Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 21/2016 "Ulice Sienkiewicza, Mickiewicza !"
23 / 02 / 2016

Dzień dobry panu !

Mam pytanie do pana , panie burmistrzu . Proszę mi powiedzieć , jak bezpiecznie dojechać na posesje przy ulicach Sienkiewicza , Mickiewicza , Henryka III ?! Jak bezpiecznie dojechać do żłobka , który pan otwierał pod koniec sierpnia 2014 roku. Rozumiem , że pan tam pojechał , przeciął wstęgę i wrócił utwardzoną drogą , którą to drogę na tę okoliczność zrobiono . Może pan nie wie ale ta niby droga po kilku miesiącach nadawała się do remontu . Więc ktoś tam przyjechał , podsypał i co ? I dzisiaj sytuacja się powtarza a my tą drogą jeździmy codziennie KILKA RAZY ! Może pan nie wie ale droga jest pełna dziur i wymaga natychmiastowego remontu .

Mieszkaniec Siechnic !

 

Odpowiedź na pytanie:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania wysłanego za pomocą formularza internetowego UM Siechnice uprzejmie informuję, że po ustaniu okresu zimowego zostanie przeprowadzona doroczna kwalifikacja dróg gruntowych, utwardzonych powierzchniowo materiałem kamiennym, do remontu.

Służby drogowe Gminy, w oparciu o ocenę stanu technicznego dokonają wyboru dróg o złym stanie i w miarę posiadanych środków finansowych, podejmą decyzję o ewentualnym zakresie prac naprawczych.

W ramach tego przeglądu Pana wniosek zostanie rozpatrzony.

Odrębną sprawą jest stan techniczny ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Siechnicach. Ich nawierzchnie zostały wykonane w ramach remontu, który jest objęty roczną gwarancją jakości. W krótkim czasie po oddaniu nawierzchni okazało się, że roboty nie zostały wykonane należycie. Wykonawca został wezwany do dokonania napraw. Wysiłki wykonawcy prac w zakresie poprawy stanu drogi, po kilkukrotnych próbach okazały się bezskuteczne.

W dniu wczorajszym, odbyło się w siedzibie Gminy spotkanie, na którym zobowiązano wykonawcę prac do przedstawienia programu naprawczego w zakresie doprowadzenia nawierzchni ulic Sienkiewicza i Mickiewicza do poprawnego stanu. Program ten zostanie przedstawiony do końca lutego 2016 roku. W przypadku przyjęcia tego programu do realizacji, wykonawca przystąpi do wykonania prac naprawczych, wiosną, w warunkach atmosferycznych koniecznych dla zachowania reżimów technologicznych (niezbędna jest temperatura dobowa średnia ≥ 100 C).

Jeśli wysiłki wykonawcy prac spełzną na niczym, Gmina zleci wykonanie prac innemu, na koszt tego, który winien dotrzymać gwarancji jakości.

Do czasu podjęcia ostatecznych decyzji, droga będzie wyrównywana materiałami sypkimi, tak, jak dotychczas.

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg