Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
co musisz wiedzieć.JPG
zjedz-kup lokalnie - gmina Siechnice.JPG
zamknięcie covid 19.jpg
baner - praca ZOZ kopia.jpg
baner - kwarantanna domowa kopia.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 149/2016 "Kolejowa Święta Katarzyna"
10 / 01 / 2017

Kiedy na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie zostanie położony asfalt i  zostaną zamontowane latarnie? Jak długo jeszcze mamy chodzić  po tym błocie a wieczorem po ciemku? Zapraszam Pana Burmistrza do  przejścia się tą ulicą,  szczególnie jak popada,  to prawdziwy koszmar. 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące planów inwestycyjnych związanych z ul. Kolejową w Świętej Katarzynie pragnę poinformować, że Gmina Siechnice planuje przebudowę oraz rozbudowę przedmiotowej drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Główną.

Realizacja prac będzie podzielona na dwa etapy: pierwszy – obejmie swoim zakresem przebudowę przedmiotowej ulicy. W trakcie przygotowania jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową dla przedmiotowej ulicy, w którym ujęte są następujące założenia projektowe: wykonanie jezdni o szerokości 5,50m o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z elementami uspokojenia ruchu; jednostronny ciąg pieszo-rowerowy; chodnik; remont istniejących przepustów; regulacja, umocnienie i zabezpieczenie skarp rowów, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc postojowych, skrzyżowań z przyległymi ulicami. Ogłoszenie przetargu planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2017 r. Dokumentacja z uwagi na sprawy własnościowe będzie realizowana w procedurze ZRID, a jej opracowanie potrwa około 11 miesięcy.

Drugi etap dotyczyć będzie przebudowy terenu zlokalizowanego w okolicy dworca PKP. Została już opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy zakładający budowę węzła multimodalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przyległym do dworca PKP. W roku bieżącym zostanie ogłoszony przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj” obejmujący swoim zakresem wyżej opisany teren.  

Realizacja robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla etapu I i II przewidziana jest na lata 2018-2019.

 

Z  poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif