Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 135/2016 ''Naprawa drogi przy ul.Leszczynowej 7 w Świętej Katarzynie"
13 / 12 / 2016

 

Proszę o informację kiedy będzie naprawiona droga przy ul. Leszczynowej w Świętej Katarzynie. Droga jest w bardzo złym stanie, prawie na całej długości pokryt dziurami, których nie da się ominąć. Probem jest z przejechaniem nią samochodem oraz przejściem przez pieszych, w szczególności dzieci idące i wracające do szkoły. Na dowód załączam zdjęcia.

 Proszę o zającie się tą sprawą tj. naprawą i wyrównaniem drogi. 

Wynika to wprost z treści art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym zarządcą dróg gminnych jest wójt. Do jego właściwości należą w związku z tym sprawy związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym sprawy gminnych dróg, ulic należą do zadań własnych gminy. Oznacza to, że gminne władze powinny niezbędną drogę wybudować, a zniszczoną – naprawić.

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach, uprzejmie informuję, że w planie wiosennych remontów na 2017 rok umieścimy wyrównanie ul. Leszczynowej w Św. Katarzynie.

Pragnę również zauważyć, że Pani interpretacja przepisów prawa w zakresie, o którym Pani pisze nie jest tak oczywista. O tym, że zarządcą drogi gminnej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) mówi art 19, nie 18.

Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, rzeczywiście mówi o zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty, a dodatkowo precyzuje, że zaspokajanie potrzeb również obejmuje sprawy dróg gminnych. Natomiast nie mówi o możliwości realizowania zadania na każdy złożony wniosek.

Ul. Leszczynowa, obecnie nie jest przedmiotem inwestycji i nie znajduje się w wieloletnim planie inwestycyjnym do roku 2017. Wyposażenie ul. Leszczynowej w nawierzchnię tłuczniową jest również zaspokojeniem potrzeb wspólnoty, o której pisze ustawa o samorządzie.

Do czasu, kiedy nie zostaną podjęte inne decyzje, ul. Leszczynowa będzie wyposażona w nawierzchnię tłuczniową, która będzie remontowana w zależności od jej stanu aktualnego i rzeczywistych potrzeb.

 

   

Z  poważaniem

 

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg