Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
11 / 09 / 2019

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał w roku 2000 i jest spółką prawa handlowego. Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Siechnice. Podstawowym celem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych i sanitarnych, w tym stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za eksploatację poniższych obiektów i sieci:
• Stacja Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie
• Stacja Uzdatniania Wody w Suchym Dworze
• Stacja Uzdatniania Wody w Łukaszowicach
• Stacja Uzdatniania Wody w Groblicach
• Oczyszczalnia Ścieków SBR w Siechnicach
• Oczyszczalnia Ścieków BIOBLOK w Siechnicach
• 53 przepompowni ścieków położonych na terenie gminy Siechnice
• Sieci wodociągowe ponad 240 km
• Sieć kanalizacji sanitarnej ponad 110 km

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna
tel. 71 311 39 33

www.zgksiechnice.pl

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg