Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
banerek---plac-podatki.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
117. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny
11 / 09 / 2017

Projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania nr 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania nr 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne w Osi Priorytetowej nr 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu 11 453 319,81 PLN, w tym wartość dofinansowania z RPO WD na poziomie 85 % wydatków kwalifikowanych 9 724 985,94 PLN (wartość projektu przypadająca na Gminę Siechnice wynosi 1 500 222,39 PLN, dofinansowanie 1 275 189,03 PLN). W zakresie Gminy Siechnice projekt obejmuje wdrożenie Systemów informatycznych, w tym Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz innych Systemów dziedzinowych, wdrożenie wysoko zaawansowanych e-usług w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, dostosowanie infrastruktury wspomagającej e-usługi oraz obsługę Systemów Dziedzinowych, podniesienie wiedzy pracowników Urzędu w zakresie e-usług, zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych, doposażenie stanowisk pracy, szkolenie użytkowników e-usług oraz promocja i zachęcenie interesariuszy do korzystanie z nowych e-usług. Grupy docelowe projektu to mieszkańcy gmin i powiatu, podmioty gospodarcze oraz petenci mający potrzebę realizacji spraw administracyjnych w urzędach objętych projektem, a także pracownicy tych urzędów.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg