Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 56/2017 "Polna w Iwinach"
21 / 04 / 2017

Witam. 1. Zanim nastąpią suche i upalne dni - a tym samy kurzenie się ulicy Polnej proszę o informację, czy jest możliwe zaplanowanie w takich dniach wiosny i lata 2017 np. dwukrotnego na dzień zraszania nawierzchni ul Polnej ?

2.Jest zrozumiałe, że aktualnie nie wymieni się nawierzchni ul. Polnej z uwagi na rozpoczęte na niej budowy domów i coraz większą liczbę pojazdów i maszyn obsługujących te budowy. Ale czy można nawet czasowo wyłożyć na niej 2 pasy płyt betonowych, tralek betonowych- aby zminimalizować kurzenie się? Koszty takiego rozwiązania nie będą nadmierne a mieszkańcy trochę odetchną - dosłownie...

3. Czy można dokonać przeglądu i udrożnienia rowu Brochowianki przebiegającego wzdłuż ul Polnej -  aż do Parku Brochowskiego ? Porobiły się w nim zatory ze śmieci, gałęzi itp.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na Pana wiadomość z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ul. Polnej
w miejscowości Iwiny uprzejmie informuje, że w planie finansowo – rzeczowym na rok 2017 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na zraszanie nawierzchni tłuczniowej ww. ulicy wodą
w ciągu dnia w okresie letnim.

Nadmieniam też, że przebudowa ulicy Polnej jest przewidziana na rok 2018 i jakiekolwiek działania w postaci wykonania nawierzchni tymczasowej z płyt żelbetonowych w bieżącym roku jest niewykonalne z uwagi na brak środków finansowych. Do chwili wykonania remontu lub przebudowy ul. Polna w Iwinach będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Ponadto w odpowiedzi na pytanie dotyczące przeglądu i udrożnienia cieku Borchówka uprzejmie informuję, że ww. ciek jest urządzeniem melioracji podstawowej, który administrowany jest przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną wykonującą zadania Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie praw i obowiązków określanych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.). Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu corocznie organizuje przegląd ww. cieku oraz zleca prace utrzymaniowe i konserwacyjne, które na mocy porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w 2011 r. w 70% finansowane są z budżetu Gminy Siechnice. Mając na uwadze powyższe wszelkie informacje na temat występowaniu elementów zakłócających przepływ na rzece Brochówka przekazywane są do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, który zleca udrożnienie cieku.

Jednocześnie informuję, że w dniu 23 marca 2017 r. przeprowadzono wizję na rzece Brochówka od ul. Polnej do Parku Brochowskiego, podczas której nie stwierdzono występowania zatorów na wskazanym przez Pana odcinku.

 

 

Z poważaniem

Milan Ušák

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg