Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 40/2016 '' ul.Polna Iwiny"
24 / 03 / 2016

Kiedy gmina zamierza poprawić nawierzchnię ulicy Polnej w Iwinach pomiędzy ulicami Makową i Jaśminową która to jest już praktycznie nieprzejezdna. Gmina wyrzuca pieniądze na prowizoryczne zasypywanie kraterów, które ponownie pojawiają się po 2-3 tygodniach. Jest to całkowita niegospodarność, i marnotrawienie pieniędzy z podatków płaconych przez mieszkańców. Na chwilę obecną nierówności są tak duże, iż auto ociera podowziem o nierówności. Czy gmina nie zdjae sobie sprawy, iż wydaje pozwolenia na kolejne budowy a nie uwzględnia dojazdu do tych miejsc ?

Proszę o podanie w tym miejscu planów odnośnie przywrócenia przejezdności tej drogi oraz kosztów, jakie ponoiosła gmina na zasypywanie nierówności ulicy polnej w ciągu ostatnich czterech lat ?

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na Pana pytanie zadane za pomoca formularza internetowego UM w Siechnicach uprzejmie informuję, że naprawa nierówności nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem - ul. Polnej w Iwinach, polegająca na wyrównaniu powstałych w okresie jesienno – zimowym okresie nierówności, zostanie przeprowadzona w trzeciej dekadzie marca tego roku.

W kwestii świadomości wydawania pozwoleń na budowę kolejnym inwestorom przedsięwzięć mieszkaniowych, pragnę wyjaśnić, że organy gminy nie posiadają kompetencji do ich wydawania. Przeważająca część gruntów położonych wzdłuż ulicy Polnej, to grunty prywatne, których właściciele swobodnie dysponują nimi zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczają je również pod zabudowę, w tym mieszkaniową.

Wydawanie pozwoleń na budowę jest kompetencją się Starosty Powiatu Wrocławskiego. W sytuacji, gdy prawie cały teren Gminy posiada uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wystarczy złożyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Gmina Siechnice w trosce o stan dróg gminnych mobilizuje deweloperów do współuczestnictwa w kosztach ich przebudowy. W zakresie ulicy Polnej, wspólnie z deweloperami Rafin i K & K Dewelopment zamierza przebudować przedmiotową drogę. Zawarto już umowy o dofinansowaniu przez deweloperów wspólnego przedsięwzięcia drogowego. W ramach tego zamierzenia, do końca roku 2017 ma zostać przebudowany odcinek ul. Polnej od około 150 metra do ok 650 m od ul. Brochowskiej. Dalszy przebieg ul. Polnej – od ul. Chabrowej będzie przedmiotem starań o dofinansowanie jego przebudowy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Nastąpi to również w 2017 roku. Ogólny koszt tych przedsięwzięć, to około milion złotych, z czego udział deweloperów wyniesie 150 000 zł. Dofinansowania z FOGR może sięgnąć kwoty do 50 000 zł.

Odpowiadając na ostatnie pytanie, informuję, że w ciągu ostatnich 2 lat – czyli w roku 2014 i 2015, roczne wydatki na roboty związane z bieżącym utrzymaniem ul. Polnej w Iwinach oscylowały w granicach 15 000 zł. Tegoroczne wydatki w okresie wiosennym szacowane są na około 22 500 zł.

 

Z  poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg