Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
30 / 11 / 2017 Concept INTERMEDIA

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (113)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
13 / 02 / 2018 Bartosz S
Witam Panie Burmistrzu. Jestem mieszkańcem gminy. Mieszkam niedaleko obwodnicy południowej. Mam pytanie odnośnie oświetlenia przy ul. Zacharzyckiej. Lampy usytuowane są tylko bezprśrednio przy zjeździe a dalej w kierunku Św. Katarzyny niestety już ich nie ma. Jako że ul. Zacharzycka stała się drogą bardzo ruchliwą przemieszczanie się poboczem na którym nie znajduje się żaden chodnik staje się bardzo niebezpieczne. Druga sprawa dotyczy właśnie napomkniętego chodnika jako że taki właśnie by się przydał. Ludzie którzy wybierają się na spacer w kierunku chodnika przy obwodnicy południowej nie bardzo mają jak do niego dojść jako że muszą się przemieszczać bezpośrednio przez drogę. Ostatnią sprawą byłby jakiś próg zwalniający w miedzy ulicą Słoneczną a właśnie obwodnicą. Codziennie widzę jak samochody zjeżdżające z obwodnicy w kierunku Św. Katarzyny rozwijają dość spore prędkości przez ulicę Zacharzycka a często poboczem podróżują dzieci. Będę wdzięczny za rozpatrzenie problemów. Pozdrawiam
23 / 02 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku istniejącego chodnika na zjeździe z Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wykonana została dokumentacja projektowa. Chodnik przewidziany jest do realizacji w ramach programu „Bezpieczna droga”, który zakłada wykonanie chodnika przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu przez Gminę Siechnice. W latach 2017-2018 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowany jest chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Groblice i Zębice. Chodnik wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie będzie zgłoszony do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tego programu w roku 2019, pod warunkiem kontynuowania go przez Powiat Wrocławski. W odniesieniu do sprawy oświetlenia ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie informuję, że wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego została ujęta w planach realizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siechnice, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz fakt, że w budżecie na 2018 rok zostały ujęte wydatki na inne ulice, przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019-2024.
13 / 02 / 2018 Magdalena
Witam serdecznie, Jestem przyszłym mieszkańcem ulicy Miłej w Świętej Katarzynie i w związku w tym mam pytanie, czy są jakieś plany na zrobienie ulicy prostej i Miłej? Jeżeli chodzi o Kolejową to wiem z wcześniej udzielanych odpowiedzi, że jakieś plany są, natomiast nic nie znalazłam na temat ul. Prostej i Miłej.
19 / 02 / 2018 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Na najbliższe 5 lat nie planuje się żadnej modernizacji lub przebudowy ulicy Prostej i Miłej. W tym okresie czasu będą one w takim samym standardzie jak obecnie - nawierzchnia tłuczniowa. Przejezdność i równość nawierzchni będzie utrzymywana przez doraźne równania.
13 / 02 / 2018 DARIUSZ STANIÓW
Dz. dobry. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) po 30.06.2022 selektywna zbiórka odpadów ma nastąpić z wykorzystaniem pojemników określonej barwy. To w praktyce może oznaczać konieczność wymiany pojemników przez wszystkich mieszkańców i wspólnot gminy - dokonujących selekcji odpadów. Czyli poniesienie kolejnego wydatku - po zakupie kilka lat temu koszy do segregacji (wydatek ok.100 zł za kosz). Aktualnie dopuszczalne było zróżnicowanie koszy za pomocą naklejek określonej barwy wraz z opisem i nikt nie wymagał koszy jednolicie barwnych. Nikt też nie uprzedzał ww o konieczności wymiany koszy za kilka lat na jedynie słuszne kolory...Kto zrefunduje koszty tej wymiany ? Czy organ samorządu terytorialnego - realizujący zadania w zakresie selekcji i zbiórki odpadów przewiduje jakieś ułatwienia, uproszczenia w tym zakresie - np. pokrycie kosztu zamiany koszy czarnych na barwne, przemalowanie koszy, kontynuowanie stosowania naklejek itp?
23 / 02 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 13 lutego 2018 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że zgodnie z ust. 1, § 6, przytoczonego przez Pana Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, kolory pojemników należy dostosować do wymaganych kolorów dla odpowiednich frakcji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli do 30 czerwca 2022 r. Do tego czasu, aby poprawnie oznaczyć pojemniki na odpady dopuszcza się umieszczanie na nich naklejek o odpowiednich napisach i kolorach wymaganych dla danej frakcji. Naklejki można pobrać bezpłatnie w biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie lub np. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach mieszczącej się na parterze budynku. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5 rozdział 3, Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289), do obowiązku właścicieli nieruchomości należy między innymi wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka dodatkowa opłata nie jest pobierana na terenie Gminy Siechnice. Gmina Siechnice oraz inne samorządy występowały z wnioskami do Ministerstwa Środowiska, aby w Rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2016 r. nie wprowadzać dodatkowych kolorów pojemników z uwagi na znaczne koszty ich wymiany. Ustawodawca niestety nie przychylił się do tych wniosków, zatem to właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą musieli ponieść koszty związane z wymianą pojemników.
07 / 02 / 2018 Bartosz Bartek
Witam. Jestem mieszkańcem gminy. Mam pytanie odnośnie montażu oświetlenia oraz przedłużenia chodnika przy ul. Zacharzyckiej (sprawa dotyczy odcinku niedaleko zjazdu z obwodnicy południowej w stronę Św. Katarzyny). Podczas budowy obwodnicy oświetlenie oraz chodnik powstał bezpośrednio przy zjeździe, jako że kilkadziesiąt metrów dalej powstały nowe budynki mieszkalne czy jest jakaś realna szansa na montaż oświetlenia oraz chodnika. Jako że ul. Zacharzycka stała się bardzo ruchliwa przemieszczanie się nią wiąże się z dość dużym niebezpieczeństwem. Czekam na kontakt Dziękuję i pozdrawiam
23 / 02 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku istniejącego chodnika na zjeździe z Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wykonana została dokumentacja projektowa. Chodnik przewidziany jest do realizacji w ramach programu „Bezpieczna droga”, który zakłada wykonanie chodnika przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu przez Gminę Siechnice. W latach 2017-2018 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowany jest chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Groblice i Zębice. Chodnik wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie będzie zgłoszony do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tego programu w roku 2019, pod warunkiem kontynuowania go przez Powiat Wrocławski. W odniesieniu do sprawy oświetlenia ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie informuję, że wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego została ujęta w planach realizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siechnice, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz fakt, że w budżecie na 2018 rok zostały ujęte wydatki na inne ulice, przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019-2024.
30 / 01 / 2018 Maciej Szczepaniak
Dzień dobry Panu, mam prośbę, czy mógłby Pan skierować kogoś odpowiedniego do "uciszenia" pionowych szarych lamp, które stoją obok targowiska, przed urzędem. Latarnie są tak fatalnie wykonane, że przy najmniejszym wietrze dość głośno stukają. W dzień jest to dość denerwujące, ale w nocy nie da się spać przy tymi dziwi mnie fakt, że nikt z Urzędu się jeszcze tym nie zainteresował. Ewentualnie zapraszam, kogoś z Urzędu wieczorem do mnie przy wietrznej pogodzie, jeśli nikt nadal nie będzie widział problemu. Wydaje mi się, że lampy, które najbardziej stukają są od pierwszej do czwartej od strony kościoła patrząc w stronę Urzędu. Bardzo proszę o załatwienie tej sprawy. Pozdrawiam
06 / 02 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na pytanie skierowane do Burmistrza w sprawie hałasu wywoływanego przez lampy zlokalizowane na placu miejskim obok targowiska w Siechnicach uprzejmie informuję, że jest to pierwsze zgłoszenie informujące o zaistniałym problemie. W dniu 05.02.2018 r. dokonano sprawdzenia powyższych słupów, które potwierdziło stukanie wewnętrznych elementów słupa podczas ręcznego poruszania. W celu dokonania sprawdzenia przyczyn powstałych stuków niezbędny będzie demontaż klosza, który jest wykonany z bardzo kruchego tworzywa i występuje niebezpieczeństwo jego spękania podczas prac w ujemnych temperaturach. W związku z powyższym uzgodniono z firmą, która konserwuje nam oświetlenie na terenie gminy, że w okresie występowania dodatnich temperatur przystąpi do sprawdzenia przyczyn stuków i ich usunięcia. Przewidywany termin załatwiania sprawy około 2 tygodni.
1 2 3 4 5