Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Biuro Rady Miejskiej (BRM)
20 / 03 / 2020

Biuro Rady

Irena Pietrzak, Aneta Pawłowska-Skiba, 71/786 09 17, pok.309

 

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
1)    obsługa sesji Rady Miejskiej w Siechnicach i posiedzeń komisji;
2)    protokołowanie sesji Rady Miejskiej w Siechnicach i posiedzeń komisji;
3)    informowanie radnych o terminach posiedzeń Rady Miejskiej w Siechnicach i komisji;
4)    przechowywanie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Siechnicach i komisje oraz prowadzenie i udostępnianie ich rejestru;
5)    prowadzenie i udostępnianie do wglądu zbioru przepisów gminnych;
6)    Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych;
7)    organizowanie szkoleń radnych;
8)    przygotowywanie korespondencji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach;
9)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw organizacyjnych Rady Miejskiej w Siechnicach;
10)    sporządzanie listy wypłat diet należnych radnym;
11)    prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
12)    sporządzanie właściwych sprawozdań GUS;
13)    prowadzenie całości spraw związanych z wyborem ławników;
14)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura;
15)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg