Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+
11 / 03 / 2016

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 marca br. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach przy ulicy Jana Pawła II 12 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godz. 17.30 zostało zaplanowane spotkanie dla przedstawicieli jednostek pomocniczych z terenu gminy w sprawie opracowania nowych zapisów Strategii.

 

Planuje się, iż konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ odbędą się w terminie od 10 marca do 10 kwietnia br. W tym terminie projekt Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pok. 103, oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.siechnice.gmina.pl


Zaplanowano przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy w dniach 15, 22 oraz 29 marca br. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach przy ulicy Jana Pawła II 12 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godz. 17.30.
 

Opinie, wnioski i uwagi do projektu strategii będzie można wnosić do Burmistrza Siechnic w terminie przeprowadzenia konsultacji tj. od dn. 10 marca br. drogą pocztową lub w formie pisemnej poprzez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Siechnicach w godzinach funkcjonowania Urzędu, lub w formie elektronicznej na adres: gsalwa@umsiechnice.pl.


Opinie, wnioski i uwagi do projektu strategii złożone po zakończeniu terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg