Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 116/2016 "Sprzeciw przeciwko oszczędzaniu na dzieciach z niepublicznych przedszkoli i żłobków"
10 / 11 / 2016

Wyrażam swój sprzeciw przeciwko oszczędzaniu na dzieciach z niepublicznych przedszkoli i żłobków na terenie gminy Siechnice, w związku z okrojoną dotacją na właśnie te dzieci! Moje dziecko z rocznika 2013 nie dostało się do dwóch przedszkoli publicznych (Święta Katarzyna, Siechnice) z powodu braku miejsca. Jestem w stanie to zrozumieć bo przedszkola nie są z gumy, ale dlaczego jestem w dwójnasób pokrzywdzona poprzez zmniejszenie dotacji na dzieci z niepublicznych przedszkoli???? Nie dość, że byłam zmuszona posłać dziecko do niepublicznego przedszkola to jeszcze teraz jestem zmuszona ZAAKCEPTOWAĆ zwiększone czesne niepubicznego przedszkola, ponieważ gmina Siechnice chce zaoszczędzić pieniądze na dzieciach z niepublicznych przedszkoli. Gmina nie jest w stanie zapewnić miejsca w publicznym przedszkolu, ale nie chce też dotować w wystarczający sposób dzieći z niepublicznych przedszkoli i żłobków.

Czy wydając pozwolenia na budowy mieszkalnictwa na terenie gminy Siechnice nie jest w stanie Pan Burmistrz przewidzieć ile będzie chętnych na miejsca w przedszkolu czy szkole? Czy może zakłada Pan, że osiedlą się tu seniorzy i single? 

Proszę o odpowiedź na co zostaną przeznaczone te zaoszczędzone na dzieciach z niepublicznych przedszkoli i żłobków pieniądze? Proszę tylko mi nie przytaczać danych ile to miejsc dodatkowo utworzyli Państwo w przedszkolu w Siechnicach, ja te dane znam i wcale mnie nie przekonują. 

Mój syn aktualnie chodzi do przedszkola "Leśne Skrzaty" w Zębicach. Jest tam około 100 dzieci. Wg moich wyliczeń gmina oszczędza miesięcznie 20 tys. zł, czy to jest tak ogromna kwota, że tak bogatą gminę nie stać na inwestowanie w dzieci? 

 

Proszę o merytoryczną odpowiedź.

Dziękuję.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach, uprzejmie informuję, iż sposób naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli ściśle określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVIII/137/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 ww. uchwały „comiesięczna wysokość stawki dotacji ustalanej na podstawie wydatków bieżących obliczana jest na podstawie planów finansowych jednostek oświatowych oraz liczby uczniów wg stanu na 1 każdego miesiąca, w publicznych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina”. Tak więc, na wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola mają wpływ wysokość planowanych wydatków i dochodów, wynikających z opłat za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także ilość dzieci w publicznych przedszkolach na pierwszy dzień każdego miesiąca. Naliczenie dotacji w miesiącu wrześniu 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

W myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) za gospodarkę jednostki sektora finansów publicznych, jaką jest również przedszkole odpowiada jej kierownik. Na podstawie wniosków dyrektorów publicznych przedszkoli dokonywane są zmiany w planach wydatków i dochodów. Jak można zauważyć, analizując budżet Gminy Siechnice, zmiany są dokonywane praktycznie w każdym miesiącu. Na bieżąco składają również wnioski dyrektorzy przedszkoli. Z dniem 1.09.2016 r. w Gminie Siechnice utworzonych zostało dodatkowo 165 miejsc przedszkolnych, wnioski Dyrektorów publicznych przedszkoli o niezbędne zwiększenie planów wydatków w tym zakresie znalazły odzwierciedlenie w aktach zmieniających uchwałę budżetową na 2016 r., tj., w:

 

-        uchwale budżetowej nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – zwiększenie planu dochodów w kwocie 76 030,00 (opłaty za wyżywienie oraz wychowanie przedszkolne) i wydatków w kwocie 409 433,83 zł (wzrost wynagrodzeń);

-        uchwale budżetowej nr XXVIII/207/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – przesunięcie w planie wydatków środków w kwocie 34 000 zł, na zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych;

-        zarządzeniu Nr 83/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – przesunięcie w planie wydatków środków na opłacenie składek PFRON, Z FŚS oraz doposażenie i utrzymanie Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie w kwocie 62 588,00 zł;

-        uchwale budżetowej nr XXIX/211/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 września 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r. Gminy Siechnice – przesunięcie z planu wydatków bieżących kwotę 10 900, 00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pieca konwekcyjnego” w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie .

Pragnę podkreślić, iż Gmina nie ma prawnych możliwości podjęcia decyzji o ograniczeniu dotacji, gdyż sposób jej naliczania, został ściśle określony przez ustawodawcę w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 z późn zm.). Przedszkola niepubliczne natomiast otrzymują dofinansowanie, a nie są w pełni finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg