Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 5/2016 "Inicjatywa lokalna"
25 / 01 / 2016

Proszę o informacje w sprawie inicjatywy lokalnej:
1.Czy z inicjatywą lokalną mogą wystąpić bezpośrednio mieszkańcy gminy Siechnice czy mieszkańcy gminy Siechnice reprezentowani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działające na rzecz mieszkaoców gminy Siechnice?
2. Czy zakres inicjatywy lokalnej obejmuje budowę drogi?
3. Jakie środki finansowe są w budżecie gminy na 2016 na wsparcie inicjatyw lokalnych?
4. W jaki sposób można rozpocząć współpracę  w zakresie wsparcia w ramach realizacji inicjatywy lokalnej? Czy jest dostepny formularz wniosku?
5. Na jaką formę wsparcia można liczyć w przypadku budowy drogi?
6. Jaki wkład własy powinien mieć wnioskodawca? (jaki % inwestycji pokrywa wnioskodawca a jaki gmina?)
7. Jak wygląda procedura postępowania?
Dziekuję


Odpowiedź na pytanie:
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do zapytania wysłanego za pomocą formularza internetowego UM Siechnice, uprzejmie informuję, że dotychczas na finasowanie inicjatyw społeczności poszczególnych jednostek pomocniczych gminy środki (w bieżacym roku budżetowym rezelwa celowa w wysokości 300 000,00 zł) są przeznaczane na przedsięwzięcia zgłaszane przez organy jednostek pomocniczych (sołtysi, rady sołeckie, rady osiedla i Rada Mieszkańców Siechnic). Nie dotyczy to budowy dróg (ze wzgledu na wysokosc środków w stosunku do liczby jednostek pomocniczych i koszty realizacji inwestycji drogowych). Obecnie trwają w urzędzie prace nad stworzeniem zasad finasowania inicjatyw lokalnych w gminie. Najwcześniej bedzie to możliwe od 2017 r. o ile Rada Miejska w Siechnicach podejmie stosowne uchwały i wydzieli środki budżetowe na ten cel.
Z poważaniem
Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg