Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 56/2016 "ponownie ul.Bzowa w Radwanicach"
19 / 04 / 2016

Poprzednimi odpowiedziami wyjaśnił Pan wszystko w sprawie ul. Bzowej. Ale niestety są to tylko na razie obietnice. Bardzo Pana proszę o pilną reakcję i działanie w celu tymczasowej (nie mniej skutecznej) naprawy drogi, aby droga była dostępna dla ruchu pieszych (!!!) a samochody mogły przjechać bez uszkodzeń chociaż z prędkością 15km/godz. A może w celu obiektywnej oceny stanu drog ul. Bzoweji,  skieruje Pan do Radwanic swojego pracownika? Mam wrażenie, że do wszystkich maili w sprawie Bzowej (ja pisze pierwszy raz)  podchodzi Pan lekceważąco. Nam się naprawdę w takich warunkach trudno mieszka!

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.04.2016r i po jego przeanalizowaniu uprzejmie informuję, że do dnia 30.05.2016r firma Wykonawcza, która realizuje drogowe prace budowlane na zlecenia Burmistrza Siechnic, wykona prace remontowe poprawiające komfort poruszania się uczestnikom ruchu na ul. Bzowej. Prace drogowe polegać mają na wyprofilowaniu nawierzchni drogi gruntowej częściowo utrwalonej materiałem kamiennym, zasypaniu wybojów kruszywem oraz wyrównaniu drogi z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych. Informuję, że pracownicy Wydziału Komunalnego w ramach bieżącego utrzymywania dróg, które są w zasobach gminy Siechnice prowadzą stały nadzór nad ich stanem technicznym. W przypadku pogorszenia się stanu technicznego nawierzchni na ul. Bzowej, zostaną podjęte niezbędne prace remontowe.

Nawiązując do wcześniejszych odpowiedzi w sprawie naprawy ul. Bzowej przypominam, że w terminie do 31.12.2016r. Gmina Siechnice pozyska dokumentację projektową budowy ul. Bzowej w Radwanicach natomiast do realizacji robót budowlanych Gmina przystąpi w kolejnych latach, po ujęciu zadania przez Radę Miejską w Siechnicach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Siechnice Nr XX/157/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku na stronie 75 w pkt. 4 zapisano, że środki finansowe zaplanowano na rok 2016 w kwocie 850 000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej ulic w Radwanicach, w tym: ul. Broniewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Ogrodowej, ul. Kościuszki, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, budowę ulicy Gałczyńskiego oraz rozpoczęcie budowy ul. Kościuszki i przyległych.

Jednocześnie informuję, że Gmina Siechnice po pozyskaniu dokumentacji projektowej,   w celu poprawy komfortu użytkowania drogi, wykona nawierzchnię ulicy Bzowej z drogowych płyt betonowych. Taka nawierzchnia będzie funkcjonować w okresie przejściowym do czasu budowy nowej drogi według parametrów określonych w dokumentacji projektowej i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Z poważeniem

 

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg