Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 101/2017 "Problem z wodą w miejscowości Siechnice"
06 / 07 / 2017

W związku z faktem, że Pańscy podwładni ignorują mieszkańców, zarządców osiedli w tym również mnie,  zwracam się do Pana o pilną interwencje ws. braku wody w dniach 02 czerwca i 03 czerwca 2017r. Telefon alarmowy ZGK początkowo nikt nie odbierał później został wyłączony co jest skandalicznym wydarzeniem i kwalifikuje się tylko do mediów. Natomiast Kierownik Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego nawet nie raczył odpowiedzieć na SMS -a oraz również nie odbierał telefonów. Biorąc powyższe pod uwagę sądzę, że nasz UM działa w sposób lekceważący mieszkańców oraz sytuacje kryzysową w postaci braku wody. W mojej ocenie powinniście Państwo przynajmniej wydać komunikat oraz dostarczyć wodę pitną i sanitarną w rejon objęty brakiem wody. Co do zachowania Pana podwładnych pozostawiam fakty bez komentarza.   W związku z powyższym proszę o pilną interwencje oraz wypełnienie przepisu opisanego w§ 114. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

 

Odpowiedź na pytanie:

 

Uprzejmie informujemy, że obecnie ciśnienie wody zostało ustabilizowane i nie powinno być już problemów z dostawą wody.

W okresie letnim rozbiór wody bywa dwukrotnie większy niż w pozostałych porach roku.

Czasami powoduje to obniżenie ciśnienia wody w niektórych miejscowościach Gminy. Rozumiemy, że jest to poważna niedogodność, gdyż utrudnia to lub uniemożliwia normalne czynności domowe. 

Pragniemy Państwa poinformować, że w ciągu ostatnich 3 lat podwoiliśmy produkcję wody z 0,5 miliona m3 do ponad miliona m3 roczne. Równocześnie Siechnice od kilku lat są gminą o najintensywniejszym procesie osadniczym w Polsce. Przybywa nam 800-1000 mieszkańców rocznie. Jest to przyczyną znacznego wzrostu zapotrzebowania na wodę. Stąd, pomimo modernizacji naszych stacji uzdatniania wody, zdarzają się okresy słabszego ciśnienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie chciałby Państwa przeprosić za związane z tym niedogodności.

Obecnie prowadzimy dalszą rozbudowę stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie w celu zwiększenia dostaw wody. Zakończenie prac i uruchomienie dodatkowej stacji planowane jest we wrześniu 2017 roku.

W ostatnim roku przeprowadziliśmy liczne badania hydrogeologiczne w celu znalezienia nowych ujęć wody. W Groblicach, znaleźliśmy obszar podziemnych zasobów wodnych o wysokiej wydajności i dobrych parametrach. Prowadzimy intensywne działania w celu budowy nowej stacji uzdatniania wody, której uruchomienie planujemy na 2018 rok.

Równocześnie poszukujemy innych źródeł pozyskania wody, m.in. na terenie miejscowości Siechnice i Sulęcin. Z badań wynika, że w tych rejonach znajdują się trzeciorzędowe warstwy wodonośne, które mogą być źródłem wody.

Cały proces wykonania badań, prac ziemnych i montażowych związanych z budową studni głębinowych i budową nowych stacji uzdatniania wody jest długotrwały i kosztowy. Pragniemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko, aby proces ten jak najbardziej skrócić. 

Zapewniamy, że prowadzimy prace doraźne oraz długofalowe mające na celu poprawienie gospodarki wodnej w Gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zapatrzenia w wodę i niezawodności jej dostaw.

 

 

ZGK Siechnice

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg