Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 254
19 / 08 / 2015

Tytuł wiadomości:

Witam,

Jestem oburzony tym w jaki sposób w Urzędzie, którym Pan zarządza a w szczególności w Urzędzie Stanu Cywilnego traktuje sie mieszkańców. Nie jesteśmy petentami a zaświadczenie o zameldowaniu w danym miejscu danej osoby powinno się bezproblemów wydawać właścicielom domów w szczególności, gdy są to rodzice osoby tam zameldowanej a nie robić problemy z tym zwiazane.

Niestety z przykrościa stwierdam, że w dalszym ciagu Urząd Stanu Cywilnego w Siechnicach w dalszym ciągu traktuje mieszkańców jak petentów zatruwających im życie.

Odpowiedź na pytanie:

Szanowny Panie,

W odwiedzi na Pana maila z dnia 31 lipca br. w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały informuję, że na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w dniu 31 lipca 2015 r.

w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, w biurze meldunkowym stawili się państwo Eugeniusz i Czesława K. z wnioskiem ustnym o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu syna na pobyt stały z rejestru PESEL. Państwo Kowalczykowie oświadczyli, że są właścicielami lokalu mieszkalnego, w którym są zameldowani wraz synem. W związku z tym, że syn jest osobą pełnoletnią i posiada zdolność do czynności prawnych, pracownik biura ewidencji ludności poinformował zainteresowanych, że na podstawie obowiązujących przepisów nie może wydać zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały. Takie zaświadczenie osobie pełnoletniej wydaje się na jej wniosek lub na podstawie udzielonego przez tę osobę pełnomocnictwa do odbioru ww. zaświadczenia.

W związku z tym, że rodzice pełnoletniego mieszkańca nie posiadali stosownego upoważnienia, nie można było wydać im zaświadczenia z rejestru PESEL o zameldowaniu ich syna. Zasady udostępniania danych z rejestru PESEL reguluje art. 45 i 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).

Ponadto uprzejmie informuję, że sprawami meldunkowymi zajmuje się biuro ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Siechnicach, a nie urząd stanu cywilnego.

Z wyrazami szacunku,

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się