Gmina Siechnice

banerek---plac-podatki.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
15 / 01 / 2018

Burmistrz Siechnic powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego będącą organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w następującym składzie:
1. Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Siechnicach:
1) Piotr Jasiewicz
2) Michał Młyńczak
2. Dwóch przedstawicieli Burmistrza Siechnic:
1) Krystyna Kokot
2) Piotr Buryś
3. Pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
1) Małgorzata Stawicka – LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie
2) Tobiasz BrilI – KS Pekho Rawicz
3) Sebastian Bułat - Stowarzyszenie Vario Sport
4) Jacek Schindler – Stowarzyszenie Nowa Idea
5) Maria Machnik – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych
Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii gmin,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.


Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje na zasadach określonych w Uchwale Nr XVIII/140/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 http://obywatele.net/siechnice/

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg