Gmina Siechnice

banerek---kamera-na-żywo 2.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltanika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Spraw Społecznych (WSS)
05 / 10 / 2016 UM Siechnice

Pracami Wydziału zarządza:
Kierownik Mariusz Różnowicz, tel.71 786 09 53, mroznowicz@umsiechnice.pl, pok. 302


Wydział Spraw Społecznych odpowiada za realizację zadań z zakresu kultury, promocji, sportu, rekreacji, turystyki oraz kształtowania polityki zdrowotnej w Gminie. Wydział realizuje również zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań Wydziału należy:
1)    prowadzenie gminnej polityki kulturalnej oraz współpraca ze środowiskami twórczymi w Gminie;
2)    współudział w opracowywaniu założeń programowych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnogminnym;
3)    kształtowanie polityki w zakresie promocji Gminy oraz promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie;
4)    prowadzenie polityki w zakresie sportu i rekreacji;
5)    organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz promujących turystykę w Gminie;
6)    prowadzenie polityki na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji oraz planowanie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
7)    udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
8)    prowadzenie zadań w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
9)    udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych;
10)    nadzór oraz kontrola wykonywania zawartych z organizacjami umów wraz z zatwierdzaniem sprawozdań z ich realizacji;
11)    prowadzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych;
12)    inicjowanie i współorganizowanie szkoleń dotyczących podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych;
13)    planowanie polityki zdrowotnej Gminy, koordynacja i realizacja zadań Gminy w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki zdrowotnej;
14)    współpraca z zagranicą w zakresie inicjowania i rozwijania kontaktów miast partnerskich.
15)    podejmowanie działań w celu prezentacji Gminy za granicą;
16)    współpraca z mediami;
17)    współpraca z Centrum Kultury w Siechnicach oraz z innymi jednostkami w zakresie kultury, sportu i zdrowia;
18)    prowadzenie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy;
19)    zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;
20)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;
21)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg