Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
26 / 09 / 2019

Na terenie Gminy Siechnice działa Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) będąca organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

 

GRDPP to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa.

 

Do zadań GRDPP należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii gmin,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

 

GRDPP funkcjonuje na zasadach określonych w Uchwale Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3115).

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg