Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 273
19 / 10 / 2015

Tytuł wiadomości:

co dalej z centrum i dworcem pkp?

 

Treść wiadomości:

Dzień dobry,

chciałbym spytać jak ostatecznie będzie wyglądało nowe centrum Siechnic?

Co powstanie za nowowybudowanym ratuszem? Będzie tak jak na pięknych wizualizacjach plac z zielenią, amfiteatralną bryłą, FONTANNA i parking pod tym placem?

Co z łącznikiem pomiędzy ratuszem a budynkiem NOVALIA II?

Kiedy otwarte zostanie targowisko? Nigdzie nie można znaleźć informacji na ten temat, chyba że kiepsko szukam ;)

I ostatnie moje pytanie. Czy przewidziany jest remont dworca PKP? Są wizualizacje węzła przesiadkowego. Cała infrastruktura kolejowa oprócz dworca świeci nowością i cieszy oko. Gdyby rzeczywiście powstał tam punkt przesiadkowy, wydaje mi się że budynek dworca byłby świetnym miejscem w którym z przyjemnością czekałoby się na nadjeżdżający pociąg czy autobus. Kasy byłyby raczej zbędne :)

Dziękuje i czekam na odp :)

 

 

 

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję:

1. Co powstanie za nowowybudowanym ratuszem? Będzie tak jak na pięknych wizualizacjach plac z zielenią, amfiteatralną bryłą, fontanna i parking pod tym placem?

W przyszłym roku planowane jest ogłoszenie konkursu na koncepcję zagospodarowania ww. placu. Czy będą to wyłacznie ww. elemty, czy moze obiekt kubaturowy (np. centrum kultury i sztuki min. z parkigiem podziemnym w otoczeniu zieleni i małej architektury z "wysokiej półki") zdecydują wyniki konkursu i konsultacje. Jeśli chodzi o układ ulic w centrum uprzejmie informuję, ze do grudnia br zostanie zakończona budowa ul. Piłsudskiego oraz odcinka ul. Henryka III (odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do zjazdu w kierunku stadionu, zaś do listopada 2016 roku zostanie wybudowana ulica Jana Pawła II. Ostatnia brakująca ulica tj. gen. E. Fieldorfa powstanie w 2017 lub 2018 roku. Dodatkowo w 2016 roku najprawdopodobniej powstanie połączenie ul. Piłsudskiego z ul. Gimnazjalną, a w latach 2017-2018 połączenie skrzyżowania tych dwóch ulic z ul. Świerczewskiego

2. Co z łącznikiem pomiędzy ratuszem a budynkiem NOVALIA II?

Proszę o doprecyzowanie co Pan ma na myśli pytając o łącznik między ratuszem.

3. Kiedy otwarte zostanie targowisko?

Najpóźniej w listopadzie 2015 roku. Obecnie trwają ostatnie prace i próby.

4. Czy przewidziany jest remont dworca PKP? Są wizualizacje węzła przesiadkowego. Cała infrastruktura kolejowa oprócz dworca świeci nowością i cieszy oko. Gdyby rzeczywiście powstał tam punkt przesiadkowy, wydaje mi się , że budynek dworca byłby świetnym miejscem w którym z przyjemnością czekałoby się na nadjeżdżający pociąg czy autobus. Kasa byłaby raczej zbędna.

W sprawie rewitalizacji budynku dworca oraz całego terenu przyległego gmina Siechnice podjęła wielokierunkowe działania. Został opracowany i zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt pn. ,, Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa mulitilmodalnych centrów przesiadkowych”. Zgłaszana propozycja projektu ma charakter projektu infrastrukturalnego polegającego na budowie (oraz przebudowie w przypadku istniejącej infrastruktury) mulitimodalnych węzłów przesiadkowych na obszarze gminy Siechnice w miejscowościach Siechnice oraz Święta Katarzyna w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych. Wytworzona infrastruktura węzłów przesiadkowych będzie zgodna z definicją węzła przesiadkowego w art. 4.1 pkt 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Realizacja projektu ma na celu dążenie do minimalizacji negatywnego oddziaływania bardzo dużego zwiększenia użytkowników dróg dojazdowych do miasta Wrocław jakie można zaobserwować na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Siechnice, poprzez stworzenie podstaw infrastrukturalnych dla zintegrowania rozwiązań komunikacyjnych publicznego transportu kolejowego i autobusowego oraz komunikacji samochodowej. Wnioskodawcą i Beneficjentem ww. projektu jest gmina Siechnice. Projekt ,, Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa mulitilmodalnych centrów przesiadkowych” otrzymał już dofinansowanie przy warunku przygotowania odpowiedniego wniosku wraz ze Studium Wykonalności do IV kw. 2016 roku.

Jednocześnie w ramach W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) realizowanych jako komponent Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) gmina Siechnice opracowała projekt pn. ,,Modernizacja stacji i przystanków kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie- Smardzów na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”. Projekt w swoich początkowych założeniach miał być wdrażany przez gminę Siechnice, jednakże w toku ostatecznych dyskusji ustalono iż w proponowanym zakresie może on być wdrażany przez Spółkę PKP S.A, która byłaby Wnioskodawcą i Beneficjentem pomocy. Zakładany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu to IV kw. 2016 roku. Projekt zakłada realizację kompleksowego programu modernizacji stacji i przystanków kolejowych Żerniki Wrocławskie- Smardzów, Święta Katarzyna, Siechnice, na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF, której celem była by poprawa funkcjonalności linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i aglomeracyjnym (dla Aglomeracji Wrocław).

 

Z wyrazami szacunku,

Milan Ušák

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg