Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 138/2016 " ul.Bzowa Radwanice"
13 / 12 / 2016

Witam w odpowiedzi na pytanie nr 109 dotyczące ulicy Bzowej w Radwanicach napisał Pan że przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ww ulicy zostanie ogłoszony w Listopadzie. Panie Burmistrzu z uzyskanych wcześniej od Pana informacji wynikało że opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bzowej miało zostać wykonane kolejnio w II, III a na koniec IV kwartale 2016 roku. Czy wyłoniona firma projektowa zdąży do końca roku 2016 stworzyć dokumentację projektową tak jak Pan Burmistrz zapewniał przez cały miniony rok ? Czy na wiosnę 2017 jak się poprawią warunki pogodowe to ulica bzowa dostanie nawierzchnię z płyt betonowych o czym była mowa juz w kilku postach ? W odpowiedzi na pytanie 109 nie wspomina Pan o tego rodzaju nawierzchni jest tylko informacja o kolejnym równaniu drogi. Panie Burmistrzu do tej pory w odpowiedzi na nasze pytania mieszkańcy ww ulicy nie uzyskali żadnej rzetelnej informacji nt terminu realizacji dokumentacji projektowej, firmy która taką dokumentację przygotuje, terminu przebudowy drogi czy terminu połozenia płyt betonowych!!! Panie Burmistrzu proszę ustosunkować się do powyższych pytań i umieścić w końcu konkretne informacje. Mieszkańcy ulicy Bzowej i ulic do niej przylegających mają problem z przejechaniem przez drogę samochodami. Nie mam mowy o spacerowaniu po ulicy, przejechania wózkiem dziecięcym albo wyjścia z psem na spacer. Mieszkańcy ulicy Bzowej od 5 lat zadają te same pytania i za każdym razem są przez Pana pracowników zwodzeni !

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową dla ul. Bzowej w Radwanicach jak również bieżącego utrzymania oraz planów przebudowy ww. ulicy pragnę poinformować, że przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został już ogłoszony. Zaistniałe opóźnienia w ogłoszeniu przetargu wynikały z konieczności zmiany procedur udzielania zamówień publicznych spowodowanej nowelizacją Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji dokumentacji projektowej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszonym przetargu to 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Tak długi okres realizacji prac projektowych związany jest z wykonaniem inwestycji w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z powyższym, realny termin uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej to grudzień 2017 r.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej opisany w przetargu jest niezwykle obszerny, uwzględnia całkowitą przebudowę ulicy zakładającą wykonanie drogi o następujących parametrach: jezdnia o szerokości 5,50m oraz obustronne chodniki o szerokości 2,00m każdy wykonane z kostki brukowej betonowej, zjazdy i dojścia do posesji, miejsca postojowe w układzie zapewniającym możliwie największą ich ilość, oświetlenie ulicy oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Ponadto, proszę zauważyć, że Gmina Siechnice mając na uwadze apele mieszkańców dotyczące złego staniu technicznego istniejącej nawierzchni w trybie pilnym zleciła wyrównanie drogi mające na celu poprawę warunków użytkowych. Pragnę zapewnić, że stan techniczny przedmiotowej drogi będzie monitorowany w sposób ciągły, aby nie dopuścić do sytuacji, która uniemożliwia mieszkańcom swobodne poruszanie się po ww. ulicy. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku dróg o nawierzchni gruntowej nieposiadającej odwodnienia w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów deszczu podłoże nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości wody, a tworzące się zastoiska w konsekwencji przyczyniają się do pogorszenia właściwości użytkowych. W związku z powyższym, aby ograniczyć dyskomfort użytkowników zostanie wykonane tymczasowe utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi czego potwierdzeniem jest ujęcie ww. przedsięwzięcia w projekcie budżetu na rok 2017 r.  

 

 

 

Z  poważaniem

 

Milan Ušák

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg