Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 41 "Wspólnota Jana Pawła II 1-7 - przebudowa drogi"
24 / 03 / 2016

Pytanie:

W imieniu mieszkańców proszę o udzielenie pilnej odpowiedzi na poniższe pytania zadawane przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jana Pawła II 1-7 w Siechnicach w związku z prowadzonymi pracami przebudowy drogi.

Wjazd do garażu został zastawiony. Zgodnie z wcześniejszą informacją uzyskaną od kierownika budowy termin braku dostępności do garaży miał być podany wcześniej. Mimo wielokrotnych próśb żadna informacja nie została nam przekazana. Zarówno wykonawca robót jak i Gmina Siechnice /odpowiedzialni urzędnicy/ nie informują o trybie prowadzonych prac oraz planowanych kolejnych utrudnieniach.

W związku z tym bardzo proszę o niezwłoczną odpowiedź na poniższe tematy prowadzonej przebudowy drogi, a w szczególności: - zapewnienie dojść do budynku - obecnie jedyne dojście prowadzi przez plac budowy - brak pomostów, ogrodzeń itd - zapewnieniem niezbędnego dojazdu do budynku dla służb medycznych, policji, straży - obecnie nie ma możliwości przejazdu - z jednej strony droga jest zagrodzona płotami i  zmagazynowanym żwirem, a z drugiej strony wjazd skutecznie uniemożliwiają samochody ustawione wzdłuż znaków grodzących wjazd na ulicę. - kwestia odbioru odpadów - jak w obecnej sytuacji będzie to zorganizowane - czy tymczasowo zostanie wyznaczony inne miejsce na odpady - w związku z brakiem dojazdu do komory śmietnika? - ponieważ jest brak dostępu do garażu - miał to być stan tymczasowy, bardzo proszę o informację kiedy dojazd będzie przywrócony

Utrudnienia nie mogą skutkować permanentnym brakiem dostępu do obiektów, przy których są prowadzone prace. Samo prowadzenie prac powinno mieć znamiona przemyślanej i zaplanowanej operacji, bywają dni całkowitego zastoju prac. Sytuacja pogodowa może uniemożliwić prowadzenie części prac, ale nie znaczy to, że w tym czasie nie można np. ustawiać komunikacji pieszej, która przy tym trybie prowadzenia prac ziemnych jest niezbędna.

Ponadto informuję iż do dania dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Urzędu Miasta Siechnice na wysłane pisma dot. rozpoczętych prac drogowych oraz tematów związanych bezpośrednio z utrudnieniami wynikającymi z prowadzonej inwestycji gminnej.

 

Odpowiedź na pytanie:

   W odpowiedzi na email z dnia 14.03.2016r. w sprawie robót budowlanych budowy ul. Jana Pawła II informuję, że Urząd Miejski Siechnice udziela odpowiedzi na każde kierowane do niego pismo, niezwłocznie z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo odpowiedzi w terminie przewidzianymw przepisach, proszę o podanie daty pisma, potwierdzenia jego wpływu do Urzędu i czego dotyczyło, a ja dopilnuję wyjaśnienia opóźnienia.

   Nie mogę zgodzić się z zarzutami kierowanymi w kierunku zarówno Wykonawcy robót budowlanych ul. Jana Pawła II jak też w kierunku pracowników mi podległych.

   Wykonawca Firma WASBUD Robert Wąs poinformowała Mieszkańców budynków przy ul. Jana Pawła II poprzez rozwieszanie informacji na drzwiach wejściowych do budynków do budynku  o zbliżającym się terminie rozpoczęcia budowy. Kontrola budowy w dniu 16.03.2016r wykazała, że przedmiotowe informacje wciąż znajdują się na drzwiach wejściowych do klatek schodowych. Na ul. Jana Pawła II prowadzone są roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego oraz kanałów teletechnicznych i budową drogi. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami z tym związanymi. Na przedmiotowej ulicy została wprowadzona organizacja ruchu zastępczego z zakazem ruchu i ze względu na duży zakres prac przewidzianych do wykonania zamknięta została cała ulica Jana Pawła II z możliwością przejazdu przez ulicę Fieldorfa w celu zmniejszenia uciążliwości dla Mieszkańców. Niezależnie od powyższego Mieszkańcy pomimo zakazu wjazdu korzystali z zatok parkingowych przy ul Jana Pawła II oraz z dojazdu do parkingu podziemnego przy ul. Jana Pawła 1-7. Do dnia dzisiejszego dojazd ten był możliwy.

   Mieszkańcy mają ciągłą możliwość dojścia do budynku, po istniejącym chodniku. Tym samym chodnikiem możliwe jest również wyciągnięcie pojemnikóww celu ich opróżnienia przez służby komunalne. Pozyskane przeze mnie informacje, potwierdzają sukcesywne opróżnianie pojemników w porozumieniu z Wykonawcą. Dojazd służb ratowniczych jest również możliwy od strony ul. Henryka III.      

   Tak jak informowałem w piśmie z dnia 16.03.2016r. w rejonie ul. Jana Pawła II nr 3, 5, 7 prace związane z ułożeniem nawierzchni planuje się zakończyć wpołowie lipca bieżącego roku.   

   Wykonawca Firma WASBUD Robert Wąs potwierdziła, że nie ma żadnychprzeciwwskazań aby Mieszkańcy wspólnie z Kierownikiem Budowy, którego dane są umieszczone na drzwiach do klatek schodowych, rozwiązywali wszystkieproblemy zaistniałe podczas wykonywania robót. Kierownik Budowy zobowiązał sie dołożyć wszelkich starań aby zgłaszane problemy były rozwiązywane na bieżąco.

   Mając powyższe na uwadze, proszę o cierpliwość i przepraszam za niedogodności wynikające z faktu prowadzenia robót budowlanych w ul. Jana Pawła II. Liczę także na zrozumienie przejściowych ograniczeń dotyczących możliwości korzystania z Państwa nieruchomości. 

 

Z  poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg