Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 238
04 / 05 / 2015

Pytanie:


Chciałbym zapytać jak długo jeszcze mieszkańcy osiedli, dla których ulica Ziemska jest drogą dojazdową do ul. Świętej Katarzyny zmuszeni będą jeździć po zniszczonej drodze gruntowej, w której dziury stają się coraz głębsze, a naprawy drogi od dawna nie było. Kiedy zostanie połozony asfalt lub inna twarda nawierzchnia? Czy składał Pan w tej sprawie jakieś obietnice, a jeżeli tak to jakie? Proszę o konkretną odpowiedź. Mieszkaniec ulicy Ziemskiej.


Odpowiedź:


Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że 10 października 2014 r. zamieszczono na stronie internetowej Gminy zapytanie ofertowe dotyczące utwardzenia nawierzchni drogi w ciągu ul. Ziemskiej na długości 160 m. Zakres robót obejmował korytowanie nawierzchni istniejącej z tłucznia i destruktu na głębokość do 20 cm ze złożeniem materiału w obrębie budowy (do 500 m), przygotowanie podłoża z zagęszczeniem i podsypką z piasku o grubości 5 cm, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych o wymiarach 300 x 150 x 18 cm ze spadkiem poprzecznym dwustronnym, z wypełnieniem spoin betonem na powierzchni 960 m. kw. (jezdnia o szerokości 6 m.), uporządkowanie terenu wraz z uformowaniem poboczy z materiału pochodzącego z korytowania drogi. Wartość zamówienia została oszacowana na 110 750 zł. Wyłoniona została firma, która w przetargu zaoferowała kwotę około 40 000 zł netto, jednakże po zapoznaniu się z  warunkami wykonania prac, zwłaszcza z możliwością odwodnienia drogi odmówiła podpisania kontraktu.

W dniu 14 listopada 2014 r. zamieszczono ponownie na stronie internetowej gminy zapytanie ofertowe, jednakże przetarg został unieważniony ze względu na brak wystarczających środków, które Gmina mogła przeznaczyć na realizację tego zadania. W związku z powyższym postanowiono wykonać projekt techniczny budowy nawierzchni z płyt betonowych. Część wykonawców wycofała jednak swoje oferty po zapoznaniu się z warunkami wykonania projektu w sytuacji, gdy część działek posiada przeznaczenie rolne, a możliwość odprowadzania wód opadowych jest technicznie bardzo skomplikowana. W powyższej sytuacji zrezygnowano z wykonania projektu.

W chwili obecnej rozpatrywany jest wariant połączenia projektów docelowej budowy ul. Św. Krzyża i Ziemskiej i wykonania jednego projektu dla realizacji obu ulic jednocześnie (potok Szalona przecinający ul. Św. Krzyża rozwiązuje problem odwodnienia  obu ulic).

Bieżące równanie w/w ulicy będzie wykonane w tym roku w ramach prac „utrzymaniowych” dróg o tymczasowych nawierzchniach tłuczniowych.


Z wyrazami szacunku,

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg