Gmina Siechnice

banerek---kamera-na-żywo 2.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltanika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
11 / 07 / 2016 Mariusz Różnowicz

Pracami Biura zarządza:
kierownik Grzegorz Salwa, tel.71/786 09 42, gsalwa@umsiechnice.pl, pok. 103

 

Do zadań Biura ds. Funduszy Zewnętrznych należy:

1)    nadzór i koordynacja procesu pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z wyznaczeniem
w porozumieniu z Burmistrzem Siechnic personelu zaangażowanego do realizacji danego projektu;

2)    przygotowanie koncepcji ewentualnych modyfikacji działalności inwestycyjnej Gminy, mających na celu zwiększenie szans pozyskania zewnętrznych środków finansowych;

3)    przygotowywanie w porozumieniu z organami Gminy oraz organizacjami zewnętrznymi dokumentacji koniecznej do udziału w procedurach ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne;

4)    nadzór nad składaniem wniosków o dofinansowanie z koniecznymi załącznikami;

5)    nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi instytucjami w czasie weryfikacji przez nie złożonej dokumentacji;

6)    nadzór nad dokonywaniem wymaganych przez instytucje modyfikacji wniosków oraz aktualizacja dokumentacji;

7)    przekazywanie informacji organom Gminy o przebiegu procedur związanych z ubieganiem się
o pozyskanie środków zewnętrznych;

8)    zarządzanie projektami w zakresie opracowywania i składania wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;

9)    opracowywanie i składanie innych dokumentów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych;

10) inicjowanie i wdrażanie współpracy partnerskiej w zakresie programów dotacyjnych;

11) realizacja projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez: monitorowanie projektów, obsługę księgową projektów, sporządzanie niezbędnych sprawozdań, przygotowywanie wniosków o płatność, koordynację i kontrolę realizacji projektów w porozumieniu z właściwymi wydziałami oraz komórkami Urzędu;

12) przeprowadzanie promocji projektów ujętej w podpisanych umowach;

13) udział w procedurach kontrolnych realizowanych przez instytucje finansujące i zarządzające na terenie Gminy;

14) pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz
w przygotowywanie odpowiednich wniosków w zakresie wyznaczonych programów dotacyjnych;

15) archiwizowanie dokumentacji projektowej;

16) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;

17) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura;

18) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Strony w dziale
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg