Gmina Siechnice

baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
co musisz wiedzieć.JPG
zjedz-kup-lokalnie.jpg
baner---praca-ZOZ.jpg
baner---kwarantanna-domowa.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 98/2016 "Zabezpieczenie przed powodzią"
02 / 09 / 2016

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu. Od grudnia 2015 roku jestem mieszkaniem siechnic, pozwoliłem sobie do Pana napisać z pewnym zapytaniem. Mianowicie, wszyscy pamiętamy skutki powodzi w 1997 roku. Czy mógłby mi Pan odpowiedzieć na pytanie jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja naszych siechnic jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed powodzia, czy od tamtego czasu coś się zmieniło aby taka tragedia nie miała ponownie miejsca? Będę wdzięczny za odpowiedź. Marek. 

 

 Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że po powodzi w 1997 r. która boleśnie dotknęła gminę Siechnice, opracowano Program dla Odry 2006, zatwierdzony przez polski parlament w 2001 r. Celem programu było zbudowanie systemu ochrony ludności w dorzeczu rzeki Odry przed utratą życia i zniszczenia mienia na skutek wielkich powodzi. Program stanowił długoterminowy plan modernizacji rzeki Odry, w ramach którego zrealizowano cykl projektów, m.in. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry, w skład którego wchodziły następujące zadania: Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz dolny, który redukuje szczyty ekstremalnych fal powodziowych, Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW), Poprawa ochrony przeciwpowodziowej, monitorowanie i ocena, nadzór nad planowaniem zarządzania środowiskiem i planu przesiedlenia i Zarządzanie projektem, pomoc techniczna i szkolenie. W ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego przeprowadzono szereg prac: modernizację obwałowań Odry, modernizację koryt i kanałów Odry i przebudowę kanału ulgi Odra-Widawa. Na terenie gminy Siechnice zrealizowano modernizację obwałowań Blizanowice – Trestno, Kotowice – Siedlce, wału polderowego na odcinku droga opolska Radwanice – Siechnice oraz przebudowano wał przeciwpowodziowy Siechnice-Groblice. Modernizacja obwałowań Blizanowice – Trestno obejmowała przebudowę wału przeciwpowodziowego poprzez odbudowę i modernizację prawo- i lewobrzeżnego obwałowania polderu Blizanowie-Tresno, modernizację i konserwację istniejących przyczółków, przepustów wałowych, konserwację istniejącej bramy powodziowej, zjazdów i przejazdów wałowych, wykonanie przejazdu w ciągu drogi gminnej, wykonanie schodów na skarpach wałów od strony odwodnej i odpowietrznej oraz wykonanie ronda do zawracania w ciągu drogi serwisowej. Modernizacji obwałowania Kotowice – Siedlce dokonano przez podwyższenie i poszerzenie korony wału Kotowice-Siedlce, wzmocnienie nasypu wału, modernizację dróg i wjazdów na koronę wału, wykonanie bramy przeciwpowodziowej i przedłużenie istniejących przepustów wałowych. Modernizację wału polderowego na odcinku droga opolska Radwanice – Siechnice zrealizowano poprzez modernizacje wału polderowego Bierdzany – Solniki i wału Radwanice – Siechnice wraz z przebudową obiektów wałowych i uzbrojeniem terenu, przełożenie odcinka rzeki Szalona wraz z budową przepustu na wlocie rzeki na polder oraz zabezpieczenie pompowni Czechnice. Przebudowa wału przeciwpowodziowego w Siechnicach zawierała modernizację
i odbudowę istniejącego wału Siechnice-Groblice, wykonanie zjazdów wałowych, wykonanie ronda do zawracania przy drodze na koronie, dowiązanie projektowanego wału do skarpy zbiornika osadów wraz z podwyższeniem istniejącej drogi oraz wykonanie drogi technologicznej na istniejącym wale.

Działania zmniejszające zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Siechnice prowadzone są wielotorowo. Oprócz dużych inwestycji regularnie prowadzone są prace konserwacyjne na ciekach Zielona, Katarzynka, Brochówka, Struga Miłoszowska i na licznych rowach.

Skutkiem powyższych działań jest redukcja zagrożenia powodziowego, co zostało zobrazowane na Mapach zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowanych w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu i zamieszczonych na stronie internetowejHydroportalu Krajowego Związku Gospodarki Wodnej (adres: http://mapy.isok.gov.pl/imap/). Mapy zostały opracowane z podziałem na obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, obszary, obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz  mapy symulacji obszaru zalania w przypadku zniszczenia lub przerwania wału przeciwpowodziowego. Mapy uwzględniają istniejące budowle przeciwpowodziowe takie jak wały czy poldery i będą aktualizowane raz na 6 lat. Zgodnie z ww. mapami zagrodzenia powodziowego obecnie zabudowane i wyznaczone pod zabudowę w planach miejscowych tereny Siechnic znajdują się poza obszarami, na których występuję prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 10 lat, raz na 100 i raz na 500 lat, jednakże w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla przyjętego przepływu o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat część terenów zabudowanych Siechnic może zostać zalana. 

 

 

Z poważaniem

 

Milan Ušák

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif