Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 43/2016 "Skrzyżowanie Opolska - Kolejowa - budowa chodnika"
29 / 03 / 2016

Piszę w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Patio Mieszczańska, z osiedla zlokalizowanego przy ul. Mieszczańskiej w Siechnicach w sprawie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świętej Katarzyny - Opolskiej - Kolejowej. Na owym skrzyżowaniu znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, jednak idąc z naszych osiedli w stronę dworca PKP czy przystanku autobusów serii 900, po przejściu przez ulicę nie ma chodnika przez 100m. Ruchy pieszy na tym odcinku stale wzrasta, ponieważ spora część mieszkańców decyduje się na dojazd do pracy autobusem, bądź pociągiem, a zmuszeni są iść zabłoconym, nierównym poboczem, albo drogą, co może wkrótce skończyć się tragicznie, ponieważ odcinek ten nie jest oświetlony. Czy przewidziana jest tam budowa chodnika, lub jeśli nie to czy możemy zrobić coś, aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz komfort pieszych oraz kierowców na tym odcinku? W załączeniu przesyłam zdjęcie na którym kobieta z wózkiem porusza się drogą, bo nie ma jak przejechać poboczem. Proszę o odpowiedź.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

            W odpowiedzi na zapytanie wysłąne za pomocą formularza internetowego UM Siechnice , informuję uprzejmie, że ulica ul. Opolska mająca przebieg przez Siechnice znajduje się w zarządzie – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu.

            Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z gminną realizowana jest przez zarządcę drogi o wyższej kategorii, w tym przypadku – drogi krajowej nr 94 – GDDKiA.

Dz.U.2015.0.460 tj. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym zakresie, 
w Art. 25. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg, mówi:

1.      Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi  właściwego dla drogi wyższej kategorii.

2.      Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania.

     Z treści brzmienia ww. artykułu wynika obowiązek inicjowania poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przez zarządcę drogi krajowej. Jednocześnie, w pkt 2 artykułu deleguje się uprawnienie przeprowadzenia budowy lub przebudowy przez zarządcę drogi niższej kategorii na jego koszt w sytuacji, w której, np. Gmina wystąpi z inicjatywą w tym zakresie. Należy przy tym zauważyć, że przebudowa taka musi być przeprowadzona zgodnie ze standardami określonymi dla dróg krajowych. Przebudowa taka, obejmująca tylko pewien fragment, zwykle jest rozszerzona o zakres całego skrzyżowania i jest niezwykle kosztowna.

    Przedstawiciele Gminy Siechnice co roku spotykają się z przedstawicielami GDDKiA we Wrocławiu. Podczas tegorocznego spotkania ponownie zostanie poruszony temat braku chodnika na wskazanym przez Pana odcinku.

     Aby zgłosić wniosek formalny do służb drogowych GDDKiA w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Opolskiej z Kolejową w Siechnicach, należy skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, która znajduje się na stronie internetowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1902/Formularz-Oznakowania-Drog

   Informuję również, iż Gmina Siechnice prowadzi od 2015r. korespondencję z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ul. Opolską stanowiącą drogę krajową DK 94 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Święta Katarzyna, Opolska i Kolejowa w Siechnicach. W związku z brakiem odpowiedzi i deklaracji wykonania chodnika przez GDDKiA na ul. Opolskiej, Gmina Siechnice podjęła działania zmierzające do opracowania koncepcji projektowej chodnika. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta, który opracuje koncepcję projektową oraz Program Funkcjonalno Użytkowy w zakresie budowy chodnika począwszy od istniejącego chodnika w ul. Kolejowej w Siechnicach do przejścia dla pieszych na ul. Opolskiej i dalej do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Św. Krzyża.

Gmina Siechnice podejmuje działania zmierzające do wspólnej realizacji dokumentacji projektowej i budowy chodnika przy założeniu, że Gmina poniesie koszty w granicach pasa drogowego należącego do Gminy, a GDDKiA we Wrocławiu w zakresie pasa drogowego drogi krajowej.

 

 

Z poważeniem

 

Milan Ušák

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg