Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 100/2016 "Gdzie jest MPZP dla Grodziszowa?''
19 / 09 / 2016

W treści ogłasza pan, że wykłada do konsultacji MPZP m.in. dla Grodziszowa, ale konia z rzędem temu, kto tę propozycję zauważy pod adresem:

http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2155-obwieszczenie_burmistrza_siechnic_w.html

Nie wiem, jak to nazwać, więc może się powstrzymam...

I oczekuję poważnego podejścia do sprawy oraz faktycznego wyłożenia propozycji do publicznej wiadomości

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informuję, że nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziszów. W chwili obecnej wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów.

Projekt ww. zmiany studium dostępny jest na stronie internetowej gminy Siechnice           w zakładce planowanie przestrzenne (bezpośredni link do strony http://siechnice.gmina.pl/strona-2211-studium_wylozenie_sierpien_wrzesien_2016.html)

We wskazanym przez pana linku do strony http://siechnice.gmina.pl/aktualności-2155-obwieszczenie_burmistrza_siechnic_w.html zawarte jest tylko obwieszczenie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice do publicznego wglądu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016  r. poz. 778, ze zmianami) wyłożenie do publicznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbywa się w dniach od 16.08.2016r. do 14.09.2016 r. , w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, pok. 215,   w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach na Sali Sesyjnej w dniu 07.09.2016 r.,  godz. 1100 - 1200 . jak również informuję, że uwagi do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Siechnice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2016  r. poz. 778, ze zmianami) na adres biuro@umsiechnice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2016 r. 

 

 

 

Z poważaniem

 

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg