Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 85/2016 "Dofinansowanie z gminy do opłat za wodę i ścieki"
17 / 08 / 2016

 

Czy wzorem gminy Kobierzyce mieszkańcy gminy Siechnice mogą liczyć na dofinasowanie do opłat z wodę i ścieki ( lub do jednej z nich) najlepiej jeszcze w tym roku, a najpóźniej od przyszłego? Różnica w jest bowiem znaczna: Kobierzyce 9.90 zł za m3 wody (brutto) u nas 13,33 zł. Parametry wody może się i mieszczą w granicach normy ( to wzięte z Forum) ale kamień osadowy jest wszędzie. Skoro tak dobrze wypadliśmy w rankingu  "Gmina Siechnice, w kategorii miast i gmin do 50 tysięcy mieszkańców (jedna z czterech kategorii w rankingu), znalazła się w ścisłej czołówce między innymi z takimi miastami jak Sopot. W tej samej kategorii w pierwszej dwudziestce zestawienia znalazła się poza Siechnicami, tylko jedna gmina z województwa dolnośląskiego – Kobierzyce (9 miejsce)".to może znalazłoby się tam miejsce na uchwałę o dofinasowaniu opłat za wodę. Liczę na pozytywne myślenie i podobną decyzję. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.

 

 Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w sprawie możliwości  wprowadzenia dopłat do wody i ścieków przez gminę Siechnice uprzejmie informuję co następuje. Gmina Siechnice oraz Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie realizując zadania w obszarze gospodarki wodno- ściekowej konsekwentnie wdrażają politykę realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodno- ściekowej w oparciu o fundusze zewnętrzne- ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej. Pozwala to znaczące zwiększenie zakresu inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury sieciowej- kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizację i rozbudowę systemu wodno- ściekowej na obszarze gminy. Pozyskiwanie środków zewnętrznych przekłada się na ograniczenie kosztów realizacji ww. inwestycji, którymi musiałaby być obarczona cała społeczność gminy Siechnice- poprzez wzrost opłat za wodę i ścieki jakimi są obarczani mieszkańcy. Jednakże przy pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowanie na realizację ww. inwestycji konieczne jest spełnianie wielu wymogów Unii Europejskiej- w tym w odniesieniu do gospodarki wodno- ściekowej przestrzeganie zasady „zanieczyszczający płaci”. Jest ona jedną z podstawowych zasad, na których opiera się polityka UE w dziedzinie środowiska, zgodnie z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (która została przełożona na Dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r). Zasada zanieczyszczający płaci oznacza, że pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić  zanieczyszczający (sprawca, który spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody) chyba, że nie można zidentyfikować podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenia lub nie można go pociągnąć do odpowiedzialności. W związku z powyższym realnymi i rzeczywistymi kosztami oczyszczania ścieków i dostarczania wody powinni być obarczeni odbiorcy ww. usług i dostaw (a więc mieszkańcy).

Pragnę przy tym zwrócić Pani uwagę, iż decyzja o wprowadzeniu dopłat do wody i ścieków przyłożyła by się na konieczność dopłat z budżetu gminy Siechnice, uniemożliwiłaby pozyskiwanie środków zewnętrznych Unii Europejskiej, doprowadziłaby do konieczności pełnego finansowania inwestycji ze środków publicznych, a w konsekwencji do znaczącego graniczenia możliwości finansowania przez gminę Siechnice wielu potrzebnych dla naszej społeczności lokalnej inwestycji np. w obszarze sieci komunikacyjnej, lub infrastruktury edukacyjnej. W związku z tym ze względu na ważny interes publiczny gmina Siechnice nie planuje wprowadzania dopłat za wodę i ścieki.

 

Z poważaniem

 

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg