Gmina Siechnice

baner-loteria.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
26 / 03 / 2018 Concept INTERMEDIA

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (217)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
06 / 04 / 2018 Tomasz Wlizło
Dzień dobry. W Pana odpowiedzi z dnia 10.07.2017 (Pytanie 112/2017 "Komary") padła deklaracja, że Gmina w budżecie 2018 zabezpieczy środki na przeerowadzenie zabiegów odkomarzania. Proszę o informację kiedy ma być przeprowadzana akcja odkomarzania ponieważ te uporczywe owady dają się coraz bardziej we znaki. Nie chciałbym, aby powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku, gdzie praktycznie niemożliwe było przebyawnie na wolnym powietrzu w godzinach późnio popołudniowych.
23 / 04 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Siechnic nr 40/2018 r. z 11 kwietnia 2018 roku dokonano przesunięcia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 100 tys zł z przeznaczeniem na akcję odkomarzania, która była planowana do wykonania w 2018 roku. Akcja będzie przeprowadzona po przeprowadzeniu procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniu umowy na dokonanie oprysków metodą lotniczą.
05 / 04 / 2018 GM
Dzień dobry. Czy w naszym pięknym mieście, Siechnicach, dopuszczalne jest robienie ognisk i spalanie kopców suchych gałęzi/liści i wszelkiego rodzaju odpadków z przydomowych działek (i nie tylko)? Pytam, ponieważ są ludzie, którzy regularnie przy wiosenno-jesiennych porządkach robią ogromne, dymiące ogniska przy swoich domach.
23 / 04 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Pozostałości roślinne powstające na posesji np. gałęzie i liście powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości powinien zebrać liście, pociąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, a ten powinien je przekazać, jako odpady biodegradalne do kompostowni. Wystarczającą podstawą do ukarania osoby palącej na terenie własnej nieruchomości gałęzie i liście pozostałe po wycince krzewów, drzew będzie zapis w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie zakazujący palenia odpadów na terenie nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że nawet brak takiego zapisu w regulaminie nie jest podstawą do samodzielnego pozbywania się pozostałości roślinnych poprzez ich spalanie co regulują odrębne przepisy: przeciwpożarowe czy ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) Kodeks wykroczeń: art. 82§1 pkt. 1 zgodnie z nim kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany Ustaw o odpadach : art. 155 – termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów z zastrzeżeniem art. 31 Art. 31 ust 7 ustawy o odpadach dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gmin nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulęgających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów. Natomiast obowiązująca na terenie Gminy Siechnice Uchwała nr VI/29/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z Siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Rozdział 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości § 3 ust. 2 i 3). Reasumując spalanie odpadów zielonych jest wykroczeniem za które grozi nam do 500 zł mandatu. W przypadku, gdy rozpalenie ognia stanowi realne zagrożenie pożarowe, grozi nam nawet sprawa w sądzie.
04 / 04 / 2018 Marek
Panie Burmistrzu poradnia ZOZ w Świętej Katarzynie bardzo prężnie działa ,przyjmuje dziennie setki osób,należałoby zadbać o porządek wokół przychodni i przyległych ulic np.ulicy Żeromskiego.Takie ilości osób generują również ogromną ilość śmieci ,które nierzadko lądują za ogrodzeniem naszych posesji zlokalizowanych w pobliżu przychodni z powodu nie wystarczającej ilość koszy na śmieci .Zamiatanie i zbieranie śmieci wokół przychodni nie powinno odbywać się dwa razy w roku a codziennie . Oddzielnym tematem jest parkowanie na ulicy Żeromskiego ,pomimo ustawionych znaków zakazu ulica każdego dnia jest zastawiona ,często po dwóch stronach .Straż miejska "czyści" ulicę w dniach kiedy pracę wykonuje Remondis lub kiedy do przychodni przyjeżdża transport azotu.To zdecydowanie za mało ,często blokowany jest wjazd w ulicę Żeromskiego co generuje sytuacje nerwowe i niebezpieczne na skrzyżowaniu .Przy tak dużej ilości pacjentów każdego dnia, parking na ulicy Strażackiej i Głównej są niewystarczające .Przypomnę że pacjenci przyjeżdżąją nie tylko z naszej gminy ale i z gmin ościennych .Dziękuję za odpowiedź .
23 / 04 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. informuję, że na podstawie Umowy użyczenia z dnia 1 marca 2004r., odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie czystości terenu wokół budynku wraz z chodnikami na terenie rzeczonej nieruchomości ponosi Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. Gmina zwróci się do Pana Andrzeja Martynowa Dyrektora ZOZ w Świętej Katarzynie z prośba o częstsze sprzątanie ww. terenu. Informuję jednocześnie, że ul. Żeromskiego jest ujęta w harmonogramie sprzątania jezdni na terenie gminy i zgodnie z nim sprzątanie jej będzie przeprowadzone pięciokrotnie w ciągu 2018 r. Informuję również, że Gmina skieruje pismo do Straży Miejskiej z poleceniem przeprowadzania regularnych kontroli nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie.
03 / 04 / 2018 Piotr
Szanowny Panie, Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość doposażenia siłowni przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie w drążek do podciagania oraz drabinkę gimnastyczną. Są to podstawowe elementy każdej siłowni, wykorzystują je osoby w celach rekreacyjnych jak również sportowych, na każdym poziomie zaawansowania. Doposażenie siłowni we wskazane sprzęty z pewnością wpłynie na zwiększenie liczby użytkowników i ich zadowolenie.
06 / 04 / 2018 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Siłownia w Świętej Katarzynie ma charakter rekreacyjny a nie wyczynowy. Zestaw urządzeń co do składu był konsultowany z radą Osiedla i nie przewidywał urządzeń przez Pana wymienionych. Jeżeli znacząca grupa mieszkańców byłaby zainteresowana zamontowaniem takich urządzeń w przyszłości, to należny uzyskać pozytywną opinię Rady Osiedla.
03 / 04 / 2018 Piotr
Szanowny Panie Burmistrzu, Dziękuję za odpowiedź na jedno z moich pytań dotyczących ulicy Nowej w Świętej Katarzynie. Chciałbym jeszcze poznać odpowiedź na pozostałe dwa. 1. Kiedy będzie zaktualizowane oznakowanie na tej ulicy? Strefa 30 kończy się na nr 10 natomiast numerów jest do 24, warto by przesunąć ją dalej. Tak samo znak kończący Świętą Katarzynę jest przy numerze 10, dalej to już nie ŚK? Może by warto zrobić tu strefę ruchu? 2. Ten znak końca ŚK powoduje także że tam pługi kończą odśnieżanie i posypywanie drogi. Nie było to uciążliwe tej zimy bo niewiele mieliśmy takich dni ale i tak ciekawe było jak czarny asfalt kończył się przy tabliczce a dalej lód. Może podpisując umowę na odśnieżanie na kolejne zimy warto by poszerzyć strefę odśnieżania jak nie do końca asfaltu na nowej to chociaż do nr 24? Z góry dziękuję za odpowiedź Piotr
11 / 04 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wykonania aktualizacji oznakowania pionowego po wykonaniu nawierzchni docelowej tj. nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, iż wymiana i aktualizacja istniejącego oznakowania pionowego będzie zrealizowana w miesiącu czerwcu bieżącego roku. Ulica Nowa nie została ujęta w planie zimowego utrzymania dróg w sezonie na lata 2017/2018, 2018/2019, nie znaczy jednak to, że jest nie utrzymywana w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Przedmiotowa ulica utrzymywana jest w ramach ZUD według potrzeb. W zakresie oświetlenia została już Panu udzielona odpowiedź.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg