabym zapytać czy jest jakaś możliwość skorzystania z dofinansowania z tego tytułu?
11 / 06 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 6 czerwca 2019 r. uprzejmie informuję jak niżej. Tak jak w ubiegłym roku, wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3283-zasady_przyznawiania_stypendium.html) Ponadto informuję, iż zgodnie z uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 roku Burmistrz na wniosek może przyznać jednorazową nagrodę lub wyróżnienie za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. W roku bieżącym wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Nagrody i wyróżnienia przydzielane są w trybie i zasadach określonych w wyżej wskazanej uchwale Rady Miejskie w Siechnicach (http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10693,idmp,262,r,r).
04 / 06 / 2019 Szymon Szymczak
Dzień dobry, Czy w najbliższych latach planowane jest wykonanie sieci ciepłowniczej na ulicy Prawocińskiej ? Ewentualnie czy i kiedy spodziewać się można wykonania takiej sieci ? Z poważaniem Szymon Szymczak
11 / 06 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie umieszczone w serwisie Zapytaj Burmistrza z dnia 4 czerwca 2019 r., uprzejmie informuję że w roku 2019 została wykonana sieć ciepłownicza na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Prawocińskiej 12. Gmina Siechnice nie jest inwestorem rozbudowy sieci ciepłowniczej, w związku z powyższym o informację dotyczącą szczegółowego planu rozbudowy sieci ciepłowniczej należy zwrócić się do Kogeneracja S.A. z siedzibą przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu.
03 / 06 / 2019 Karolina Hedesz
Szanowny Panie Burmistrzu, czy planowane jest postawienie znaków drogowych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza? To skrzyżowanie stwarza zagrożenie dla wyjeżdżających z ul. Mickiewicza. Jadący ulicą Sienkiewicza prawie nigdy nie pamiętają o zasadach pierwszeństwa. Z góry dziękuję za potraktowanie sprawy jako pilnej. Pozdrawiam, Karolina Hedesz
12 / 06 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie oznakowania skrzyżowania ulic: Sienkiewicza i Mickiewicza w Siechnicach uprzejmie informuje, że projekt docelowej organizacji ruchu dla ulicy Mickiewicza przewiduje znak D-40 „strefa zamieszkania i znak D-41 „koniec strefy zamieszkania’. Oznakowanie takie zostało wyniesione po zakończeniu przebudowy ulicy Sienkiewicza i obowiązuje do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym jadący ulicą Sienkiewicza mają pierwszeństwo przejazdu a jadący ulicą Mickiewicza włączają się do ruchu ze strefy zamieszkania. Jak wiadomo art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że wjeżdżanie na drogę ze strefy zamieszkania jest włączeniem się do ruchu, zaś ust. 2 w tym artykule ustala, że wykonując ten manewr kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu, a więc praktycznie wszystkim poruszającym się po drodze, na którą wjeżdża. Ponadto - zgodnie z tym artykułem - do miejsc, w których następuje włączanie się do ruchu zalicza się również wjeżdżanie na drogę z drogi niebędącej drogą publiczną. Jednocześnie art. 2 pkt 16 określa, że strefa zamieszkania obejmuje drogi publiczne lub inne drogi [a więc niepubliczne], na którym obowiązują szczególne zasady ruchu, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Tak więc, chociaż kierujący nie zawsze orientuje się czy wyjeżdża z drogi publicznej, czy niepublicznej, zawsze ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, jako włączający się do ruchu, wszystkim poruszającym się drogą, na którą wjeżdża. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy Sienkiewicza i ulicy Mickiewicza zostanie wystosowane pismo do Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Siechnicach o wzmożenie kontroli na tych ulicach.
30 / 05 / 2019 Andrzej W.
Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o wyczulenie odpowiednich słuzb za łamanie przepisów dotyczących parkowania. Ostatnio na ul. Sienkiewicza w Siechnicach, szczególnie w weekendy, parkowane są duże samochody TIR na jezdni. Tago typu pojazdy nie mogą być parkowane w takich miejscach. Utrudniają przejazd, widoczność oraz przyczyniają się do zniszczenia jezdni, która przecież niedawno została wykonana. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi podległych Panu służbom, aby okresowo skontorlowały ten proceder, awentualnie przeprowadziło akcję informacyjną,
13 / 06 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 30 maja 2019 r. w sprawie łamania przepisów dotyczących parkowania w ciągu drogi gminnej ulica Sienkiewicza uprzejmie informuje, że Pana uwagi naruszania obowiązujących zasad ruchu zostaną przekazane do odpowiednich służb takich jak Straż Miejska w Siechnicach i Komisariat Policji w Siechnicach. Informuję ponadto iż ulica Sienkiewicza znajduje się w strefie znaków B-18 „zakazu wjazdu samochodów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 ton”. Kierowca parkujący na ulicy Sienkiewicza nie zastosował się do przepisów Ruchu Drogowego, parkował na własną odpowiedzialność licząc się z konsekwencjami jakie może ponieść w wyniku kontroli odpowiednich służb. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Pana łamania przepisów Ruchu Drogowego proszę o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Straży Miejskiej lub na Policję.
22 / 05 / 2019 Agnieszka
Panie Burmistrzu, proszę o interwencję w sprawie fragmentu ulicy Kwiatowej w Radomierzycach. Podczas ostatniego wyrównywania drogi fragment od numeru 12 do 14 nie został naprawiony. TYmczasem jest to najbardziej zniszczony przez dewelopera odcinek tej drogi. W chwili obecnej mamy przed domem kompletne bajoro. Czy może nam Pan pożyczyć amfibię, żeby dostać się na posesję? Zupełnie nie rozumiem dlaczego najbardziej zrujnowany odcinek drogi pozostawia się przez kilka miesięcy bez naprawy narażając mieszkańców na brodzenie w błocie, uszkadzanie samochodów w dziurach oraz odmowę taksówkarzy poddjechania pod posesję. Proszę o pilną interwencję i zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć to bagno teraz gdy pada - tylko proszę zabrać kaloszki.
07 / 06 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 22maja 2019 r. w sprawie wykonania naprawy ulicy Kwiatowej wzdłuż posesji nr 12-14 w miejscowości Radomierzyce uprzejmie informuje, że przedmiotowy odcinek ulicy Kwiatowej nie został zlecony do wykonania naprawy z powodu wydania w dniu 21 listopada 2018 r. dla dewelopera Sweet Home Projekt Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kromera 25B obsługi komunikacyjnej placu budowy osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pod warunkiem wykonania tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych przy Pani posesji. W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy drogowej (zmiana technologii ) na realizację zadania zostanie zlecona naprawa nawierzchni w terminie do 15.07.2019 r. Naprawa nawierzchni polegać będzie na jej odnowieniu, poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm, dosypaniem nowego materiału – kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm w ilości średnio 2 m³ kruszywa na 100 m² drogi z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym . Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg