Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 19/2016 "Rekrutacja do przedszkola, rodzina 3+"
23 / 02 / 2016

Szanowny Panie Burmistrzu, czy dzieci z rodzin wielodzietnych otrzymaja w rekrutacji do przedszkola dodatkowe punkty? Dodam, ze przeczytalam uchwale i zasady rekrutacji.

 

Odpowiedź na pytanie:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania wysłanego za pomocą formularza internetowego UM Siechnice uprzejmie informuję, że do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

2) niepełnosprawność kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w załączniku nr 1 do uchwały nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 12 marca 2015 r. Są tam określone kryteria naboru wraz z wartością liczbową oraz wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Z poważaniem

Milan Ušák

 

Podstawa prawna:

art. 20c ust.1-4. Ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64)

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg