Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 133/2017"Smród w Siechnicach"
02 / 08 / 2017

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałabym zapytać co Pan robi z problemem smrodu w Siechnicach, który czuć godzinach wieczornych i nocnych? Wiem , ze temat Pan zna od kilku lat jednak jak czuć nic Pan jak dotąd z tym nie zrobił - jak śmierdziało tak śmierdzi, a nawet gorzej bo zaczyna śmierdzieć już wczesnym wieczorem. Pisałam pisma z mężem w ubiegłym roku i do Państwa i do instytucji wrocławskich. Bardzo proszę o odpowiedz i rozwiązanie tego problemu bo jest on bardzo uciążliwy dla mieszkańców. 

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

Wyjaśnienie Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie uprzejmie informuje, iż od 2016 roku podejmuje niezbędne działania w celu ograniczenia odorów związanych z oczyszczaniem ścieków na oczyszczalni ścieków Bioblok położonej przy ulicy Rataja w Siechnicach.

W pierwszym etapie zostały zlikwidowane poletka osadowe, których zadaniem było odwadnianie osadów ustabilizowanych powstałych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Obecnie ustabilizowane osady są odwadniane przez mobilną stację odwadniania osadów, która przyjeżdża do oczyszczalni ścieków i na bieżąco odwadnia osady. Po odwodnieniu osady te są wywożone poza teren oczyszczalni ścieków.

W drugim etapie zamontowano nowoczesne urządzenie w komorze betonowej, którego zadaniem jest wstępne oczyszczanie mechaniczne ścieków. Krata taśmowo-hakowa jest zamontowana w dnie kanału dopływowego, skąd przenosi wychwycone zanieczyszczenia stałe powyżej brzegu kanału do prasopłuczki. Prasopłuczka służy do mechanicznego prasowania zatrzymanych na kracie zanieczyszczeń, wypłukując z nich części organiczne. Istniejąca prasopłuczka jest wyposażona w workownicę, która daje gwarancję hermetyzacji i zatrzymania odorów.

Spółka jest w trakcie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków SBR znajdującej się przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. Projekt ma na celu zwiększenie przyjęcia ilości ścieków oraz poprawy jakości ścieków oczyszczonych. Zakończenie prac planuje się na koniec 2018 roku. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków SBR spowoduje, że będzie można do tej oczyszczalni dostarczać większą ilość ścieków z terenu gminy Siechnice, a to umożliwi Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie rozpoczęcie następnego etapu inwestowania polegającego na  zamknięciu oczyszczalni ścieków Bioblok przy ul. Rataja.

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu 2017r. w rejonie ul. Staszica, ul. Ciepłowniczej i ul. Rataja wymieniono w przepompowniach ścieków sanitarnych maty antyodorowe, których zadaniem jest pochłanianie uciążliwych zapachów. Innowacyjna technologia mat antyodorowych minimalizuje, a nawet likwiduje zapachy każdego rodzaju wewnątrz i na zewnątrz. Zasada działania oparta jest na długotrwałej neutralizacji chemicznej. Działanie zastosowanych produktówpolega na rozbiciu wiązań związków szkodliwych i uciążliwych, poprzez reakcję chemiczną rozpadu następuje ich neutralizacja. Schemat instalacji mat przedstawiono poniżej.

Mając na uwadze powyższe, ZGK Sp. z o.o informuje, że dołożył wszelkich starań w ograniczeniu uciążliwości zapachowych spowodowanych ściekami sanitarnymi w przedmiotowym rejonie. Jednocześnie prosimy mieszkańców gminy Siechnice o niezwłoczne informowanie pod telefon alarmowy oczyszczalni ścieków nr 609-378-152 czynny 24 h/dobę, o wszelkich niedogodnościach zapachowych, aby pracownicy Spółki mogli na bieżąco reagować, interweniować i przyjechać na miejsce zgłoszenia w momencie zaistnienia problemu w celu weryfikacji źródła powstania uciążliwych zapachów.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg