Gmina Siechnice

baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
co musisz wiedzieć.JPG
zjedz-kup-lokalnie.jpg
baner---praca-ZOZ.jpg
baner---kwarantanna-domowa.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 117/2016 "Dotacja"
14 / 11 / 2016

Witam dlaczego Pan odbiera wszystkim przedszkolom dotacje, jak Pan odbiera dotacje to niech Pan zbuduje kolejne przedszkole publiczne dla dzieci bo ciężko samotnej matce płacić w przedszkolu prywatnym połowę wypłaty jak zarabia 1500zl proszę to przemyśleć i zrobić dla wszystkich jednakowo i nie oszukiwać bo na Dni Siechnic gwiazdy ma Pan pieniądze a to tak naprawdę mało ważne jest  Pan niesprawiedliwy i żałuję że na Pana głosowałem.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

w odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach, uprzejmie informuję, iż żadnej placówce niepublicznej prowadzącej swoją działalność na terenie Gminy Siechnice nie została odebrana dotacja, uległy natomiast z miesiącem wrześniem br. zmniejszeniu kwoty przekazywane na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Pragnę podkreślić, iż jako Burmistrz Siechnic nie mam możliwości podjęcia decyzji o zmianie kwoty dotacji dla niepublicznych placówek,ponieważ sposób jej naliczania został ściśle określony przez ustawodawcę w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 z późn zm.) oraz w Uchwale nr XVIII/137/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 ww. uchwały „comiesięczna wysokość stawki dotacji ustalanej na podstawie wydatków bieżących obliczana jest na podstawie planów finansowych jednostek oświatowych oraz liczby uczniów wg stanu na 1 dzień każdego miesiąca, w publicznych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina”. Tak więc, na wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola mają wpływ wysokość planowanych wydatków i dochodów, wynikających z opłat za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także ilość dzieci w publicznych przedszkolach na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Ponadto w myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) za gospodarkę jednostki sektora finansów publicznych, jaką jest również przedszkole odpowiada jej kierownik. Na podstawie wniosków dyrektorów publicznych przedszkoli dokonywane są zmiany w planach wydatków i dochodów. Jak można zauważyć, analizując budżet Gminy Siechnice, zmiany są dokonywane praktycznie w każdym miesiącu. Na bieżąco składają również wnioski dyrektorzy przedszkoli. Z dniem 1.09.2016 r. w Gminie Siechnice utworzonych zostało dodatkowo 165 miejsc przedszkolnych, wnioski Dyrektorów publicznych przedszkoli o niezbędne zwiększenie planów wydatków w tym zakresie znalazły odzwierciedlenie w aktach zmieniających uchwałę budżetową na 2016 r., tj., w:

-        uchwale budżetowej nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – zwiększenie planu dochodów w kwocie 76 030,00 (opłaty za wyżywienie oraz wychowanie przedszkolne) i wydatków w kwocie 409 433,83 zł (wzrost wynagrodzeń);

-        uchwale budżetowej nr XXVIII/207/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – przesunięcie w planie wydatków środków w kwocie 34 000 zł, na zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych;

-        zarządzeniu Nr 83/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – przesunięcie w planie wydatków środków na opłacenie składek PFRON, Z FŚS oraz doposażenie i utrzymanie Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie w kwocie 62 588,00 zł;

-         uchwale budżetowej nr XXIX/211/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 września 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – przesunięcie z planu wydatków bieżących kwotę 10 900, 00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pieca konwekcyjnego” w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie.

 

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif