Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 4/2017 "Budowa chodnika w Zębicach i Groblicach"
01 / 02 / 2017

Zgodnie z ustaleniami między gminą Siechnice a powiatem wrocławskim, przetarg na budowę chodnika w Zębicach i Groblicach od stacji kolejowej do drogi krajowej nr 94 miał zostać ogłoszony jeszcze w 2016 r. Jednak na stronie internetowej powiatu w sekcji "Przetargi nieograniczone" do chwili obecnej nie ukazała się informacja o ogłoszeniu wyżej wymienionego przetargu. Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o kontakt ze starostwem i uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego przetarg nie został jeszcze ogłoszony? oraz Kiedy zostanie ogłoszony?

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące opóźnień związanych z ogłoszeniem przetargu na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice” informuję, co następuje:

1)      Inwestorem zadania jest Starosta Powiatu Wrocławskiego.

2)      Wykonawca zleconej przez Powiat Wrocławski dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania nie wywiązał się z terminów umownych, przekazał przedmiot umowy po terminie za co zostały mu naliczony kary umowne;

3)      Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót odbywało się w okresie zmiany zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagało dostosowania procedur obowiązujących w Starostwie Powiatowym do nowych przepisów.

Pracownik merytoryczny Starostwa Powiatowego zajmujący się przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego poinformował Gminę Siechnice, że przedmiotowy dokument został sporządzony i trwają prace związane z opracowaniem wzoru umowy, który stanowi niezbędny element dokumentacji przetargowej. Po opracowaniu i zatwierdzeniu umowy, kompletny wniosek zostanie przekazany do Wydziału Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania przetargowego. Procedura związana z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie przekazanego wniosku trwa około 2 tygodni.

 

Z  poważaniem

Milan Ušák

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg