Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 33/2016 "Ul.zacisze, pogodna różana"
15 / 03 / 2016

„Szanowny Panie Burmistrzu

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 10/2016r chciałabym zapytać o przebudowę ulicy Zacisze, jak Pan już wspomniał droga ma być przebudowywana w tym roku, prace projektowe są w toku zarówno ja jak i mieszkańcy osiedla Słoneczne Groblice chcielibyśmy wiedzieć na jakim etapie są w/w prace projektowe, jaki zakres te prace obejmą, czy będzie doprowadzone oświetlenie, czy droga będzie z odwodnieniem, na kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie przebudowy, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na przeprowadzenie prac na tej drodze, oraz czy będzie możliwość zamontowania progów zwalniających, ponieważ prędkość z jaką jeżdżą auta po tej drodze jest dla nas zaskakująca mimo takiej nawierzchni jaką ta droga posiada, a jaka będzie prędkość jak zostanie położona nawierzchnia bitumiczna! Chciałabym również zapytać czy jest przewidziane oświetlenie na ulicy Pogodnej i Różanej?

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 Szanowny Panie,

 

            W odpowiedzi na Pani zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego UM SIechnice, uprzejmie informuję, że projekt „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Groblice ul. Zacisze” został już zlecony do wykonania. Termin jego zakończenia to 30.04.2016 r. Efektem opracowania projektowego i uzgodnień będzie zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych w Starostwie Powiatu Wrocławskiego.

            Po weryfikacji zgłoszenia i uzyskania zgody (lub braku sprzeciwu) możliwym będzie zlecenie prac budowlanych wykonawcy wyłonionemu w trybie postępowania przetargowego nieograniczonego – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych – w zakresie zabezpieczenia środków finansowych, w tym pochodzących ze źródła zewnętrznego, którym dla realizacji tego zadania jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

            Szczegóły techniczne związane z organizacją ruchu – określeniu dozwolonej prędkości, usytuowania ewentualnych progów zwalniających, odwodnienia i innych parametrów, określi projektant zadania kierując się obowiązkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków dla znaków - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) i Rozporządzeniu w sprawie zarządzania ruchem - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

 

 Z poważaniem

 

 Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg