Gmina Siechnice

baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
co musisz wiedzieć.JPG
zjedz-kup-lokalnie.jpg
baner---praca-ZOZ.jpg
baner---kwarantanna-domowa.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 45/2016 "Pytanie"
31 / 03 / 2016

 

Szanowny panie burmistrzu. Czy mieszkańcy ulic przy Henryka III długo jeszcze będą musieli w takich warunkach mieszkać. Bez drogi, z pędzącymi ciężarowkami, z totalnym syfem. Czy ma to się skonczyc zbiorowym pozwem o zadoscuczynienie z tytułu uszkodzonych samochodow???? Z naszej jednej ulicy do szkoły uczęszcza 10 dzieci!!! Te dzieci nie mogą samodzielnie isc do szkoły: bo bloto, dziury, kałuze, samochody cięzarowe itd. Stac miasto na ustawienie kilkunastu znaków drogowych, ba, ulica Henryka wg kogos bardzo pomyslowego jej droga główną, z pierwszenstwem przejazdu. Moj post jest pierwszym sygnałem, zeby szanowny pan burmistrz zszedł ze swojego Parnasu a może Olimpu i przyjrzał się z bliska problemom mieszkańców. I bardzo dziękujemy za zmianę PZP i zafundowanie nam kolosa, monstrum - czyli budowy hal przy Tim-ie.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 

W odpowiedzi na post uprzejmie informuję, że ranga ulicy Henryka III – tj ulicy zbiorczej została ustalona przez Radę Gminy podczas kadencji poprzedniego Burmistrza w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice-Centrum). Następnie zgodnie z zapisem mpzp dla drogi klasy zbiorczej została ustalona organizacja ruchu.

    W zakresie lokalizacji inwestycji przez Spółkę TIM wyjaśniam, że zaprojektowana nowa zabudowa została zaprojektowana w taki sposób, że w części od strony osiedla znajdują się obiekty magazynowe, które stanowią ochronę akustyczną dla obiektów produkcyjnych znajdujących się w głębi nieruchomości.

    Aktualnie prowadzona inwestycja przez ww. Spółkę została zatwierdzona decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dnia 30 czerwca 2005 r. (Uchwała Nr XXXII/259/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum obejmującej teren działek nr 102/1-102/4, 105/1-105/14
i części działek nr 584/2 i 738.). W ramach tej inwestycji planowana jest też realizacja nasypów oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż Henryka III i Sienkiewicza.

    Ponadto w projekcie ulicy Henryka III, która w liniach rozgraniczających na wysokości prowadzonej rozbudowy zakładów posiada szerokość około 30m planowany jest szpaler zieleni izolacyjnej o szerokości 2-3 m. Podobne nasadzenia zostaną zrealizowane wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Powyższe nasadzenia planowane są do realizacji najpóźniej w 2017 roku.

    W odniesieniu do stanu technicznego drogi informuję, że pierwszy odcinek ulicy Henryka III od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do łącznika na stadion, został wykonany w 2015r. Gmina Siechnice posiada dokumentacje projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę dla całego pozostałego odcinka ulicy do łącznika z Kwiatkowskiego.

     Z uwagi na bardzo duży  koszt wykonania robót i  ograniczone możliwości budżetowe, gmina ubiega się dofinansowanie do realizacji zadania.

    W III kwartale 2016r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy ul. Henryka III w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, obejmujący odcinek ul. Henryka III od łącznika do stadionu do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz ulicę Sienkiewicza do ronda przy ul. Ciepłowniczej. Roboty budowlane rozpoczną się w II kwartale 2017r. a  powinny zostać ukończone w IV kwartale 2017r. Nadmieniam, że w 2014r. gmina uzyskała dofinansowanie w ramach w/wym funduszu na budowę ulicy Piłsudskiego i pierwszego odcinka ul. Henryka III.

   Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych, ulica Henryka III będzie objęta bieżącym utrzymaniem. Z uwagi na to, że  ulica wykorzystywana jest  także przez Wykonawcę robót budowlanych przy ul. Jana Pawła II i łącznika do stadionu jako dojazd do placu budowy, poleciłem podległym mi służbom aby nasiliły kontrole sposobu utrzymywania tej drogi przez Wykonawcę i egzekwowały wobec niego postanowienia umowne związane z potrzebą zapewnienia jej należytego stanu.

   Za występujące niedogodności przepraszam, licząc jednocześnie na zrozumienie sytuacji, którą pogarszają dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne.

   

 

Z poważeniem

Milan Ušák

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif