Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Dotacje na zabytki
02 / 04 / 2020


Na terenie gminy Siechnice znajduje się wiele zabytków architektury i budownictwa. Pomimo tego, iż do ogólnopolskiego rejestru zabytków wpisanych jest tylko kilka z nich, nie umniejsza to ich roli w historii i w budowaniu lokalnej tożsamości.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronai opieka nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków jest zadaniem własnym wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Dbanie o zabytki świadczące o naszej przeszłości jest bardzo ważne. Dlatego też władze gminy niejednokrotnie udzielały wsparcia finansowego na  ich remont.


W 2010 roku na remont kapliczek i pomników zostały przeznaczone środki w wysokości 5 000 zł, a rok później gmina wsparła Parafię w Siechnicach kwotą 10 000 zł. Środki były przeznaczone na renowację stolarki kaplicy cmentarnej. Kolejnym przykładem jest przeznaczenie ze środków inicjatyw społecznych ponad 30 000 zł na wykonanie dwóch zegarów wieżowych wraz z ich powieszeniem na wieży Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie. Kilka lat później zegarów doczekała się także Parafia w Kotowicach, która w 2015 roku otrzymała kwotę 9 000 zł na wykonanie zegarów do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach.

 

Władze gminy wspierają remonty zabytków znajdujących się na terenie gminy, ale także na wniosek mieszkańców Gminy Siechnice, wspierają w tym zakresie sąsiadujące gminy. W kwietniu 2016 r. Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żórawina na realizację zadania dofinansowania prac remontowych i malarskich w kościele parafialnym w Turowie, wpisanym do rejestru zabytków. Dla części miejscowości położonych na południu naszej gminy kościół w Turowie jest kościołem parafialnym.
W podziękowaniu między innymi za udzieloną pomoc przy remoncie Burmistrz Siechnic Milan Ušák został odznaczony medalem za zasługi na rzecz gminy Żórawina.Bogactwo zabytków znajdujących się na terenie gminy Siechnice skłoniło władze do podjęcia jesienią 2015 roku uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie wyżej wymienionej uchwały właściciele, zarządcy bądź najemcy mogą ubiegać się o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku nieruchomym, jeżeli zabytek ten znajduje się na terenie gminy Siechnice i jest wpisany do rejestru zabytków.

 

W roku 2016 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjętej w sierpniu, parafia w Kotowicach otrzymała z budżetu gminy Siechnice dotację w wysokości 56 000 zł na wymianę poszycia dachu wraz z orynnowaniem. Prace, które właśnie dobiegają końca obejmowały m.in usunięcie starego poszycia dachu, montaż rynien i wykonanie montażu blachy tytanowo-cynkowej.

Na listopadowej sesji Radni Rady Miejskiej zdecydowali, że jeszcze w 2016 roku przyznana została kolejna dotacja na remont zabytku. Tym razem kwotą 4200 zł dofinansowane zostały prace związane z renowacją dwóch witraży w kościele w Trestnie.


W 2017 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjętej w listopadzie kwotą 6300 zł dofinansowane zostały prace związane z renowacją kolejnych witraży w kościele w Trestnie.

 

 

W 2018 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjętej w październiku, Gmina doifinansowała kwotą 60.038,40 zł prace przy kościele pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie (zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1263/197), obejmujące:

  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
  • wykonanie badania i programu prac konserwatorskich,
  • wykonanie projektu budowlanego na potrzeby renowacji całego kościoła,
  • remont granitowych schodów wejściowych wraz z renowacją bocznych murków ceglanych i nakryciami granitowymi,
  • remont pokrycia bramy (zadaszenie, mnich - mniszka),
  • prace konserwatorskie przy rzeźbie piaskowej Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

W 2019 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjętej w lipcu Gmina dofinansowała prace przy kościele pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie (zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1263/197), obejmujące:

  • przeprowadzenie II etapu remontu bramy kościoła – tynki, rekonstrukcja detalu     sztukatorskiego, profili, gzymsów, malowanie;
  • rekonstrukcję drewnianej bramy głównej – wykonanie nowej stolarki na wzór     historycznej środkowa brama dwuskrzydłowa.

 


Więcej informacji o zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Siechnice można znelźć na: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-112-8_zabytki_ciekawe_miejsca_i_budowle.html

 

INFORMACJE NA TEMAT UDZIELONYCH DOTACJI:

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Strony w dziale
Spis-rolny.jpg