Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 02 / 2020 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (805)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
04 / 02 / 2020 Adam Góralski
Dzień dobry. W związku z wykupem przez Gminę działki w Żernikach Wrocławskich stanowiącej przedłużenie ulicy Kasztanowej, proszę o ujęcie jej w planach poprawy nawierzchni razem z resztą ulicy. Mam na myśli łączną naprawę wszystkich fragmentów ulicy Kasztanowej. Pozdrawiam, Adam Góralski
11 / 02 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowny Panie Adamie w odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 4 lutego 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w sprawie wykonania naprawy nawierzchni gruntowej ulepszonej ulicy Kasztanowej, działka nr 329/6 w Żernikach Wrocławskich uprzejmie informuje, że przedmiotowa naprawa została zlecona do wykonania w terminie do 15 kwietnia 2020 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
03 / 02 / 2020 Arkadiusz Grieger
Dzień dobry Panie Burmistrzu, w związku z tym, że mamy już 2020 rok chciałbym aby podzielił się Pan ze mną oraz mieszkańcami Św. Katarzyny jakie to inwestycje zakończone w 2019 roku. - ile dróg zostało utwardzonych nawierzchnią bitumiczną (z podziałem na "nakładki" i w pełnym przekroju") - ile z tych dróg zostały sfinansowane w 100% przez gminę? - czy któraś z ulic w Św. Katarzynie otrzymała nowe oświetlenie? - jakimi inwestycjami gmina może się pochwalić jeśli chodzi o Św. Katarzynę? Pozdrawiam Serdecznie
14 / 02 / 2020 z- ca Burmistrza Lesław Kubik
Informuję, że w Świętej Katarzynie w roku 2019 zostały zakończone następujące inwestycje: - Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I – droga w pełnym przekroju wraz z budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oświetlenia drogowego ze stu procentowym finansowaniem ze środków własnych budżetu gminy, - Przebudowa parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna w tym: 1) Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych (piaskownica, wieża zabawowa, huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, nawierzchnia bezpieczna piaskowa), 2) Przeniesienie stołu do ping-ponga, 3) Zainstalowanie elementów małej architektury, tj. ławek, leżaków oraz kosza na śmieci, 4) Rozbiórka budynku gospodarczego oraz ogrodzenia, 5) Zamówienie obejmowało również usunięcie drzewa przewidzianego do wycinki, niwelację terenu, wykonanie trawnika parkowego (metodą siewu). W roku 2019 trwały również prace związane z „Rozbudową szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie”. W ramach przygotowań do realizacji inwestycji: - została odebrana dokumentacja projektowa węzła multimodalnego w Świętej Katarzynie, - ogłoszone zostały trzy postepowania przetargowe na wykonanie węzła multimodalnego w Świętej Katarzynie, - został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” z terminem realizacji do 31.08.2020 r. - przy współpracy z Powiatem Wrocławskim został ogłoszony przetarg dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego”, - została zlecona do realizacji „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie” z terminem umownym realizacji do 05.04.2021 r., - uzyskano „Dokumentację projektową przebudowy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie”, - została zlecona do opracowania „Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” z terminem zakończenia do 31.03.2020 r., - została zlecona do opracowania „Dokumentacja projektowa budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” z terminem zakończenia do 31.03.2020 r., - została podpisana umowa drogowa z deweloperem, który w ramach swoich obowiązków opracowuje dokumentację projektową przebudowy ulicy Kasztanowej w Świętej Katarzynie oraz zrealizuje przedmiotową przebudowę, - została podpisana umowa drogowa z deweloperem, który w ramach swoich obowiązków wykona roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego do wylotu rowu (ok. 250 mb od skrzyżowania z drogą powiatową). Jednocześnie informuję, że w ramach wydatków na remonty bieżące i prace utrzymaniowe zrealizowano w Świętej Katarzynie: - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Polnej – w pełnej konstrukcji o nawierzchni z asfaltobetonu z częściowym finansowaniem ze środków z programu Dofinansowania dla Dróg Transportu Rolnego, - remont garaży przy Zespole Opieki Zdrowotnej, - prace remontowe w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej, - prace remontowe w pawilonie duńskim, - opracowano projekt modernizacji Centrum Kultury, - wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych w tym ulic: Czereśniowej, Miodowej, Malinowej, Storczykowej, Lipowej, Bema, Kolejowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Prostej, Akacjowej, Jesionowej, Topolowej, Jastrzębiej, Orzechowej, Łąkowej, Leszczynowej, oraz wiele innych prac utrzymaniowych na terenie Świętej Katarzyny. Łącznie na remonty i utrzymanie obiektów w Świętej Katarzynie przeznaczono kwotę ponad 1,2 ml zł
03 / 02 / 2020 Arkadiusz Grieger
Dzień dobry Panie Burmistrzu, ponownie zwracam się z pytaniem o ul. Prostą, a dokładnie o rów który znajduje się przy samej krawędzie "drogi", a dodatkowo jest niebezpiecznie głęboki. Spacer z 2-latkiem tą drogą to dramat, zamiast cieszyć się wolnym czasem z dzieckiem, muszę asekurować go aby nie wpadł do rowu, bo jak wiadomo - małe dzieci są wiecznie w biegu. Nie wiem jak to będzie gdy zacznę spacerować z dwójką małych dzieci.. Pisałem już tyle zapytań do Pana i domyślam się odpowiedzi ("W budżecie gminy na lata ... nie jest zaplanowana przebudowa ul. Prostej...") - tym razem proszę znaleźć jakieś rozwiązanie na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, bo jak Pan doskonale wie ten teren zaludnia się w szybkim tempie. Pozdrawiam Serdecznie
18 / 02 / 2020 z- ca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 3 lutego 2020 r., w sprawie zabezpieczenia rowu przydrożnego ciągnącego się wzdłuż ulicy Prostej w Świętej Katarzynie uprzejmie informuję, że przedmiotowy rów jest elementem technicznym drogi należy do wyposażenia technicznego pasa drogowego Rozdział 1 dział IV Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430) zatem nie są rowami, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 13 Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Przedmiotowy rów jako system odwodnienia ma za zadanie jest jak najszybsze i możliwie całkowite ujęcie i odprowadzenie wód opadowych do odbiornika, spływających z: poboczy, skarp, pasa dzielącego, powierzchni nawierzchni, pasa drogowego oraz przyległego terenu ( przyległe osiedla mieszkaniowe), jak również wód przenikających do konstrukcji nawierzchni wskutek podciągania kapilarnego z poziomu wody gruntowej i wody zalegającej w rowach. Jest to skuteczne ujęcie i odprowadzenie wód opadowych w celu zmniejszenia ich wpływu na degradację nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ulice takie jak Prosta, Jarzębionowa, Miła, Cicha nie mają kanalizacji deszczowej, dlatego przedmiotowy rów musi mieć dostateczną objętość do przyjęcia wód opadowych ze wszystkich ulic i przyległych terenów. Budżet Gminy stanowi źródło finansowania wszelkich zadań własnych w tym tak istotnych jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura, utrzymanie mienia komunalnego, a to nie pozwala na przeznaczenie nieograniczonych środków tylko na jedną dziedzinę jaką są drogi. Nawiązując do kwestii, że naj prawdopodobnie nabył Pan lokal od developera powinien Pan zrobić rozeznanie na temat planów inwestycyjnych w rejonie osiedla. Rozsądny i przezorny inwestor kupujący mieszkanie dokonuje też rozeznania na temat wykonania pełnego uzbrojenia terenu i przyszłego bezpieczeństwa członków rodziny. Deweloper był zobligowany do podjęcia wszelkich działań zmierzających do skomunikowania nieruchomości na której prowadził inwestycję niedrogową zgodnie ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.poz..2068) art.16, który brzmi „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Developer od którego nabył Pan mieszkanie nie wykazał się też przezornością ,której efektem było wybranie terenu inwestycyjnego,, mającego zapewnienie w stosownych dokumentach budowy inwestycji uzbrojenia terenu podziemnego i dróg przez Gminę. Ulica Prosta w Wieloletniej Prognozie Finansowej została zaplanowana do wykonania budowy lub przebudowy w standardzie pełnego przekroju ulicznego na lata 2027 – 2030. W związku z powyższym do czasu wykonania przebudowy drogi i zmiany docelowej organizacji ruchu dla w/w ulicy należy zabezpieczyć dostateczną opiekę na małoletnimi dziećmi lub wybierać bezpieczne trasy spacerów bez „głębokich” rowów.
03 / 02 / 2020 Arkadiusz Grieger
Dzień dobry, zwracam się z prośbą o wyrównanie ul. Jastrzębiej, a dokładnie załatanie dziur w połowie jej długości. Dodatkowo proszę o zwrócenie uwagi na wielkość kruszywa bo ostatnie "łatanie" dziur na ul. Prostej sprawiło, że droga była omijana szerokim łukiem w związku wielki kamykami które pięknie rysowały samochody. Pozdrawiam Serdecznie
18 / 02 / 2020 z- ca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 3 lutego 2020 r., w sprawie wykonania prawy nawierzchni gruntowej ulepszonej ulicy Jastrzębiej w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, że zostanie przeprowadzona wizja w terenie w celu stwierdzenia zasadności wykonania naprawy. Po stwierdzeniu zasadności wykonania naprawy zostanie ona zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w jak najkrótszym czasie. Nadmieniam również, że od roku 2018 Gmina na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni gruntowych ulepszonych używa materiał kamienny o frakcji 4/31,5 mm w celu wyeliminowania nadmiernego zapylenia środowiska w okresie suszy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym „ Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu”. Dotychczas mieszkańcy ulicy Jastrzębiej nie wnosili uwag do wykonywanej technologii naprawy drogi gminnej oraz użytych materiałów. Przy zachowaniu zasad w/w przepisów ruchu drogowego zastosowany materiał znajdujący się na drodze jest stabilny i jednorodny, oraz nie powoduje uszkodzeń przejeżdżających samochodów.
03 / 02 / 2020 Maciej Czerniawski
Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie działalności szklarni firmy Citronex w Siechnicach. Czy gmina planuje jakieś kroki w celu wyeliminowania skażenia światłem? Aktualnie Siechnice to drugie najbardziej skażone światłem miejsce w Polsce. Przyzna Pan że nie jest to specjalnie zaszczytny tytuł. Działaność szklarni szkodzi zwierzętom(zarówno dzikim jak i domowym), roślinom a co najważniejsze - ludziom. Niestety na różnych forach internetowych spora część mieszkańców wyraża się o "łunie siechnickiej" w samych superlatywach, wskazując na to że można wyjść z psem po zmroku bez latarki, oraz to że o Siechnicach się mówi. Myślę że lepiej gdyby się mówiło o Siechnicach w kontekście rzeczy i działań pozytywnych, a nie skażenia które przy odpowiednich warunkach jest widoczne nawet z innych województw! Skoro pod Bogatynią można było ten problem(z tą samą firmą) wyeliminować, to przy odrobinie dobrej woli ze strony Urzędu Gminy i innym jednostkom adminitracyjnym, również w Siechnicach da się opanować ten problem. Serdecznie pozdrawiam.
20 / 02 / 2020 z- ca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na Pana wiadomość z serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zanieczyszczenia światłem pochodzącym z terenu szklarni zlokalizowanych na terenie Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. (PPO Siechnice), uprzejmie informuję, iż powyższa sprawa stanowi przedmiot moich działań, mających na celu ograniczenie uciążliwości tzw. „smogu świetlnego” oraz wyeliminowanie jego potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych dla gminy. Uprzejmie informuję, iż w dniu 4 marca 2019 r. wystąpiłem do Starosty Powiatu Wrocławskiego z wnioskiem o nałożenie na PPO Siechnice obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego w celu sprawdzenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oświetlenia szklarni. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko ( Dz. U 2018 r., poz. 799 ze zm.) przedmiotowy dokument zawiera m.in. określenie oddziaływania na środowisko instalacji oraz opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska tj. Starosta Powiatu może, w drodze decyzji, zobowiązać podmiot prowadzący instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. W dniu 12 listopada 2019 r., Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał decyzję nr 344/2019 w sprawie nałożenia na PPO Siechnice Sp. z o.o. obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego Zakładu w Siechnicach, w zakresie oddziaływania na środowisko „spowodowanego oświetleniem szklarni, w szczególności jego intensywnością w porze nocnej; emisją hałasu z działa przeciwgradowego”. Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. złożyło odwołanie od w/w decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, gdzie sprawa oczekuje na rozpatrzenie. Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 13.01.2020 r. wniosłem o wszczęcie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania administracyjnego w sprawie ponadnormatywnej emisji światła ze szklarni Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. Mając na uwadze powyższe, informuję iż będę podejmował dalsze działania w celu zniwelowania potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych dla gminy wynikających z zanieczyszczenia światłem pochodzącym z terenu szklarni PPO Siechnice Sp. z o.o. Informacje o podejmowanych przeze mnie działaniach będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości.
1 2 3 4 5
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif