Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 138/2017 "CD.; Pytanie 47/2016 "Jakość wody"
11 / 08 / 2017

Witam,

Ostatnio dotarła do mnie informacja, że planowana i zatwierdzona jest podwyżka cen wody i ścieków. 

Moje pytanie jest takie. Czym jest podyktowana tak wysoka cena za wodę?

Wrocław ma tańszą wodę niż my.

I mało tego. Nie dosyć, że mamy drogo to jeszcze mamy wodę, która jest tak zakamieniona, że nie nadaje się do używania w urządzeniach podgrzewających (czajnik, pralka, zmywarka itp).

Drugie pytanie - czyli kopia poprzedniego pytania: Proszę o informację kiedy zostanie poprawiona jakość wody w Siechnicach, która jest fatalna w porównaniu chociażby z Wrocławiem.

Mieszkałem w różnych miastach. We Wrocławiu, w małych miasteczkach na głębokiej prowincji. Mieszkałem też w Warszawie. I nigdzie nie było takiego syfu w kranie, jaki jest tutaj. Nigdy nie miałem piasku na dnie garnka po przegotowaniu wody - a tutaj mam.

Proszę unikać miękkich, wymijających odpowiedz typu: "przecież normy, przecież kontrole, blabla". Skoro mieszkańcy narzekają, znaczy, że coś chyba jest na rzeczy, prawda?

Proszę o konkretne informacje, co i kiedy zamierzacie przedsięwziąć w kierunku poprawy jakości wody w Siechnicach?

Czy może czekacie, aż mieszkańcy mają zacząć zbierać rachunki za filtry i stacje uzdatniania i zmiękczania wody i żądać zwrotu poniesionych kosztów?

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 Odpowiedź ZGK Siechnice:

"W nawiązaniu do zapytania złożonego za pomocą  serwisu siechnice.gmina.pl w sprawie wysokości cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących od dnia 01.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje,
że podwyżka opłat abonamentowych za wodę oraz ścieki została wprowadzona ze względu na nieustanne prowadzone inwestycje w celu poprawy jakości świadczonych usług. Ciągły rozwój gminy pociąga za sobą konieczność modernizacji istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz budowę nowych odcinków sieci. Spółka jest na etapie przygotowań do modernizacji oczyszczalni ścieków SBR znajdującej się przy
ul. Zachodniej w Siechnicach, a także w trakcie poszukiwania nowych źródeł wody tak, aby umożliwić dostarczenie jej jak największej liczbie odbiorców. Obecnie prowadzimy dalszą rozbudowę stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie w celu zwiększenia dostaw wody. Zakończenie prac i uruchomienie dodatkowej stacji planowane jest we wrześniu 2017 roku. W ostatnim roku przeprowadziliśmy liczne badania hydrogeologiczne w celu znalezienia nowych ujęć wody. W Groblicach znaleźliśmy obszar podziemnych zasobów wodnych o wysokiej wydajności i dobrych parametrach. Prowadzimy intensywne działania w celu budowy nowej stacji uzdatniania wody, której uruchomienie planujemy na 2018 rok. Równocześnie poszukujemy innych źródeł pozyskania wody, m.in. na terenie miejscowości Siechnice i Sulęcin. Z badań wynika, że w tych rejonach znajdują się trzeciorzędowe warstwy wodonośne, które mogą być źródłem dobrej jakości wody.

Cały proces wykonania badań, prac ziemnych i montażowych związanych z budową studni głębinowych i budową nowych stacji uzdatniania wody jest długotrwały i kosztowy. Pragniemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko, aby proces ten jak najbardziej skrócić. 

Zapewniamy, że prowadzimy prace doraźne oraz długofalowe mające na celu poprawienie gospodarki wodnej w gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i niezawodności jej dostaw. Wszystkie ww. inwestycje przyczyniają się do wzrostu cen i opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, gdyż są to działania kosztowne, wymagające ponoszenia znacznych wydatków.

Porównując ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Siechnice z cenami innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego (tabela poniżej) zauważyć można, że ceny obowiązujące w naszej gminie są cenami bardzo umiarkowanymi:

Tabela 1. Porównanie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie województwa dolnośląskiego:

Lp.

Miasto/Gmina

Cena za 1m3
dostarczenia wody
[zł netto]

Cena za 1m3
odprowadzenia ścieków
[zł netto]

Suma
[zł netto]

1

Świdnica

3,41

4,71

8,12

2

Legnica

4,34

5,09

9,43

3

Wrocław

4,48

5,51

9,99

4

Oława (gmina)

4,10

5,94

10,04

5

Żórawina

4,21

6,76

10,97

6

Siechnice

4,74

6,90

11,64

7

Lubin

5,39

6,61

12,00

8

Jelenia Góra

6,23

6,25

12,48

9

Czernica

3,30

9,38

12,68

10

Kowary

7,72

16,76

24,48

11

Szklarska Poręba

11,45

16,37

27,82

12

Mysłakowice

8,72

19,26

27,98

 

Jednocześnie ZGK Sp. z o.o. informuje, że z badań jednoznacznie wynika, że jakość wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Siechnicach pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. NR 61 poz. 417) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Jakość dostarczanej wody jest kontrolowana zgodnie z harmonogramem pobierania i badania próbek wody w 2017 roku z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Siechnice ustalonym pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrocławiu. Wyniki badań są na bieżąco udostępniane na naszej stronie internetowej www.zgksiechnice.pl
w zakładce Strefa Klienta/ Jakość wody.

Wspomniana w zapytaniu twardość wody jest parametrem budzącym wiele dyskusji.Za zjawisko osadzania się kamienia odpowiedzialna jest twardość wody czyli upraszczając zawartość w wodzie wapnia
i magnezu. Wodorowęglany wapnia podczas gotowania czy też podgrzewania wody, przekształcają się
w węglany, które powodują osadzanie się białego kamienia. Twardość wody jest powszechnie uważana przez konsumenta za złą gdyż przyczynia się do powstawania wspomnianego białego osadu czyli „kamienia”
w instalacjach wewnętrznych, naczyniach, zmywarkach, czajnikach, łazience. Jak podaje Polskie Towarzystwo Magnezologiczne są dowody na to, że twarda woda, zawierająca większe ilości takich biopierwiastków jak, magnez i wapń, może być zdrowsza od miękkiej, ponieważ na terenie gdzie występuje, zaobserwowano niższą zapadalność na choroby układu krążenia. Aspekt wpływu magnezu i wapnia na zdrowie człowieka niejednokrotnie podnosił jeszcze w ubiegłym wieku wybitny polski lekarz internista prof. Julian Aleksandrowicz. Określił on pierwiastek magnez mianem „króla życia”. Warto zaznaczyć, iż związki wapnia i magnezu znajdują się także w pożywieniu, niemniej zawarte w wodzie są przez organizm przyswajane w znacznie większym stopniu, ponieważ są łatwo absorbowane w przewodzie pokarmowym. Pokutuje przekonanie, że woda powodująca osadzanie się kamienia w czajniku czy w rurach jest zła.
To błędne rozumowanie. Nie można porównywać fizjologii człowieka do urządzeń technicznych. Należy pamiętać, że woda jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a jej skład mineralny decyduje o właściwościach zdrowotnych wody.

Jednocześnie informujemy, że w wielu przypadkach gorsze parametry wody dostarczanej do odbiorcy nie są związane z niewłaściwym procesem uzdatniania wody, a ze złym stanem przyłącza wodociągowego. "

   

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg